Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

Politika zaštite ličnih podataka

Politika privatnosti

CADCAM Data d.o.o. uskladila je svoje poslovanje sa Zakonom o zaštiti podaka o ličnosti (ZZPL) i, ukoliko se nalazite u EEP, GDPR uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Svrha ove politike je da informiše posetioce veb-stranice o zaštiti njihove privatnosti u firmi CADCAM Data d.o.o.

Verujemo da kao korisnik veb-sajta CADCAM Date d.o.o. želite da znate kako štitimo vašu privatnost:

 • Obezbeđujemo anonimni pristup našoj veb-stranici. Po veb-sajtu CADCAM Date d.o.o., možete se kretati anonimno. Da bismo poboljšali naše prisustvo na mreži, statistički obrađujemo podatke, koji ni na koji način ne mogu biti povezani sa vama lično, osim ako nam niste dali svoju izričitu saglasnost;
 • U slučaju da prikupljamo, obrađujemo ili koristimo vaše lične podatke na veb-stranici, to će biti jasno navedeno. Bez vašeg izričitog pristanka, nećemo automatski prikupljati, obrađivati ili koristiti lične podatke povezane sa vašom posetom veb-stranici, osim onih navedenih u ovoj politici;
 • Bezbednosnim merama, koje odgovaraju najnovijem stanju tehnologije.


Upravljanje saglasnošću

Saglasnost je dobrovoljno, informisano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika (zaposlenih), kojom se jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu ličnih podataka.

CADCAM Data d.o.o. posluje uglavnom sa pravnim licima za koja nije dužna da zatraži saglasnost, jer se obaveza potpisivanja saglasnosti odnosi isključivo na lične podatke fizičkih lica. Saglasnost se potpisuje i sa zaposlenima u CADCAM Dati d.o.o. Zaposleni mogu povući saglasnost u bilo kom trenutku.

Na vama je da odlučite koje podatke želite da nam poverite.

MENADŽER OBRADE

Menadžer obrade Vaših ličnih podataka koji su nam dostavljeni je firma CADCAM Data d.o.o. koja sa ličnim podacima postupa u skladu sa svojim zakonskim obavezama.

Informacije o menadžeru obrade:

 • Pun naziv: Privredno društvo za proizvodnju, inženjering i konsalting CADCAM DATA DOO Beograd
 • Kratak naziv: CADCAM DATA d.o.o.
 • Adresa: Sanska 32
 • Poštanski broj i mjesto: 11 010 Beograd
 • Matični broj: 17379305
 • PIB: 100222331
 • Web stranica: https://www.cadcam-group.eu/rs/
 • E-mail: gdpr@cadcam-group.eu

CADCAM Data d.o.o. može da obrađuje lične podatke dobijene od vas, posebno kada:

 • Koristite našu veb-stranicu,
 • Se registrujete na veb-stranici i koristite je kao registrovani korisnik,
 • Nas kontaktirate putem e-mail adrese ili kontakt obrasca,
 • Se pretplatite na primanje elektronskih vesti – e-novosti
 • Se prijavite na naše poslovne događaje, radionice, treninge ili vebinare,
 • Se prijavite za naša slobodna radna mesta,
 • Dođete u prostorije CADCAM Date d.o.o.

CADCAM Data d.o.o. prikuplja samo podatke od posetilaca svoje veb-stranice koje joj korisnici dobrovoljno daju.

OBRADA LIČNIH PODATAKA U SLUČAJU DA NAS KONTAKTIRATE

Svrha ili svrhe u koje se lični podaci obrađuju: vaše lične podatke obrađujemo samo da bismo mogli da komuniciramo sa vama i da vam damo odgovore na vaša pitanja i želje.

Lične podatke obrađujemo na osnovu vaše saglasnosti, jer ste nas pozvali ili nam poslali e-mail.

Lični podaci koje obrađujemo su: vaše kontakt informacije i vaša prosleđena poruka.

Vaše lične podatke nećemo deliti ni sa kim. Njima će se baviti isključivo ugovorni izvršioci obrade ličnih podataka kompanije CADCAM Data d.o.o., u ovom slučaju samo pružalac usluge veb-hostinga i vebmasteri.

OBRADA LIČNIH PODATAKA U SLUČAJU DA SE REGISTRUJETE NA NAŠOJ VEB-STRANICI

Svrha ili svrhe u koje se lični podaci obrađuju: vaše lične podatke obrađujemo samo da bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo kada se registrujete na našem portalu MyCADCAM.

Lične podatke obrađujemo na osnovu vaše prijave na portal MyCADCAM.

