Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

MODSIM i održivi razvoj proizvoda

MODSIM i održivi razvoj proizvoda kao krajnji cilj imaju očuvanje i zaštitu životne sredine od štetnih uticaja koje sa sobom mogu doneti pojedine industrije.

Reč ’’objediniti’’ ima svoje korene u latinskom jeziku i može označavati više različitih stvari – celinu, okupljanje, rad na zajedničkom cilju ili organizaciono usklađivanje.

Održivost je jedan od najjačih pokretača poslovanja sa kojima se kompanije danas suočavaju, jer poseduje dalekosežne implikacije i uticaje na životnu sredinu. U narednim redovima prikazaćemo kako objedinjeno modeliranje i simulacija mogu da podrže ciljeve održivosti. Pre svega, pregledaćemo slojeve MODSIM-a, a zatim istražiti i tri različite industrije u kojima MODSIM transformiše način razvoja proizvoda.

Slojevi MODSIM-a

Važno je napomenuti da postoje različiti slojevi MODSIM-a, svaki sa specifičnom upotrebom, ali i sa međusobnom interakcijom. Srž MODSIM-a je mesto gde pronalazimo ujedinjeno modeliranje i simulacije.

Zatim, imamo test managment sloj, gde se proizvod testira i gde se nalaze detaljni planovi validacije sa specifikacijama testa i dobijenim rezultatima. Oko ovog sloja postoji i product management sloj, gde nalazimo funkcionalne zahteve i specifikacije. Sledeći je sloj arhitekture, gde postoje sistemski modeli i podaci o konfiguraciji, koji funkcionišu zajedno.

Međutim, kako bi se u potpunosti razumelo kako ovi slojevi funkcionišu u određenim industrijama, neophodno je zaroniti dublje u priču.

 

 

MODSIM i razvoj električnih vozila

Automobilska industrija ulaže velike napore u proizvodnji vozila

Upravo u automobilskoj industriji i, konkretno, razvoju vozila na elekrični pogon, MODSIM može biti od velike koristi. Uz MODSIM, svi angažovani u procesu proizvodnje imaju pristup tačnim i relevatnim podacima, koji se neprestano ažuriraju, što dovodi do ubrzanog ciklusa razvoja proizvoda. Koristeći integrisano modeliranje i simulacije na platformi kao što je 3DEXPERIENCE, dolazi do uštede novca u procesu proizvodnje od neverovatnih 40%.

MODSIM i održivi razvoj – Vetrogeneratori

Kada govorimo o upotrebi MODSIM rešenja za održivi razvoj, ne možemo a da ne spomenemo kako se on koristi za generativni dizajn vetrogeneratora. Prva stvar koju moramo razumeti jeste veličina vetroturbina. One su masovne. Tako već imamo turbine sa prečnikom rotora preko 250 metara, a predviđa se njihov dalji rast. Radi se o veoma složenim telima, sa puno krivina i glatkih površina, a kada pogledamo unutar sečiva, videćemo da se sastoji od mnogo različitih materijala. Prema tome, mnogo toga bi trebalo uzeti u obzir pri njihovom dizajniranju.

MODSIM nam pomaže da ubrzamo prelazak sa energije iz fosilnih goriva na obnovljivu energiju. Simulacija na platformi 3DEXPERIENCE pokreće brzu implementaciju novih dizajna turbina na vetar, pojednostavljujući cikluse razvoja proizvodnje.

Ovo se može uraditi samo simulacijom, jer je fizičko testiranje vetrogeneratora složeno, skupo i neefikasno.

MODSIM u industriji pakovanja

Kompanije koje posluju u industriji pakovanja robe široke proizvodnje imaju visoke ciljeve održivosti. Osim što žele da smanje upotrebu plastike, žele da smanje i težinu sopstvenih proizvoda. Uzmimo kao primer bocu od 350 ml. Za razliku od automobila ili vetrogeneratora, bocu čine svega tri komponente. Dakle, ne radi se o komplikovanom dizajnu, ali je neophodno uložiti napore kako bi se i obična bočica učinila održivijom.

MODSIM omogućava kompanijama u ovoj industriji da ispune ciljeve održivosti mnogo bržim tempom, smanjujući težinu boce i do 20%, a ujedno smanjujući i vreme razvoja proizvoda. U ovoj konkretnoj sferi, rezultati MODSIM-a su zaista fascinantni, jer je ciklus razvoja smanjen sa 10 meseci na svega 3 nedelje!

Održivost je ključna za očuvanje naše planete i zaštitu prirodnih resursa za buduće generacije. Mnoge kompanije se obavezuju na održivost sa holističkim poslovnim pristupom, kako bi ostvarile svoje ciljeve. Transformacija razvoja proizvoda potrebna da bi se podržala održivost pokriva tri važne oblasti u kojima simulacija i modeliranje igraju ključnu ulogu – usklađivanje sa propisima, brži izlazak na tržište i radna snaga budućnosti. MODSIM daje korisnicima moć da dostignu ciljeve održivosti sa lakšim i bržim razvojem, optimizovanijim dizajnom i najprikladnijim materijalom – sve u jednom prostoru, na platformi 3DEXPERIENCE!

Kako biste saznali više o tome šta MODSIM može učiniti za vaše poslovanje, kompanija CADCAM Data stoji vam na raspolaganju.

Pročitajte ostale blogove

7 razloga zašto su CATIA V5 inženjeri izabrali 3DEXPERIENCE platformu
Kako bismo vam pomogli na putu ka inovacijama i usvajanju digitalne transformacije poslovanja,
Napredne mogućnosti u dinamičkom planiranju proizvodnje
Napredne mogućnosti u dinamičkom planiranju proizvodnje daju vam uvid u rešavanje specifičnih
MODSIM i održivi razvoj proizvoda
MODSIM i održivi razvoj proizvoda
MODSIM i održivi razvoj proizvoda kao krajnji cilj imaju očuvanje i zaštitu životne sredine od