Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

SIMULIA Abaqus

SIMULIA Abaqus predstavlja najbolji i najkompletniji skup rešenja za nelinearnu analizu konačnih elemanata (FEA) i računarsku dinamiku fluida (CFD).

Softversko rešenje SIMULIA za simulacije, kreirano je i dizajnirano tako da sadrži aplikacije za virtuelnu validaciju i poboljšavanje proizvoda, kao i rešavanje svih problema sa kojima se inženjeri mogu susresti. Ono čini virtuelno testiranje standardnom poslovnom praksom koja poboljšava performanse proizvoda, smanjuje potrebu za fizičkim kreiranjem prototipova i pokreće inovativnost vaših zaposlenih. Nudi najsavremenija i najnaprednija rešenja za simulacije, uključujući tu i rešenje Abaqus.

Kada govorimo o SIMULIA Abaqus paketu proizvoda, sa sigurnošću možemo tvrditi da je sačinjen od najmoćnijih i najkompletnijih rešenja, kako za rutinske, tako i za sofisticirane inženjerske probleme koji pokrivaju širok spektar industrijskih primena.

Kako SIMULIA i rešenje Abaqus mogu pomoći unapređivanju učinaka vaše proizvodnje i krajnjem proizvodu, otkrivamo vam u narednim redovima.

Šta SIMULIA može učiniti za vaše poslovanje?

Digitalna transformacija poslovanja sa sobom donosi brojne prednosti, kakve su optimizacija proizvodnog procesa, smanjivanje rizika, brzo reagovanje i rešavanje problema. Sve ovo dovodi do poboljšavanja krajnjih rezultata vaše kompanije i njeno uzdizanje iznad konkurencije. Virtuelne simulacije svakako doprinose tome da vaše poslovanje bude efikasnije, a vaši troškovi drastično smanjeni.

simulia

SIMULIA na 3DEXPERIENCE platformi naročito je moćan „alat“ za rešavanje raznih problema u procesu proizvodnje i životnog ciklusa proizvoda. Dolazi sa ugrađenim CFD rešenjima, ali poseduje i mogućnost proširenja funkcionalnosti, zahvaljujući skriptiranju i upotrebi potprograma. Virtuelne simulacije funkcionisanja krajnjeg proizvoda i njegove efikasnosti mogu umnogome pomoći celokupnom procesu – od dizajna, preko planiranja do izvršenja.

Na koje načine SIMULIA može uticati na poboljšavanje učinaka vašeg poslovanja?

Pre svega, moramo naglasiti da vam je dostupno sve neophodno za FEA, CFD, FEM i ko-simulaciju unutar jedinstvenog paketa. Samim tim, „nadohvat ruke“ vam je sve što vam može biti potrebno u toku simulacija, odabira najboljih mogućih rešenja i donošenja krucijalnih odluka.

Takođe, ona poboljšava dizajn i kvalitet proizvoda, jer nudi najsavremenija rešenja i rad sa najnaprednijim digitalnim alatima. Isto tako, podstiče se i saradnja između timova. Dostupna na 3DEXPERIENCE platformi, SIMULIA omogućava pristup članovima razvojnog tima, u svakom trenutku, bilo gde se nalazili.

Kada govorimo o modeliranju i vizuelizaciji, SIMULIA je jednostavno neprevaziđeno softversko rešenje! Kreirajte, sastavljajte, modelirajte, upravljajte procesom simulacije i naučite sve o simulacionim modelima i njihovim rezultatima jednostavnim korišćenjem ovog softverskog rešenja.

Na kraju, najvažnija prednost upotrebe ovog softverskog rešenja jeste njegova sposobnost da iskoristi mogućnosti simulacionog procesa za analizu i dizajn proizvoda, pružajući korisnicima rani uvid u moguće prepreke, kao i tokom najkritičnijih faza proizvodnje.

Koje su prednosti upotrebe SIMULIA Abaqus rešenja?

Simulacije proizvoda i njihovog ponašanja u realnom vremenu i prostoru danas često izvode inženjerske grupe koje koriste različite alate, različitih proizvođača. Upotreba softverskih proizvoda više različitih proizvođača stvara neefikasnost i povećava troškove.