Lični podaci koje obrađujemo su: ime i prezime, e-mail, datum registracije, IP.

Vaše lične podatke nećemo deliti ni sa kim. Njima će se baviti isključivo ugovorni izvršioci obrade ličnih podataka kompanije CADCAM Data d.o.o., u ovom slučaju samo pružalac usluga veb-hostinga i administratori veb-stranice.

OBRADA LIČNIH PODATAKA U SLUČAJU PRIJAVE ZA ELEKTRONSKE NOVOSTI – E-VESTI

Svrha ili svrhe u koje se lični podaci obrađuju: vaše lične podatke obrađujemo samo da bismo mogli vam da pružimo informacije o raznim važnim događajima i raznim ponudama, novostima, primerima dobre prakse, edukativnim sadržajima, novim proizvodima i raznim savetima.

Lične podatke obrađujemo na osnovu vaše izričite saglasnosti.Lični podaci koje obrađujemo su: ime i prezime, e-mail adresa.Vaše lične podatke nećemo deliti ni sa kim. Njima će se baviti isključivo ugovorni izvršioci obrade ličnih podataka kompanije CADCAM Data d.o.o., u ovom slučaju samo pružalac usluga veb-hostinga i usluga alata za elektronski prenos vesti.

OBRADA LIČNIH PODATAKA U SLUČAJU DA SE PRIJAVITE NA NAŠE POSLOVNE DOGAĐAJE, RADIONICE, OBUKU ILI VEBINARE

Vaše lične podatke obrađujemo samo da bismo olakšali organizaciju poslovnog događaja, radionice, treninga ili vebinara.

Lične podatke obrađujemo na osnovu vaše izričite saglasnosti.

Lični podaci koje obrađujemo su: ime i prezime, e-mail adresa, naziv događaja, radionice, treninga ili vebinara na koji ste se prijavili.

Vaše lične podatke nećemo deliti ni sa kim.

OBRADA LIČNIH PODATAKA U SLUČAJU KADA SE PRIJAVITE NA SLOBODNA RADNA MESTA U NAŠOJ FIRMI

Vaše lične podatke obrađujemo samo u svrhu odabira najpogodnijeg radnika za oglašeno radno mesto. Podnošenjem prijava za posao i slanjem CV-a daje se prećutna saglasnost za prikupljanje i obradu ličnih podataka. Prikupljeni podaci neće ni na koji način biti dostupni neovlaštenim trećim licima, osim u svrhe propisane zakonom.

Firma CADCAM Data d.o.o. u pojedinim slučajevima dužna je da čuva lične podatke određeno vreme, što je određeno odgovarajućim zakonskim propisima. Ukoliko čuvanje podataka nije propisano zakonom, lični podaci će se čuvati i obrađivati u obimu potrebnom za postizanje svrhe obrade i onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje željenog cilja. Ako su lični podaci dobijeni uz saglasnost, podaci se čuvaju i obrađuju do opoziva. Do brisanja ličnih podataka dolazi nakon isteka zakonskog roka koji obavezuje CADCAM Datu d.o.o. na čuvanje ličnih podataka, opozivom ili, kako je gore navedeno, prekidom svrhe obrade podataka.

OBRADA LIČNIH PODATAKA AUTOMATSKI PRIKUPLJENIH ANALIZOM VEB-STRANICA

Kolačići koje koristi većina današnjih veb-sajtova kod kuće i širom sveta omogućavaju brzu i laku saradnju između vas i veb-sajta i pružaju vam prijatno korisničko iskustvo, ako pristanete na njihovu upotrebu. Uz pomoć nekih kolačića, možemo uzorkovati i segmentirati posetioce i na taj način obezbediti sadržaj koji je najbliži interesovanjima i preferencijama svakog korisnika veba.

Kolačići su male datoteke koje server šalje korisnikovom pretraživaču dok pregledava veb-stranicu. Primljeni kolačić se zatim postavlja na uređaj (računar, tablet, pametni telefon) sa kojim pretražujemo veb-stranicu.

Vrste kolačića koje koristimo na veb-stranici CADCAM Date d.o.o.:

Tehnički kolačići – obavezni kolačići

(uvek aktivni) – neophodni za funkcionisanje internet stranice i ne mogu se isključiti u našim sistemima. Obično se postavljaju kao odgovor na vaše radnje koje uključuju zahtev za usluge, kao što su podešavanja kolačića, prijavljivanje ili popunjavanje obrazaca. Možete da podesite pretraživač da blokira ove kolačiće ili da pošalje upozorenje o njima, ali u tom slučaju neki delovi stranice neće raditi. Ovi kolačići ne čuvaju nikakve informacije koje bi mogle da vas identifikuju.

