Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

SIMULIA Abaqus

SIMULIA Abaqus predstavlja najbolji i najkompletniji skup rešenja za nelinearnu analizu konačnih elemanata (FEA) i računarsku dinamiku fluida (CFD).

Softversko rešenje SIMULIA za simulacije, kreirano je i dizajnirano tako da sadrži aplikacije za virtuelnu validaciju i poboljšavanje proizvoda, kao i rešavanje svih problema sa kojima se inženjeri mogu susresti. Ono čini virtuelno testiranje standardnom poslovnom praksom koja poboljšava performanse proizvoda, smanjuje potrebu za fizičkim kreiranjem prototipova i pokreće inovativnost vaših zaposlenih. Nudi najsavremenija i najnaprednija rešenja za simulacije, uključujući tu i rešenje Abaqus.

Kada govorimo o SIMULIA Abaqus paketu proizvoda, sa sigurnošću možemo tvrditi da je sačinjen od najmoćnijih i najkompletnijih rešenja, kako za rutinske, tako i za sofisticirane inženjerske probleme koji pokrivaju širok spektar industrijskih primena.

Kako SIMULIA i rešenje Abaqus mogu pomoći unapređivanju učinaka vaše proizvodnje i krajnjem proizvodu, otkrivamo vam u narednim redovima.

Šta SIMULIA može učiniti za vaše poslovanje?

Digitalna transformacija poslovanja sa sobom donosi brojne prednosti, kakve su optimizacija proizvodnog procesa, smanjivanje rizika, brzo reagovanje i rešavanje problema. Sve ovo dovodi do poboljšavanja krajnjih rezultata vaše kompanije i njeno uzdizanje iznad konkurencije. Virtuelne simulacije svakako doprinose tome da vaše poslovanje bude efikasnije, a vaši troškovi drastično smanjeni.

simulia

SIMULIA na 3DEXPERIENCE platformi naročito je moćan „alat“ za rešavanje raznih problema u procesu proizvodnje i životnog ciklusa proizvoda. Dolazi sa ugrađenim CFD rešenjima, ali poseduje i mogućnost proširenja funkcionalnosti, zahvaljujući skriptiranju i upotrebi potprograma. Virtuelne simulacije funkcionisanja krajnjeg proizvoda i njegove efikasnosti mogu umnogome pomoći celokupnom procesu – od dizajna, preko planiranja do izvršenja.

Na koje načine SIMULIA može uticati na poboljšavanje učinaka vašeg poslovanja?

Pre svega, moramo naglasiti da vam je dostupno sve neophodno za FEA, CFD, FEM i ko-simulaciju unutar jedinstvenog paketa. Samim tim, „nadohvat ruke“ vam je sve što vam može biti potrebno u toku simulacija, odabira najboljih mogućih rešenja i donošenja krucijalnih odluka.

Takođe, ona poboljšava dizajn i kvalitet proizvoda, jer nudi najsavremenija rešenja i rad sa najnaprednijim digitalnim alatima. Isto tako, podstiče se i saradnja između timova. Dostupna na 3DEXPERIENCE platformi, SIMULIA omogućava pristup članovima razvojnog tima, u svakom trenutku, bilo gde se nalazili.

Kada govorimo o modeliranju i vizuelizaciji, SIMULIA je jednostavno neprevaziđeno softversko rešenje! Kreirajte, sastavljajte, modelirajte, upravljajte procesom simulacije i naučite sve o simulacionim modelima i njihovim rezultatima jednostavnim korišćenjem ovog softverskog rešenja.

Na kraju, najvažnija prednost upotrebe ovog softverskog rešenja jeste njegova sposobnost da iskoristi mogućnosti simulacionog procesa za analizu i dizajn proizvoda, pružajući korisnicima rani uvid u moguće prepreke, kao i tokom najkritičnijih faza proizvodnje.

Koje su prednosti upotrebe SIMULIA Abaqus rešenja?

Simulacije proizvoda i njihovog ponašanja u realnom vremenu i prostoru danas često izvode inženjerske grupe koje koriste različite alate, različitih proizvođača. Upotreba softverskih proizvoda više različitih proizvođača stvara neefikasnost i povećava troškove.

