Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

Digitalna transformacija poslovanja

Digitalna transformacija poslovanja podrazumeva reorganizaciju ili unapređenje poslovnih procesa, sve vreme koristeći se najrazvijenijim digitalnim alatima i tehnologijom.

Mnogi stručnjaci su saglasni u jednom – bez procesa digitalne transformacije, poslovanje u modernom svetu ne bi bilo moguće.
Ukoliko želite ostvarite poslovni uspeh, digitalna transformacija mora biti integrisana u svaki aspekt vašeg biznisa – od strategije kampanja, preko praćenja životnog ciklusa proizvoda do marketinga.
Ovaj proces je daleko više od puke upotrebe savremene tehnologije i korišćenja internet alata. Ona zapravo objašnjava način na koji ovi alati menjaju rad jednog preduzeća, kao celine i kako ga usavršavaju, poboljšavajući na taj način učinak kompanije i krajnji, korisnički doživljaj.

Krucijalni elementi digitalne transformacije poslovanja

Da bi digitalna transformacija poslovanja bila uspešna, važno je da budemo spremni na određeni stepen promena, koja će ona doneti. Stoga, kao jedan od krucijalnih elemenata ovog procesa navode se upravo ljudi.

Radi se o kontinuiranom, dugom putovanju, koji podrazumeva fleksibilnost i prilagođavanje promenama. Iako sticanje novih znanja i ovladavanje novim veštinama nije uvek jednostavno, ono zaista jeste važno za digitalnu transformaciju. Edukacija o tome kakvi mogu biti i kakvi jesu učinci ovog procesa daje motivaciju da se na ovom putovanju istraje i pruža se podrška usvajanju znanja na organski način.

Nije nam važno samo ono što znate, već i ono što možete naučiti

Digitalna transformacija podrazumeva i izradu strategije. Ona mora biti integrisana u svaki aspekt vašeg poslovanja. Jasan i precizan plan poslovanja koristeći digitalnu strategiju temelj je transformacije.

Kako bi bila uspešno sprovedena, digitalna transformacija zahteva pouzdanog partnera na ovom putu. Izbor pravog partnera možda je i najvažniji aspekt, i najvažnija odluka koju ćete doneti, jer upravo ovom partneru poveravate budućnost svoje kompanije.

Na kraju, korišćenje savremene tehnologije, platformi i softverskih rešenja neprikosnovena su ideja na kojoj se zasniva ovakva vrsta transformacije poslovanja. Jedna od takvih rešenja svakako je i 3DEXPERIENCE platforma.

3DEXPERIENCE platforma i digitalna transformacija

Zahvaljujući globalnoj konkurenciji u svim sferama poslovanja, više nije dovoljno imati samo dobar proizvod. Neophodno je da dati proizvod zadovoljava želje i preferencije krajnjih korisnika, ali i da se, po potrebi, njima prilagodi. Kako biste u tome bili uspešni i svoj proizvod dobro plasirali, potreban vam je odgovarajući alat.

Više nije dovoljno posedovati samo platformu koja će upravljati i nadgledati životni ciklus proizvoda, već vam je neophodna platforma koja ima sposobnost da prikuplja podatke o celokupnom proizvodnom procesu – na jednom mestu. Na taj način, svi angažovani stručnjaci – od inženjera do menadžera i marketing stručnjaka – imaju pristup podacima koji su im neophodni. S obzirom na to da je saradnja jedan od ključnih elemenata digitalne transformacije, ovakva platforma omogućuje upravo to! Brza razmena podataka između članova projekta i timova, ali i deljenje informacija sa partnerima ono je što odlikuje 3DEXPERIENCE platformu.

Digitalna transformacija poslovanja gradova

Ono što je, takođe, veoma važno, jeste činjenica da najnaprednija platforma omogućava pristup svim podacima i dokumentima u digitalnom obliku, bilo kada. Zahvaljujući cloud-u, vaši partneri i vi, možete donositi važne odluke, gde god se nalazite – u kancelariji, kod kuće ili u pokretu!

Zahvaljujući ovoj platformi, veoma jednostavno možete zaploviti u proces digitalne transformacije, automatizovati proizvodnju, povećati efikasnost poslovanja, ostvariti vezu sa korisnicima usluga i kupcima.

3DEXPERIENCE platforma omogućava vam detaljan, digitalni uvid u sve delove razvoja proizvoda, ali i pruža mogućnost 3D modeliranja i virtuelnih simulacija. Samim tim, upotrebom ove platforme sve manje prostora ostaje za potencijalne greške krajnjeg proizvoda i gubitke vaše kompanije.

Kako softversko rešenje CATIA, u sklopu 3DEXPERIENCE platforme pomaže vašem poslovanju?

Digitalna transformacija poslovanja je, kao što i sami imate prilike da se uverite, složen proces, koji zahteva delovanje svih elemenata u sinergiji. Ipak, predviđanje korisničkog iskustva i reakcija na krajnji proizvod sastavni je deo digitalne strategije, koja mora biti upletena u svaki aspekt vašeg biznisa.

S obzirom na to da 3DX platforma obuhvata najrazličitije alate za modeliranje i saradnju, stvoreno je i adekvatno softversko rešenje, CATIA, koje vam pomaže da se snađete u svemu ovome. CATIA vam nudi veoma atraktivne alate za vizualizaciju i dizajn, koji vam pomažu da realizujete proizvod na kojem radite. Pre svega, namenjena je inženjerima, ali ovaj softver mogu koristiti i ostali članovi tima – od vrhunskih stručnjaka do potpunih početnika. Osim toga, koristi se i za razvoj ideja – od 2D crteža do 3D modela.

Stoga, CATIA softversko rešenje može biti od koristi vašem poslovanju, kako biste mogli da vizualizujete krajnji proizvod na kreativan i unikatan način.

Digitalna transformacija poslovanja – Odabir pravog partnera na ovom putu je od neprikosnovene važnosti!

Brigom za naše zaposlenike, poticanjem timskog rada i kolegijalnosti gradimo motivirane timove.

Kako biste uspešno započeli putovanje do digitalne transformacije vašeg poslovanja, biće vam neophodan adekvatan partner. Zadatak partnera jeste da izvrši poslovnu procenu i definiše izazove koji se nalaze na vašem putu. Isto tako, neophodno je da u saradnji sa vama, gradi najbolja rešenja za poslovanje, primenjujući najbolje prakse i alate i nudeći efikasna poboljšanja.

CADCAM Grupa pravi je izbor za sva poslovanja kojima je neophodno napredovanje u ovoj sferi. Koristeći dugogodišnje iskustvo, pomažemo vam da automatizujete i digitalizujete procese proizvodnje i uvodimo vas u digitalnu transformaciju – budućnost svakog poslovanja!

Pročitajte ostale blogove

7 razloga zašto su CATIA V5 inženjeri izabrali 3DEXPERIENCE platformu
Kako bismo vam pomogli na putu ka inovacijama i usvajanju digitalne transformacije poslovanja,
Napredne mogućnosti u dinamičkom planiranju proizvodnje
Napredne mogućnosti u dinamičkom planiranju proizvodnje daju vam uvid u rešavanje specifičnih
MODSIM i održivi razvoj proizvoda
MODSIM i održivi razvoj proizvoda
MODSIM i održivi razvoj proizvoda kao krajnji cilj imaju očuvanje i zaštitu životne sredine od