Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

Industrija 4.0

Tehnologija najuticajnijih na tržištu sada i u vašoj kompaniji!
osoba radi u digitalnoj tvornici

Tehnologiju najbogatijih i najrazvijenijih na svetskom tržištu imamo – na vama je samo da je primenite!

 

Danas se proizvodne kompanije najčešće susreću sa 2 izazova:

  • smanjenje raspoloživih resursa – bilo da se radi o ljudskim resursima, proizvodnim kapacitetima ili jednostavno materijalima; ovo je posebno izraženo u kompanijama koje su upućene na međunarodne lance snabdevanja
  • povećanje cena i nesigurnost isporuke dobara ili usluga. 

 

Razumemo probleme preduzeća u savremenom okruženju – rešenje je u uvođenju novih tehnologija, kako biste ekonomičnije upravljali raspoloživim resursima i bili još uspešniji u tržišnoj trci.

suvremene tehnologije kao što su roboti, senzori, 3D pisači

Potreban vam je održivi rast proizvodnje u datim uslovima i profitabilnost.

Digitalna platforma 3DEXPERIENCE zasniva se na dostignućima Industrije 4.0: digitalno transformiše vašu proizvodnju uvođenjem savremenih tehnologija poput robota, senzora, 3D štampača itd.

Platforma nudi i mnogo više: mogućnost automatizovanih robotskih sistema, povezanih sa senzorima i kontrolnim uređajima na proizvodnim mašinama.

IT i proizvodnja

IT i proizvodnja sada su neraskidivo povezani

 

Ključni iskorak koji je napravila Industrija 4.0 svakako je povezivanje IT-a sa tradicionalnom proizvodnjom, sa akcentom na uvođenju visoko integrisanih sistema za praćenje proizvodnje, ali i upravljanja proizvodnim ciklusom. Upotreba takvog integrisanog rešenja poboljšava usklađivanje zahteva, ideja i poslovnih odluka i olakšava sprovođenje brojnih drugih poslovnih aktivnosti. 

Najvažnija prednost Industrije 4.0 na naprednom tržištu odnosi se na uspostavljanje održive i profitabilne proizvodnje u visoko automatizovanim, pametnim postrojenjima. 

Digitalna platforma za vrhunski proizvod

3D EXPERIENCE: Digitalna platforma za vaš vrhunski proizvod

 

Glavna ideja platforme kao centralnog integrisanog rešenja zasniva se na principu virtuelnog, digitalnog proizvoda i njegove veze sa proizvodnim procesom. Virtuelni proizvod i sve informacije o njemu povezane sa proizvodnim procesima kompanije donose znatno bržu i efikasniju komunikaciju, a samim tim i brže donošenje kvalitetnijih odluka i rešenja.

Uz pomoć koncepta virtuelnog proizvoda stvaraju se preduslovi za realizaciju pametnih postrojenja, od ideje, preko planiranja pametne/digitalne fabrike, do njene konkretne primene. Virtuelizacijom (izradom 3D modela proizvoda i/ili proizvodnog lanca) postiže se operativna izvrsnost.

Svi podaci na centralnoj digitalnoj platformi

Objedinjavanjem svih podataka na centralnoj digitalnoj platformi poput 3DEXPERIENCE, olakšava se saradnja sa svim učesnicima u lancu. Na ovaj način podstiču se inovacije i kreativnost i postiže visok kvalitet proizvoda, uz zadovoljavanje sve strožih ekoloških kriterijuma.

Drugim rečima, razvijamo odgovorne radnike za budućnost, što na kraju doprinosi većoj efikasnosti proizvodnje.

Pored toga, kao što je već spomenuto, ekološki kriterijumi postaju sve stroži, a primena digitalnih tehnologija značajno smanjuje proizvodni otpad, što pomaže u očuvanju naše planete i smanjenju troškova upravljanja otpadom.

Vaš sledeći korak ka digitalnoj transformaciji počinje ovde

 

Kontaktirajte nas za više informacija