Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

Digitalna transformacija

Digitalna transformacija – svi pričaju o tome, a šta je to zapravo?

Šta je digitalna transformacija?

„Digitalno“ je sigurno jedna od trenutno najčešćih reči u mnogim industrijama. Svi ističu koliko su digitalni i kako biti digitalan. Naravno, u talasu ovog trenda svakakve se stvari podrazumevaju pod ovim pojmom, korisne i manje korisne.

Mnogo ljudi digitalnu transformaciju meša sa digitalizacijom, procesom u kojem se određene informacije prenose iz analognog u digitalni oblik, jednostavnije rečeno – upotrebu digitalnih podataka ili alata umesto papira.

Takođe je široko rasprostranjeno verovanje da se proizvodnja usporava tokom procesa uvođenja digitalizacije i da tako nastaju novi troškovi zapošljavanja.

U većini slučajeva sama transformacija nije nešto potpuno novo za kompaniju. Češće je to poznati problem samo se rešava na inovativan i efikasniji način. Gde nastaju promene? Za većinu proizvodnih kompanija u regionu, digitalna tehnologija donosni promenu u prikupljanju i obradi korisničkih zahteva, upravljanju projektima i dokumentacijom, dizajnu ili proizvodnji.

Digitalna transformacija u trenutku kada određena tehnologija prouzrokuje promenu u načinu rada kompanije i time stvori konkurentsku prednost na tržištu. Ta promena može biti drastična i tada govorimo o disrupciji, ili postepena, kada govorimo o operativnoj izvrsnosti. Digitalna transformacija se može ostvariti u različitim delovima poslovanja: poslovnom modelu, odnosu sa kupcima ili operacijama.

Carreaux
sto donosi digitalna transformacija

Što konkretno donosi digitalna transformacija?

Ukratko, digitalnom transformacijom postižete opipljive rezultate koji se ogledaju u boljoj efikasnosti i profitabilnosti. Neki od rezultata digitalne transformacije su:

  • Smanjenje troškova
  • Veći profit
  • Širenje proizvoda na globalno tržište
  • Bolji kvalitet i sledljivost proizvoda
  • Više inovacija – ljudi se bave inovacijama, poboljšanjima i strategijama, a mašinama se prepuštaju rutinski zadaci

Koje izazove rešava
digitalna transformacija?

Izazov #1

Gradio bih pametnu fabriku korak po korak

Pametno! Jer to je jedini način za izgradnju naprednih fabrika. Prvi korak je pronalaženje područja u kojima su moguća jednostavna poboljšanja uz brzi povraćaj ulaganja: quick win. Nakon toga, sva poboljšanja slede jedno za drugim jednostavno organski, na logičan način. Digitalni alati služe za rešavanje rutinskih zadataka, tako da se ljudi mogu posvetiti idejama, inovacijama i strateškom razvoju kompanije.

Izazov #2

Potrebno mi je rešenje baš za moje specifične potrebe

Čim „skeniramo“ vaše potrebe, brzo implementiramo rešenja. Imamo već uigran tim za brza i efikasna „out-of-the-box“ rešenja i vodimo se najboljim svetskim praksama. Naš razvojni tim solution arhitekata i programera rešava i najzahtevnije adaptacije i integracije sa postojećim rešenjima. Tako postižemo tri stvari: brzinu, fleksibilnost i zagarantovanu mogućnost budućih nadogradnji.

Izazov #3

Želim brz povraćaj ulaganja

Najbrži povraćaj ulaganja nije u najjeftinijim rešenjima, već u pronalaženju i poboljšanju područja u kojima su gubici najveći. Otkrićete da savremeni digitalni alati ostvaruju ogromne uštede ako se pravilno koriste. Dozvolite našim stručnjacima da pronađu ta područja analizirajući vaše procese, i pokažu vam rešenje na svakom primeru.

Temelji digitalne transformacije

digitalna transformacija tvornice

Industrija 4.0 – digitalne i napredne fabrike

 

Želite li da dugoročno uspostavite uspešnu i ekonomičnu proizvodnju, poštujući sve strože ekološke kriterijume?

Industrija 4.0 vam omogućava da pratite proizvodni lanac i status proizvoda tokom njegovog životnog ciklusa. Primeri iz prakse pokazuju kako upotreba novih tehnologija može vrlo efikasno restrukturisati  proizvodnju, uslugu, poslovni model ili čak celokupnu organizaciju. Rezultati su: operativna izvrsnost, ušteda vremena i novca i smanjenje troškova odlaganja industrijskog otpada. I na kraju, rezultat je jača prepoznatljivost i konkurentnost kompanije, kao i visoka reputacija na tržištu i u javnosti. 

prikaz digitalne transformacije proizvodnog procesa na ipadu

IoT – Internet Stvari

IoT u digitalni svet donosi ono najvrednije – informacije o stvarnosti.

