Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

MECODES - ECAD i MCAD kolaboracija

MECODES predstavlja rešenje koje omogućava kolaboraciju MCAD i ECAD rešenja. Uvodi novu metodologiju za multi-domensku saradnju u procesu projektovanja elektromehaničkih proizvoda.

U cilju poboljšavanja dizajna proizvoda, smanjenja troškova i podsticanja interdiciplinarnih inovacija, MECODES usvaja najnovije tehnologije, IDX formate za razmenu podataka i EDMD protokole. Kombinovanje mehanike, elektronike i softverskih rešenja dovodi do razvijanja proizvoda nove generacije i kreira uslove za najkvalitetniji timski rad.

Prevazilaženje izazova dizajna elektromehaničkih proizvoda

Kada se govori o dizajniranju elektromehaničkih proizvoda, može se naići na mnogo različitih izazova.

Osnovni i najveći izazov svakako je razmena i prenos podataka između mehaničkog i elektronskog dela. Kada ne postoji usklađeno formatiranje između inženjera i projektanata iz različitih domena, proizvodnja i celokupni proizvodni proces i životni ciklus proizvoda se usporava. Posledica svega toga je produženje roka za plasiranje krajnjeg proizvoda, ali i povećavanje troškova same proizvodnje.

Kada se radi o veoma složenim proizvodima, koji zahtevaju kraći razvojni ciklus usled sve oštrijih zahteva tržišta u savremenom dobu, neusaglašenosti između ECAD i MCAD aplikacija moraju se prevazići. Upravo ovo je prednost upotrebe MECODES rešenja.

Mehatronic Collaborative Design Solution omogućava veoma efikasno razmenjivanje podataka između softvera CATIA i ECAD alata. Svi ključni podaci koji su važni, kako za dizajn, tako i za kasnije faze razvoja proizvoda, se razmenjuju velikom brzinom, stvarajući time povoljne uslove za komunikaciju među timovima, kao i jednostavno praćenje i implementiranje promena i modifikacija proizvoda.

MECODES – Rešenje koje pokreće inovativnost i kreira konkurentnije i kvalitetnije proizvode

CADCAM Grupa razvila je novu generaciju softvera MECODES koji omogućava integraciju inovativne 3DEXPERIENCE platforme sa važnim elektronskim PCB sistemima za dizajn, Mentor Xpedition i PADS, CADENCE Allegro i Altium Designer.

mecodes cadcam

Dizajneri i inženjeri iz dve discipline, mehanike i elektrotehnike, koji rade sa CATIA softverom i 3DEXPERIENCE platformom, kao i sa ECAD alatima mogu sarađivati na istom izvornom modelu i istovremeno imati pristup kolektivno kreiranim rezultatima dizajna. Ovo je od izuzetne važnosti za celokupni razvoj proizvoda i poboljšavanje proizvodnog procesa, ali i za kreiranje simulacija elektromehaničkih proizvoda.

Ono što vam MECODES donosi jeste inovativnost u načinu na koji kreirate proizvode, poboljšan kvalitet dizajna, ali i brži razvojni procesi. Isto tako, integracija ECAD i MCAD alata doprinosi optimizovanom proizvodnom ciklusu, kao i skraćenom vremenu izlaska na tržište rešavanjem prepreka kroz komunikaciju u okviru celog procesa razvoja proizvoda.

Na kraju krajeva, ubrzava se i povraćaj uloženih sredstava efikasnim uvođenjem novih proizvoda na tržište, koji ispunjavaju sve kriterijume i zahteve krajnjih korisnika.

Benefiti koje sa sobom donosi MECODES rešenje

MECODES omogućava saradnju, komunikaciju i deljenje informacija između timova za projektovanje i inženjera, kako bi se uspešno kreirali elektromehanički proizvodi.

Još jedna važna prednost upotrebe ovog rešenja svakako je efikasan zajednički dizajn, kao i smanjenje redizajniranja. Ovo se postiže postepenim ažuriranjem dizajna, kao i saradnjom u realnom vremenu, na 3DEXPERIENCE platformi, u bilo koje doba dana i noći, gde god se u svetu nalazili.

MECODES takođe olakšava procese prilagođavanja na inženjerske promene u razvoju proizvoda, kao i promene dizajna u poslednjem trenutku. Sve ovo dovodi do kreiranja proizvoda visokog kvaliteta i njihove konkuretnije pozicije na tržištu.

Šta sve pruža MECODES jedinstveni paket rešenja za kolaboraciju?

Logično se nameće da ovaj jedinstveni paket rešenja za poboljšavanje saradnje ruši barijere između ECAD i MCAD domena dizajna, kao i da obezbeđuje zajedničku ECAD-MCAD 2D/3D biblioteku.

mecodes cadcam

MECODES će vašoj kompaniji pružiti mogućnost da, uz pomoć integrisanog ECAD-MCAD dizajna, ubrzate tok projektovanja, kako biste prvi izašli na tržište i time stekli sopstvenu, konkurentnu prednost. Nije tajna da najbolje kompanije u svojoj sferi i klasi uvek ispunjavaju rokove, drže se budžeta i poštuju i prate uslove tržišta. Kako biste ovo postigli, integracija i kolaboracija između elektronskih i mehaničkih alata mora postojati.

Isto tako, ovo rešenje vam pruža opciju da izvršite napredne analize proizvoda interdisciplinarnih rezultata, što dovodi do rešavanja prepreka i brže i efikasnije proizvodnje.

Iz svega navedenog jasno se vidi da MECODES zaista predstavlja jedinstveno i inovativno rešenje na globalnom tržištu, koje može pomoći na vašem putu ka digitalnoj transformaciji poslovanja.

Za više informacija o ovom rešenju, ali i ostalim softverskim rešenjima dostupnim na 3DEXPERIENCE platformi, kompanija CadCam Data stoji vam na raspolaganju.

 

Pročitajte ostale blogove

MODSIM i održivi razvoj proizvoda
MODSIM i održivi razvoj proizvoda
MODSIM i održivi razvoj proizvoda kao krajnji cilj imaju očuvanje i zaštitu životne sredine od
Izbjegnite burnout uz DELMIA Ortems
Izbegnite „burnout“ uz Ortems
Stres na radnom mestu je situacija u kojoj razni faktori vezani za posao u interakciji sa radnikom
Kako maksimalno iskoristiti proizvodne kapacitete?
Koristite rešenje DELMIA Advanced Planning and Scheduling (APS).
Koliko košta digitalna transformacija?
Praksa je pokazala da se upravo ovo pitanje vrti u mislima naših klijenata nakon uspešne analize.