Sa druge strane, SIMULIA isporučuje paket unificiranih proizvoda za analizu, koji omogućava svim korisnicama, bez obzira na njihovu stručnost i fokus, da sarađuju i transparentno dele podatke obavljenih simulacija.

Simulia Abaqus paket proizvoda zaista se može primeniti i koristiti u raznim sferama poslovanja – od automobilske do avio industrije. Kada kompanije žele da konsoliduju svoje procese i alate, smanje troškove i neefikasnost, ali i kada žele da steknu konkurentnu prednost, odlučiće se upravo za Abaqus, SIMULIA softversko rešenje i 3DEXPERIENCE platformu. Zašto je tako? Koje su prednosti upotrebe Abaqus rešenja?

Jedna od osnovnih prednosti svakako je predviđanje ponašanja proizvoda u stvarnom svetu i omogućavanje kompanijama da povećaju pouzdanost proizvoda. Samim tim, dolazi i do smanjenja troškova i uvećanja profita.

simulia abaqus cad cam resenje

Isto tako, dolazi i do značajnog smanjenja potrebe za skupim fizičkim testiranjem proizvoda. U ovome veliku ulogu može igrati i tehnologija digitalnog blizanca, podržana na sveobuhvatnoj platformi 3DEXPERIENCE.

SIMULIA Abaqus i brzo vreme reagovanja na probleme u toku simulacija omogućavaju vam da utičete na odluke koje ćete doneti još u ranoj fazi procesa dizajna. Stoga, eliminiše se i potreba za skupim, ponovnim dizajnima.

Važno je naglasiti da se upotrebom Abaqus skupa rešenje povećava i produktivnost samog inženjeringa, što je za jedno poslovanje u modernom dobu, zaista krucijalno.

Ono što SIMULIA Abaqus zaista nudi korisnicima jeste širok spektar nelinearnih postupaka analize, ali i savremeni okvir linearne dinamike, kao i napredne mogućnosti modeliranja i materijala.

SIMULIA i 3DEXPERIENCE platforma – Digitalna transformacija poslovanja na najefikasniji način!

Softversko rešenje SIMULIA nalazi se u sklopu sveobuhvatne platforme pod nazivom 3DEXPERIENCE. Ova platforma pruža vašem poslovanju priliku da procesu digitalne transformacije poslovanja pristupite na pravi način, jer sadrži i prikuplja sve podatke o procesu proizvodnje na jednom mestu. Jednostavnim rečima, svi zaposleni uključeni u proces proizvodnje – od dizajnera, inženjera do menadžmenta – imaju pristup podacima u realnom vremenu, kada god je to neophodno. Ovim se stvara bolja i brža saradnja, kako unutar kompanije, tako i sa spoljnim klijentima i partnerima.

3DEXPERIENCE, osim SIMULIA softvera, obuhvata i rešenja kao što su CATIA, ENOVIA i DELMIA, koje će vam pomoći da upravljate životnim ciklusom proizvoda i koristite se najsavremenijim digitalnim alatima.

Ukoliko želite da ubrzate proces digitalizacije poslovanja, te da vaša kompanija postane lider u sferi u kojoj posluje, kontaktirajte kompaniju CADCAM Data.

Pročitajte ostale blogove

Moć 3D vizualizacije u promociji dizajnerskog nameštaja
Moć 3D vizualizacije u promociji dizajnerskog nameštaja
3D vizualizacija pruža detaljan, jasan i fotorealističan uvid u budući izgled datog objekta koji
MODSIM i održivi razvoj proizvoda
MODSIM i održivi razvoj proizvoda
MODSIM i održivi razvoj proizvoda kao krajnji cilj imaju očuvanje i zaštitu životne sredine od
Izbjegnite burnout uz DELMIA Ortems
Izbegnite „burnout“ uz Ortems
Stres na radnom mestu je situacija u kojoj razni faktori vezani za posao u interakciji sa radnikom
Kako maksimalno iskoristiti proizvodne kapacitete?
Koristite rešenje DELMIA Advanced Planning and Scheduling (APS).