Bilo da se radi o stanju proizvodnje, kvaru mašine ili informacijama o potrošnji materijala, takve informacije su ključne za efikasnost procesa.

Naša rešenja pomažu vam da prikupite ove informacije na jednostavan i skalabilan način, i učine ih dostupnim svim učesnicima u proizvodnom procesu.

digitalna transformacija automatizirane proizvodnje

Automatizacija

 

Automatizacija je proces u kojem mašine i tehnologija zamenjuju ručni rad. Međutim, to ne znači da nam treba manje radnika već da se oni mogu posvetiti poslovima sa većom dodatom vrednošću, kao što su upravljanje mašinama ili rad na softveru, optimizacija procesa ili možda samo praćenje i donošenje odluka.  

Automatizacijom vaša proizvodnja postaje brža, efikasnija i daleko isplativijaTakođe, rizik ljudskih grešaka nije nešto što bi trebalo potcenjivati. Sa automatizacijom se uspostavljaju provere i dvostruke provere, tako da možemo biti sigurni da ništa neće krenuti po zlu. 

digitalna transformacija robotike

Robotika

Robotika u proizvodnji značajno povećava performanse, brzinu, preciznost, ili jednostavno zamenjuje nedostupnu ljudsku radnu snagu. Ipak, još uvek nema dovoljno znanja o tome kako maksimalno iskoristiti robotsku proizvodnu liniju. Pored toga, svako reprogramiranje, testiranje ili preusmeravanje proizvodne linije zahteva mnogo vremena i novca, pa se kompanije plaše da će, upuštajući se u ovaj posao, potrošiti previše vremena i zakasniti sa ugovornim obavezama.

Softversko rešenje DELMIA deo je 3DEXPERIENCE digitalne platforme i pomaže industrijama pružajući jednostavno i moćno virtuelno 3D okruženje koje se koristi u modeliranju i optimizaciji proizvodnih linija. Omogućava saradnju svih učesnika, povezujući stvarni i virtuelni svet i pruža korisnicima najkraći put do operativne izvrsnosti.

digitalna transformacija digitlanih blizanaca

Digitalni blizanac (Digital Twin)

 

Digitalni blizanac je virtuelni model vašeg proizvoda ili čitavog sistema.

Zasnovan je na simulaciji ili virtuelnom modelu samog objekta, koji je povezan sa informacijama iz stvarnog sveta (IoT), čime se smanjuje jaz između projektovanog rešenja i stvarnog. Tako digitalni blizanac oživljava ovaj virtuelni model sa stvarnim podacima i omogućava duboko razumevanje i optimizaciju svih promena pre implementacije.  

Digitalna transformacija i digitalni kontinuitet?

Međutim, ključni element svake kompanije koja želi da bude konkurentna na svetskom tržištu jeste uspostavljanje digitalnog kontinuiteta. 

Digitalni kontinuitet je poslovni pristup koji obezbeđuje neprekidni lanac digitalnih podataka, od ideje do proizvoda, korišćenjem centralne digitalne platforme poput 3DEXPERIENCE. Ovom platformom dobijate celokupno rešenje koje omogućava transparentnost podataka, brzu i preciznu razmenu podataka između odeljenja, brzo donošenje odluka i neuporedivo veću efikasnost. Platforma 3DEXPERIENCE štedi vaše vreme i novac! Kada se donose strateške odluke, poput investiranja u digitalnu transformaciju, izbor je jednostavan – možete da ne promenite ništa i gledate konkurenciji u leđa, ili da budete inovativni i napravite tehnološki iskorak ka Industriji 4.0. Ovo je jedini način da preuzmete ili zadržite vodstvo na tržištu.

Carreaux
CADCAM tim za digitalnu transformaciju

Vaš partner u digitalnoj transformaciji

 

Fokusirani smo na digitalizaciju procesa u proizvodnim kompanijama. Naših 30 godina iskustva, regionalno prisustvot i brojni i zadovoljni korisnici, čine nas logičnim izborom za partnera na putu digitalizacije i modernizacije vašeg poslovanja.

Radimo sa najsavremenijom svetskom tehnologijom kompanije Dassault Systemes i pokrivamo područja 3DCAD dizajna, PLM-a, simulacija, CAM-a, robotike i proizvodnje, sve do nivoa digitalnog blizanca (Digital Twin).

Želite da saznate više?

 

Vaš sledeći korak ka digitalnoj transformaciji počinje ovde.