Statistički kolačići

(mogu se isključiti) – omogućuju evidentiranje poseta i izvora saobraćaja radi merenja i poboljšanja efikasnosti veb-sajta

Marketinški

(mogu se isključiti) – služe za praćenje korisnika kroz veb-stranice i prikazivanje ciljanih oglasa. Ova veb lokacija ne koristi marketinške kolačiće.

OBRADA LIČNIH PODATAKA U SLUČAJU DOLASKA U PROSTORIJE CADCAM DATE

Svrha video nadzora je zaštita ljudi i imovine. Pravni osnov za obradu je legitimni interes CADCAM Date d.o.o. kao rukovodioca obrade podataka o ličnosti. Video snimci se mogu dostaviti na zahtev nadležnim organima (policija, sud) po potrebi za vođenje postupka po posebnim propisima. Snimci dobijeni putem sistema video nadzora čuvaju se najduže mesec dana ili duže ako se izuzmu kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku.

ZAKONITOST OBRADE VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Lični podaci i svrhe obrade ličnih podataka koje CADCAM Data d.o.o. može obrađivati, uvek se dobijaju samo od pojedinaca na koje se lični podaci odnose i uz prethodnu saglasnost.

KOJE SU KATEGORIJE LICA ČIJI SE LIČNI PODACI OBRAĐUJU

CADCAM Data d.o.o. obrađuje lične podatke:

 • Lica koja se na osnovu svoje saglasnosti odluče za korišćenje pogodnosti, promotivnih akcija, koja stupe u kontakt sa kompanijom CADCAM Data d.o.o.;
 • Potencijalnih zaposlenih;
 • Zaposlenih
 • Lica čije lične podatke CADCAM Data d.o.o. obrađuje po drugom zakonskom osnovu.

KO OBRAĐUJE VAŠE LIČNE PODATKE

Vaše lične podatke obrađuju:

 • Zaposleni u CADCAM Dati d.o.o., na onim radnim mestima gde je zbog prirode posla potrebna obrada ličnih podataka fizičkih lica;
 • Nadležni državni organi i nosioci javnih ovlašćenja u vršenju zakonskih ovlašćenja;
 • Ugovorni procesori CADCAM Date, koji ispunjavaju uslove CADCAM Date u pogledu obrade ličnih podataka fizičkih lica i sa kojima CADCAM Data ima potpisane odgovarajuće ugovore o obradi ličnih podataka pojedinaca i obezbeđuju isti standard zaštite ličnih podataka kao da obradu sprovodi CADCAM Dati. Ugovorni procesori su Google LLC, MailChimp, Meta, LinkedIn, TalentLyft, Skylink i AV Studio.
 • Treća lica, međutim, samo ako ste bili nedvosmisleno obavešteni pre nego što ste nam dali svoje lične podatke,
 • Druga lica kada imaju pravni osnov za sticanje i obradu ličnih podataka.

DA LI CADCAM DATA d.o.o. OTKRIVA VAŠE LIČNE PODATKE?

CADCAM Data d.o.o garantuje da će primljeni lični podaci fizičkih lica biti zaštićeni od neovlašćenog otkrivanja i prenosa neovlašćenim trećim licima u skladu sa važećim propisima koji regulišu zaštitu podataka o ličnosti.

Na zahtev organa za sprovođenje zakona, u slučaju bilo kakve zloupotrebe ili povrede, lični podaci korisnika mogu biti prosleđeni policiji i drugim nadležnim organima na dalje postupanje.

KAKO CADCAM DATA d.o.o. ŠTITI VAŠE LIČNE PODATKE?

U okviru naše organizacije, prema procenjenim rizicima za lične podatke, uspostavili smo niz tehničkih i organizacionih mera za zaštitu podataka o ličnosti. Ove mere se odnose na zaštitu kancelarijskih dokumenata, zaštitu računara, antivirusne politike, uništavanje podataka, pravila ponašanja zaposlenih, ugovorne odnose sa našim eksternim pružaocima usluga, periodične procene (audite) sistema za upravljanje ličnim podacima i mnoge druge mere.

Lični podaci su u kompaniji CADCAM Data d.o.o. pažljivo čuvani. Prostorije u kojima se nalaze lični podaci, kao i hardver i softver koji sadrže lične podatke, zaštićeni su organizacionim i/ili tehničkim merama koje onemogućavaju neovlašćenim licima pristup ličnim podacima.

