Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

Upravljanje sastavnicom

Svaka uspešna priča počinje dobrim planom!

Sastavnica (Bill of Materials), kao temeljni dokument proizvodnje, ima stresan život. Svako od nje traži nešto drugo. Različitim učesnicima proizvodnog procesa potrebne su različite informacije tokom pojedinih faza razvoja proizvoda.

Na primer, razvojni inženjer, koji kreira CAD model, uobičajeno priprema brojne pomoćne elemente od kojih samo mali broj ostaje u završnom modelu.
Zbog raznovrsnosti potrebnih informacija, posebno za potrebe kontinuiteta različitih aktivnosti, sastavnicu je potrebno jednostavno centralizovati. Uz to, centralizovana sastavnica mora biti i transparentna svim učesnicima proizvodnog procesa, tokom svih faza životnog ciklusa proizvoda.

3DEXPERIENCE platforma nudi upravo to – pametno upravljanje sastavnicom; osim dostupnosti centralizovanog modela sastavnice, omogućen je pristup podacima u realnom vremenu, što uklanja moguće nesporazume, „prazne hodove“ i skupe greške. Sastavnica se može menjati tokom proizvodnog procesa, prema konkretnim potrebama učesnika i organizacionim pravilima.

Centralizovana organizacija modela podataka za sastavnicu:

  • povećava kvalitet rada svih učesnika u procesu
  • smanjuje mogućnost grešaka koje se javljaju zbog nepravovremene informacije.

Ovo nije kompletan spisak svih oblika sastavnica koje se mogu javiti u proizvodnom procesu.

Brojne druge sastavnice na svoj način učestvuju u ispunjavanju aktivnosti tokom životnog ciklusa proizvoda.

Na primer, tu su još:

  • sastavnica zahteva kupaca 
  • funkcijska sastavnica s opisom potrebnih funkcionalnosti proizvoda 
  • lokacijska sastavnica s podacima o fizičkim lokacijama koje učestvuju u aktivnostima
  • i druge.

Dakle, vrlo je jasno – centralizovanje modela podataka o sastavnici itekako je nužno za protočniji i efikasniji proizvodni proces.

Često se javlja potreba pregledanja podataka iz više sastavnica, na primer videti tokom pripreme koje funkcije se realizuju na kojoj lokaciji itd.

3DEXPERIENCE uspostavlja centralizovan model podataka za praćenje procesa i organizaciju aktivnosti na proizvodima, što pojednostavljuje stvari i ubrzava organizaciju proizvodnje. Komunikacija između učesnika je brža, preciznija i jasnija, pa se jednostavno minimizira mogućnost greške ili neusklađenosti u aktivnostima. Pomoću funkcionalnosti 3DEXPERIENCE platforme možete pregledno da pratite i kontrolišete sve promene na sastavnici.

Vaš sledeći korak ka optimizaciji proizvodnje počinje ovde

 

Kontaktirajte nas za više informacija