Sa druge strane, SIMULIA isporučuje paket unificiranih proizvoda za analizu, koji omogućava svim korisnicama, bez obzira na njihovu stručnost i fokus, da sarađuju i transparentno dele podatke obavljenih simulacija.

Simulia Abaqus paket proizvoda zaista se može primeniti i koristiti u raznim sferama poslovanja – od automobilske do avio industrije. Kada kompanije žele da konsoliduju svoje procese i alate, smanje troškove i neefikasnost, ali i kada žele da steknu konkurentnu prednost, odlučiće se upravo za Abaqus, SIMULIA softversko rešenje i 3DEXPERIENCE platformu. Zašto je tako? Koje su prednosti upotrebe Abaqus rešenja?

Jedna od osnovnih prednosti svakako je predviđanje ponašanja proizvoda u stvarnom svetu i omogućavanje kompanijama da povećaju pouzdanost proizvoda. Samim tim, dolazi i do smanjenja troškova i uvećanja profita.

simulia abaqus cad cam resenje

Isto tako, dolazi i do značajnog smanjenja potrebe za skupim fizičkim testiranjem proizvoda. U ovome veliku ulogu može igrati i tehnologija digitalnog blizanca, podržana na sveobuhvatnoj platformi 3DEXPERIENCE.

SIMULIA Abaqus i brzo vreme reagovanja na probleme u toku simulacija omogućavaju vam da utičete na odluke koje ćete doneti još u ranoj fazi procesa dizajna. Stoga, eliminiše se i potreba za skupim, ponovnim dizajnima.

Važno je naglasiti da se upotrebom Abaqus skupa rešenje povećava i produktivnost samog inženjeringa, što je za jedno poslovanje u modernom dobu, zaista krucijalno.

Ono što SIMULIA Abaqus zaista nudi korisnicima jeste širok spektar nelinearnih postupaka analize, ali i savremeni okvir linearne dinamike, kao i napredne mogućnosti modeliranja i materijala.

SIMULIA i 3DEXPERIENCE platforma – Digitalna transformacija poslovanja na najefikasniji način!

Softversko rešenje SIMULIA nalazi se u sklopu sveobuhvatne platforme pod nazivom 3DEXPERIENCE. Ova platforma pruža vašem poslovanju priliku da procesu digitalne transformacije poslovanja pristupite na pravi način, jer sadrži i prikuplja sve podatke o procesu proizvodnje na jednom mestu. Jednostavnim rečima, svi zaposleni uključeni u proces proizvodnje – od dizajnera, inženjera do menadžmenta – imaju pristup podacima u realnom vremenu, kada god je to neophodno. Ovim se stvara bolja i brža saradnja, kako unutar kompanije, tako i sa spoljnim klijentima i partnerima.

3DEXPERIENCE, osim SIMULIA softvera, obuhvata i rešenja kao što su CATIA, ENOVIA i DELMIA, koje će vam pomoći da upravljate životnim ciklusom proizvoda i koristite se najsavremenijim digitalnim alatima.

Ukoliko želite da ubrzate proces digitalizacije poslovanja, te da vaša kompanija postane lider u sferi u kojoj posluje, kontaktirajte kompaniju CADCAM Data.

Pročitajte ostale blogove

Digitalna transformacija kao revolucija procesa proizvodnje
Digitalna transformacija kao revolucija procesa proizvodnje
Digitalna transformacija kao revolucija procesa proizvodnje pruža proizvođačima nove načine za
mecodes cadcam
MECODES
MECODES predstavlja rešenje koje omogućava kolaboraciju MCAD i ECAD rešenja. Uvodi novu
modsim cadcam
MODSIM
Integrisano modeliranje i simulacija, poznato kao MODSIM, pruža inženjerima mogućnost da na
Simulia Abaqus
SIMULIA Abaqus
SIMULIA Abaqus predstavlja najbolji i najkompletniji skup rešenja za nelinearnu analizu konačnih