Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

Da li tehnologija digitalnog blizanca u prirodnim naukama može da pomogne ljudima i planeti?

Tehnologija digitalnog blizanca u prirodnim naukama pruža nam moćno znanje o ljudskom telu i omogućava nam da vizualizujemo, testiramo, shvatimo i predvidimo ono što se ne može videti – od načina na koji lekovi utiču na bolest do hirurških ishoda i pre nego što se pacijent podvrgne operaciji.

Proizvođači medicinskih uređaja ili farmaceutskih proizvoda mogu primeniti tehnologiju digitalnog blizanca kako bi razvili nove proizvode i terapije i poboljšali postojeće. Takođe, oni mogu modifikovati ili redizajnirati opremu koja će datu robu i proizvoditi.

Digitalni blizanac može se primeniti i u zdravstvenim ustanovama, a digitalna replika bolnice može pomoći u stvaranju sigurnijeg i bezbednijeg okruženja za zaposlene i pacijente.

Inovativne ideje se mogu održivo razvijati, jer se koncepti digitalno simuliraju i evaluiraju pre same fizičke proizvodnje. Ovakav pozitivan doprinos održivoj inovaciji prepoznali su i poslovni lideri, koji sve više i više usvajaju i uvažavaju moć tehnologije digitalnih blizanaca.

Da li tehnologija digitalnog blizanca u prirodnim naukama i medicini može promeniti živote ljudi i na koji način, otkrivamo vam u narednim redovima.

Šta predstavljaju digitalni blizanci u prirodnim naukama?

Digitalni blizanac je prilično jednostavan koncept – radi se o virtuelnoj replici fizičkog objekta.

Digitalni blizanac može ukazivati na problem, a uz pomoć platforme 3DEXPERIENCE može pružiti i uvid u to kako sprečiti da se problem ponovi.

Kada govorimo o oblasti prirodnih nauka i zdravstvu, virtuelni blizanac može kreirati 3D model tela koristeći se medicinskim informacijama o pacijentu (MRI, CT skeneri) i ogromnom količinom podataka o samom pacijentu. Ovo rezultira integrativnom referencom zdravstvenih informacija koja zdravstvenu negu čini preciznijom i pruža holistički uvid u donošenje odluka o lečenju i dugotrajnoj nezi.

S obzirom na to da je zasnovan na jedinstvenoj anatomiji pacijenta, virtuelni blizanac može simulirati različite opcije za medicinski pristup i potencijalne posledice za tog, konkretnog pacijenta.

Tehnologija digitalnog blizanca u prirodnim naukama

Procenom alternativa u virtuelnom svetu, medicinski stručnjak može odrediti adekvatan i pravi pristup lečenju, a samim tim poboljšati kvalitet života i zdravlje pacijenta.

Jedan od najreprezentativnijih primera tehnologije digitalnog blizanca u prirodnim naukama jeste Dassault Systèmes projekat nazvan Living Heart Project.

Ova kompanija koristi jedinstveno virtuelno iskustvo digitalnog blizanca i naučno zasnovane reprezentacije za razvoj i validaciju visoko tačnih personalizovanih modela ljudskog srca. Konstruisana na osnovu razumevanja ljudskog srčanog tkiva, strukture i elektrofiziologije, ova medicinska referenca je u upotrebi širom sveta, pomažući da se razumeju strukturne i hemodinamske bolesti srca. Na taj način, tehnologija digitalnog blizanca zaista pomaže ljudima, a samim tim i planeti.

Ostale prednosti koje ima tehnologija digitalnog blizanca u prirodnim naukama

Virtuelni blizanac ima i drugih prednosti, osim što pomaže ljudima da dobiju preciznije dijagnoze i efikasnije tretmane.

Naime, stručnjaci iz industrije, istraživači, pa čak i sami pacijenti mogu da vizualizuju, testiraju, razumeju i predvide ono što se ne može videti golim okom.

Recimo, hirurzi mogu vežbati procedure na tačnim replikama svojih pacijenata i pre nego što stvarna operacije počne. Slučaj uspešnog razdvajanja sijamskih blizanaca Lima može služiti kao dokaz ovoj činjenici.

