Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

Planiranje i optimizacija proizvodnje

Savršen plan za savršen radni dan!
Carreaux

Strukturisano planiranje i optimizacija proizvodnje ključni su faktori za uspeh kompanije na tržištu.

Srž procesa planiranja i optimizacije predstavlja sastavnica materijala potrebnih za izradu proizvoda (Bill Of Materials), kao i njena integracija sa ostalim sistemima uključenim u proizvodni proces.

Sastavnica se povezuje sa sistemom za upravljanje poslovnim resursima (Enterprise Resource Planning), čime se uspostavlja statički plan proizvodnje zasnovan na postojećim kapacitetima i proizvodnim pogonima.

Kako je proizvodnja dinamičan proces u kojem gotovo nikada ne možemo predvideti šta će doneti budućnost, izuzetno je važno osigurati mogućnost dinamičkog planiranja i reorganizacije rasporeda planiranih aktivnosti i potreba. Na taj način, uz „What if Scenarios“ uvek možemo biti spremni i korak ispred svake moguće promene okolnosti.

Pogledajte izbliza šta sve uključuje
napredno planiranje i optimizacija proizvodnje!

Izazov #1

Sastavnica materijala

Model sastavnice predstavlja središnju strukturu podataka za planiranje i optimizaciju proizvodnje i nezamenljiv je za organizovanje potrebnih aktivnosti.

Izazov #2

Plan proizvodnje

Veliki izazov za proizvodnju svakog proizvoda predstavlja priprema plana njegove izrade, kao i prilagođavanje planiranih aktivnosti dinamičnim uslovima tržišta.

Izazov #3

Integracija sistema

Savremena proizvodnja zasniva se na brzoj i dinamičnoj razmeni podataka između IT sistema uključenih u proces sprovođenja planiranih radnih aktivnosti.

Upravljanje sastavnicom

(BOM Management)

 

Sastavnica materijala sadrži popis potrebnih delova proizvoda za svaku fazu proizvodnog procesa. Po pravilu razlikujemo tri tipa sastavnica, u zavisnosti od potreba određenog odeljenja za određenu fazu proizvodnog procesa istog proizvoda:

  • inženjerska
  • proizvodna
  • procesna.

Iako predstavljaju zapis istog proizvoda, svaka od njih ga prikazuje na različite načine, prilagođene specifičnim potrebama odeljenja. Problem je što su te sastavnice međusobno nepovezane i u različitim formatima. Nije teško zaključiti da to može dovesti do skupih grešaka.

Platforma 3DEXPERIENCE pruža mogućnost integrisanja različitih sastavnica u jedan jedinstveni model podataka, transparentan svakom odeljenju u procesu, i dinamičan u skladu sa poslovnim potrebama i zahtevima.

Integracija sa ERP sistemom

(ERP Integration)

Prvo, šta je ERP, a šta integracija?

ERP sistem je softverska platforma sa centralnom bazom podataka, koja se po pravilu koristi za određivanje i planiranje proizvodnih resursa i njihovu distribuciju u skladu sa zahtevima kupaca. Integracija je usklađivanje ERP sistema sa drugim poslovnim sistemima, najčešće PLM-om (Product Lifecycle Management), kako bi se osigurala razmena informacija, planiranje i automatizacija aktivnosti.

Implementacija integracije specifična je za odabranu kombinaciju PLM i ERP sistema i zavisi od mogućnosti proširivanja i prilagođavanja njihovih softverskih alata.

Na najnižem nivou, integracija zavisi od mogućnosti automatskog prenosa podataka iz jednog sistema (PLM-a ili ERP-a) u drugi, u skladu sa konkretnim zahtevima i potrebama proizvodnje.

Naprednije integracije takođe omogućavaju dvosmernu komunikaciju između sistema.

Razvoj softverskog rešenja za naprednije integracije zahteva timski rad i stručna znanja iz oba sistema.

Upravo iz tog razloga je CADCAM Data logičan izbor za implementaciju takvih rešenja, jer imamo dugogodišnju stručnost u projektima implementacije PLM rešenja i integracije sa drugim poslovnim sistemima.

Osoba objašnjava statičko planiranje proizvodnje na ploči

Statičko planiranje proizvodnje

(Static Planning)

 

Nakon konstruisanja 3D sklopa ili jednog dela, potrebno je planirati proizvodne korake. Neizbežni koraci od koncepta do gotovog proizvoda u statičkom planiranju proizvodnje su:

  • proizvodna sastavnica
  • planiranje proizvodnih operacija i procesa
  • obezbeđivanje potrebnih resursa sa odgovarajućim uputstvima za rad.

 

 

Skupina ljudi radi na planiranju proizvodnje

Pomoću alata DELMIA na platformi 3DEXPERIENCE, moguće je uspostaviti napredan i dinamički plan proizvodnje i efikasno upravljanje planom sa PLM funkcijama.

Svi učesnici proizvodnog procesa u svakom trenutku imaju ažuriran pregled svih relevantnih podataka za proizvodnju, a najbolja rešenja se beleže i stvara se baza znanja za buduća planiranja. Ovo naročito obezbeđuje:

  • znatno manji rizik od grešaka tokom planiranja, posebno kod čestih promena plana
  • primetno skraćivanje vremena za plasiranje proizvoda na tržište
  • posledično, neuporedivo veću konkurentnost kompanije na tržištu.
DELMIA Ortems za dinamičko planiranje proizvodnje

Dinamičko planiranje

(Dynamic Scheduling)

 

Poseban segment planiranja proizvodnje predstavlja dinamičko raspoređivanje u skladu sa raznim proizvodnim ograničenjima. To mogu biti izazovi sa nedostatkom ljudske radne snage, materijala ili promenama uslova na tržištu.

Sve su to specifični izazovi za proizvodnju, zato je neophodno dinamičko određivanje rasporeda predviđenih aktivnosti.

Kao rešenje nudimo sistem DELMIA Ortems na platformi 3DEXPERIENCE.

Simboličan prikaz dinamičkog planiranja proizvodnje na mobitelu

Ključna prednost ovog sistema je upravo njegova dinamičnost – brza prilagodljivost svakoj promeni. Pored toga, omogućava vam da predvidite sva moguća materijalna ograničenja. Sa jasnom slikom trenutnih i budućih potreba, možete brzo prepoznati i rešiti uska grla u proizvodnji.

Nudimo vam sistem naprednog planiranja (Advanced Planning and Scheduling System) pomoću kog možete efikasno upravljati svim segmentima proizvodnog pogona.

Carreaux
CADCAM tim za digitalnu transformaciju

Sve to zvuči sjajno! Ali zašto baš mi?

Više od 300 vodećih kompanija iz regiona odabralo nas je za svog partnera. Savremena i inovativna rešenja, iskusni inženjeri napolju konstruisanja, simulacija i metodologije, iskustvo u najboljim svetskim praksama i stotine uspešno odrađenih projekata garancija su vašeg uspeha. Dozvolite da vas upoznamo sa mogućnostima za unapređenje vaših razvojno-proizvodnih procesa i povećanje efikasnosti vašeg tima.

Vaš sledeći korak ka optimizaciji proizvodnje počinje ovde

 

Kontaktirajte nas za više informacija