Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

Requirements Management

Upravljanje zahtevima

Zahtevi su po definiciji lista svih fizičkih i/ili funkcionalnih potreba koje proizvod treba da zadovolji. Zahtevi moraju biti ispunjeni da bi se postigli i/ili poboljšali performanse i kvalitet samog proizvoda. Oni moraju biti konkretni, jasni i koncizni, proverljivi, izvodljivi i realni i svakako neophodni.

 

Upravljanje zahtevima je iterativni proces dokumentovanja, analize, praćenja, određivanja prioriteta i definisanja zahteva, zatim kontrole promena i komunikacije sa relevantnim zainteresovanim stranama tokom životnog ciklusa proizvoda. Ceo proces ima za cilj rad ​​sa ažurnim i odobrenim zahtevima kako bi se oni ispunili.

S obzirom da prema istraživanju CHAOS-a, od prvih pet razloga zašto projekti (npr. razvoj proizvoda) nisu uspešni, tri su povezana sa zahtevima i činjenicom da:

  • korisnici/kupci nisu dovoljno uključeni u definisanje zahteva
  • zahtevi nisu dovoljno detaljno definisani ili njihovo ispunjenje ne ispunjava kriterijume učinka
  • upravljanje stalnim promenama zahteva nije dobro sprovedeno,

kvalitetno i sistematično upravljanje istima izuzetno je važno.

Kvalitetno upravljanje zahtevima svakako doprinosi razvoju proizvoda kroz:

  • Smanjenje troškova razvoja/proizvodnje
  • Unapređenje kvaliteta
  • Smanjenje rizika tokom životnog ciklusa proizvoda.

Zahtevi za implementaciju PLM-a najčešće se odnose na poslovne zahteve, koji su po pravilu procesno orijentisani. Definisanje postojećeg (as is) stanja i njegovo usklađivanje sa mogućnostima pojedinačnih softverskih rešenja jedan je od velikih izazova u implementaciji PLM-a. Kvalitetno upravljanje zahtevima od krucijalnog je značaja tokom svake PLM implementacije.

Piše: Inda Balagić, (Solution and Business Consultant, PMP Project manager), CADCAM Group

Pročitajte ostale blogove

Digitalna transformacija kao revolucija procesa proizvodnje
Digitalna transformacija kao revolucija procesa proizvodnje
Digitalna transformacija kao revolucija procesa proizvodnje pruža proizvođačima nove načine za
mecodes cadcam
MECODES
MECODES predstavlja rešenje koje omogućava kolaboraciju MCAD i ECAD rešenja. Uvodi novu
modsim cadcam
MODSIM
Integrisano modeliranje i simulacija, poznato kao MODSIM, pruža inženjerima mogućnost da na
Simulia Abaqus
SIMULIA Abaqus
SIMULIA Abaqus predstavlja najbolji i najkompletniji skup rešenja za nelinearnu analizu konačnih