Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

Upravljanje zahtevima

Proizvodnja koja odgovara vašim zahtevima.

Udovoljiti svima? U životu je to nemoguće, ne treba ni pokušavati.
Ali kada je
reč o upravljanju zahtevima u složenom razvojnom i proizvodnom proces poželjno je, a od sada i mnogo lakše i moguće! 

Specifikacija zahteva služi kao ulazni dokument za svakoga ko je uključen u razvoj proizvoda, testiranje, izradu prototipa i proizvodnju. Ispunjavanje zahteva je dinamičan proces koji traje  tokom celog životnog ciklusa proizvoda, sa zahtevima i standardima korisnika, procedurama i propisima.  

Svako ko je uključen u proces razvoja i proizvodnje dobro zna da ispunjavanje zahteva nije uvek lakojer se zahtevi često menjaju i zbog toga je ponekad teško povezati ih sa karakteristikama razvijenog proizvoda. 

Platforma 3DEXPERIENCE omogućava unos liste zahteva integracijom u Word ili Excel format, a zahtevi se pretvaraju u pojedinačne elemente kojima je lakše upravljati.

Na ovaj način, svaki pojedinačni zahtev se lako i brzo direktno povezuje sa određenom aktivnošću u razvoju ili proizvodnji. Ovo osigurava da proizvod bude u potpunosti usklađen sa porudžbinom, a da vi izuzetno lako pratite sve promene i imate potpunu kontrolu nad proizvodom tokom čitavog njegovog životnog ciklusa!

Upravljanje zahtevima pomoću platforme 3DEXPERIENCE smanjuje troškove i vreme razvoja: rad je transparentniji, a komunikacija unutar timova znatno brža i jasnija.

Ovo podiže celokupan kvalitet vašeg poslovanja.

Vaš sledeći korak ka upravljanju životnim ciklusom proizvoda počinje ovde

 

Kontaktirajte nas za više informacija