Medicinski uređaji i terapije se mogu razvijati, testirati i proizvoditi na brži i održiviji način. Korejski proizvođač u oblasti zdravstva i stomatologije odgovoran je za medicinska otkrića kao što je razvoj novih materijala za restauraciju kostiju u ortopediji, koji trenutno čekaju odobrenje za masovnu proizvodnju. Meta Biomed kompanija takođe cilja na pružanje prilagođenih medicinskih usluga za pacijente i istražuje kako tehnologije simulacija i virtuelizacije mogu pomoći boljem razumevanju kako biokompatibilni materijali reaguju u ljudskom telu. Sve ovo biće omogućeno 3DEXPERIENCE Cloud platformom.

Osim toga, tehnologija digitalnog blizanca u ovoj oblasti može pomoći daljem razumevanju političara i učiniti da uvide i usvoje nove zdravstvene politike za poboljšanje zdravstvene zaštite šire javnosti.

Takođe, ona pomaže u obrazovanju i osnaživanju pacijenata i njihovih porodica u skladu sa njihovom bolešću i dostupnim opcijama lečenja.

Kompanije u oblasti prirodnih nauka sve više se okreću virtuelnom testiranju radi razvoja lekova. Ovim pristupom, one mogu testirati i usavršavati ideje i proizvode na računaru, veoma brzo i pristupačno, pre nego što ulože novac u skupe fizičke resurse.

Samim tim, analiza kontinuiranog ciklusa podataka generisanih u virtuelnom i stvarnom svetu pomaže da se prirodne nauke i zdravstvena zaštita učine efikasnijim, inovativnijim i održivijim.

Tehnologija digitalnog blizanca u prirodnim naukama i pandemija Covid-19 virusa

Da li znate da je, u proseku, potrebno 10 do 12 godina da se razvije novi lek, a da samo 14% stigne do tržišta? Postoje, naravno, i izuzeci od pravila.

Tehnologija digitalnog blizanca u prirodnim naukama

Uzmimo, naprimer, vakcine protiv Covid-19 virusa. Razvijene su i postale dostupne za svega godinu dana. Posle godinu i po dana, primenjeno je više od 5 milijardi doza.

,,Ako nas je Covid-19 nečemu naučio, to je da možemo da rešimo nemoguće’’, napisao je Rama Kondru, ko-izvršni direktor i šef istraživanja i razvoja u Dassault Systèmes Medidata. Naveo je da je upravo to osvetlilo ulogu prirodnih nauka i približilo viziju pristupačne i dostižne zdravstvene zaštite koja je održiva za industriju, ali i za planetu. Zajednički imenitelj u ovome svakako je tehnologija.

Upravo nove tehnologije, kao što su virtuelni blizanci, veštačka inteligencija i VR pokreću napredak! One su se pokazale kao ključne u momentima kada se industrija suočava sa pritiscima da dovede u ravnotežu svoj društveni uticaj, uticaj na čoveka kao radnu snagu i životnu sredinu.

Tehnologija digitalnog blizanca pomaže održivom razvoju i zaštiti životne sredine, a ujedno i zdravlju čoveka, poboljšanju medicinskih tretmana i unapređivanju lekova i terapija. Sve ovo dokaz je da virtuelni blizanci imaju značajnog uticaja kako na živote ljudi, tako i na samu planetu!

Pročitajte ostale blogove

MODSIM i održivi razvoj proizvoda
MODSIM i održivi razvoj proizvoda
MODSIM i održivi razvoj proizvoda kao krajnji cilj imaju očuvanje i zaštitu životne sredine od
Izbjegnite burnout uz DELMIA Ortems
Izbegnite „burnout“ uz Ortems
Stres na radnom mestu je situacija u kojoj razni faktori vezani za posao u interakciji sa radnikom
Kako maksimalno iskoristiti proizvodne kapacitete?
Koristite rešenje DELMIA Advanced Planning and Scheduling (APS).
Koliko košta digitalna transformacija?
Praksa je pokazala da se upravo ovo pitanje vrti u mislima naših klijenata nakon uspešne analize.