Pristup mreži za obradu podataka kompanije CADCAM Data d.o.o. zaštićen je od spoljašnjeg sveta sistemom zaštitnog zida. Aplikacije koje koristimo u CADCAM Dati d.o.o. zaštićeni su sopstvenim korisničkim imenom i lozinkom. Punomoćja su uređena tako da se daju samo zaposlenima kojima je za obavljanje poslova i zadataka potrebno pojedinačno ovlašćenje.

PRIJEM ELEKTRONSKIH OBAVEŠTENJA

Putem elektronske forme na sajtu CADCAM Data d.o.o. možete se pretplatiti na primanje elektronskih obaveštenja u kojima ćemo vam pružati informacije o raznim važnim događajima i raznim ponudama, vestima, primerima dobre prakse, edukativnim sadržajima, novim proizvodima i raznim savetima, preporukama. itd.

U slučaju da više ne želite da primate elektronske vesti od CADCAM Date d.o.o. na svoju e-mail adresu, možete se odjaviti na jednostavan način:

 • klikom na odjavu koja se nalazi u svakoj e-pošti koju smo vam poslali, ili
 • javljanjem na našu e-mail ili fizičku adresu: gdpr@cadcam-group.eu, ili CADCAM Data d.o.o., Sanska 32, 11 010 Beograd, Matični broj 17379305, PIB 100222331.

KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE LIČNE PODATKE?

Vaše lične podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe njihove obrade ili do opoziva saglasnosti za obradu ličnih podataka za pojedinačne ili sve svrhe obrade.

Za potrebe individualne obrade, period čuvanja vaših ličnih podataka je određen za svaku obradu ličnih podataka posebno.Nakon perioda čuvanja, vaši lični podaci se brišu ili anonimiziraju, a dokumentacija se uništava tako da se njen sadržaj više ne može identifikovati ili ponovo koristiti.

OBEZBEĐIVANJE TAČNIH, KOMPLETNIH I AŽURIRNIH INFORMACIJA

CADCAM Data d.o.o. nastoji da obezbedi potpunost, relevantnost, tačnost i ažurnost podataka o ličnosti pojedinaca. Potpuni, tačni, relevantni i ažurirani podaci mogu se koristiti samo u gore navedene svrhe za svaku pojedinačnu obradu.Bilo koja druga obrada, osim ako nam niste dali svoju saglasnost, nije dozvoljena.

Takođe nas obavestite ako se vaši lični podaci promene. Ako ste se registrovali na našoj veb-stranici, to možete učiniti sami, ako ste se prijavili za primanje naših elektronskih obaveštenja, to učinite klikom na poruku ili nam pošaljite izmene tako što ćete nas obavestiti na našu e-mail ili fizičku adresu: gdpr@cadcam-group.eu, odnosno CADCAM Data d.o.o., Sanska 32, 11 010 Beograd, Matični broj 17379305, PIB 100222331.

Pojedinac ima sledeća prava u vezi sa obradom njegovih ličnih podataka:

 • pravo na pregled i ispravku,
 • pravo na blokiranje,
 • pravo na brisanje ili ograničavanje obrade vaših ličnih podataka,
 • pravo na prigovor na obradu vaših ličnih podataka.

Pravo ispitanika (zaposlenog)

 • pravo na pristup podacima i uvid u podatke
 • pravo na informisanje o obradi ličnih podataka
 • pravo na prenosivost podataka
 • pravo na povlačenje saglasnosti
 • pravo na prigovor
 • pravo na ispravku i promenu ličnih podataka ako su podaci nepotpuni ili netačni
 • pravo na brisanje u slučajevima kao što je prestanak svrhe obrade, povlačenje saglasnosti ili u slučaju žalbe

Ovlašćeno lice za zaštitu podataka o ličnosti u CADCAM Data d.o.o. je: Zorica Ristić-Petrović, gdpr@cadcam-group.eu.

Najlakši način da ostvarite sva svoja prava je da nam pošaljete svoj zahtev na adresu: CADCAM Data d.o.o. ili na gdpr@cadcam-group.eu. Odgovorićemo na vaš zahtev u najkraćem mogućem roku, ali svakako ne kasnije od zakonom propisanog roka.

Ukoliko smatrate da naša obrada ličnih podataka krši Opštu uredbu o zaštiti podataka o ličnosti ili Zakon o zaštiti podaka o ličnosti, možete podneti žalbu nadležnom organu u oblasti zaštite podataka o ličnosti.