Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

Statičko planiranje

Dobar plan – početak svake uspešne akcije!
Skupina ljudi radi na planiranju proizvodnje

Statičko planiranje proizvodnje

 

Rad bez dobrog plana je preskupa igra, zato je statičko planiranje jedan od ključnih segmenata PPO-a svake proizvodne kompanije. Šta je statičko planiranje proizvodnih procesa, zašto je važno i kako nam tu pomaže 3DEXPERIENCE platforma?

Nakon razvijanja koncepta proizvoda, potrebno je isplanirati različite faze njegove proizvodnje. Glavni izazov sa kojim se ovde susrećemo je upravljanje procesima i resursima potrebnim za izradu konačnog proizvoda. Upravo u tu svrhu razvijeno je softversko rešenje DELMIA Process Planner na platformi 3DEXPERIENCE. Osnovna komponenta ovog rešenja je modul za definisanje proizvodnog modela (Manufactured Item Definition), koji omogućava definisanje 3D proizvodne sastavnice.

 

Definisanje 3D proizvodnog modela

Na osnovu 3D modela, modul omogućava formiranje 3D sastavnice proizvoda koja prati sve izmene u konstruisanju. Ukratko, konstruisanje 3D modela i 3D proizvodna sastavnica su povezani na način da svaka izmena dizajna automatski menja i sastavnicu, tako da model zadržava svoju doslednost i upotrebljivost. Na ovaj način se celokupan proizvodni proces može uspešno simulirati.

Sve funkcionalnosti modula dostupne su putem modernog korisničkog interfejsa kroz mrežne grafičke kontrole (web widget).

Planiranje proizvodnog procesa slika sekcije

Planiranje proizvodnog procesa

 

DELMIA Process Planner može sadržati i modul za planiranje svih potrebnih aktivnosti za izvođenje proizvodnog procesa. Modul za planiranje omogućava transparentnu i tečnu komunikaciju – relevantne informacije dostupne su svim učesnicima u procesu. Sve se radi prema datim specifikacijama:

  • upravljanje i odobravanje planiranih aktivnosti prema vremenskom faktoru – koliko vremena je potrebno za pojedinu aktivnost
  • planiranje resursa za realizaciju plana. Izrada gantograma pokazala se ovde veoma korisnom jer se dijagram odnosi na specifikaciju proizvodnih aktivnosti.

Ovaj modul je takođe jednostavan za upotrebu (user-friendly), čak i putem veb dodataka (web widgete).

Carreaux

Virtuelni dizajn fabrike

Platforma 3DEXPERIENCE omogućava vam da kreirate simulaciju celokupnog proizvodnog procesa kroz 3D model pre prelaska u proizvodnju! 3D model uključuje detaljan prikaz svakog segmenta – od sastavnice za svaki nivo i izmenu, preko predviđenih ljudskih resursa, pa čak do ergonomski najefikasnijih aspekata radnog mesta (ispravan položaj tela u procesu itd.)

Posebno možemo istaknuti realističnu simulaciju robota i mašina za manipulaciju ili obradu, jer njihov precizan manipulativni i operativni prostor vidimo pre same izgradnje proizvodnog pogona ili cele fabrike.

Carreaux

Dakle, samom simulacijom znate koliko vam je potrebno fizičkog prostora za određeni proizvodni proces.

Planiranje i virtuelni dizajn fabrike pre same izgradnje štedi vam vreme i štedi vas brojnih finansijskih glavobolja koje bi mogle uslediti da nema planiranja – tačno ćete znati da li imate dovoljno resursa za pokretanje proizvodnje, zahvaljujući preciznom scenariju vašeg budućeg proizvodnog procesa.

Vaš sledeći korak ka optimizaciji proizvodnje počinje ovde

 

Kontaktirajte nas za više informacija