Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

Kako maksimalno iskoristiti proizvodne kapacitete?

Koristite rešenje DELMIA Advanced Planning and Scheduling (APS).

Svakodnevno smo svedoci promena u načinu dizajniranja, konstruisanja i izradi novih proizvoda. Radimo u multidisciplinarnom okruženju, znanje i know-how se sve više cene, a kupci zahtevaju održive proizvode i rešenja. Ako ovome dodamo potrebu za kvalitetnijim proizvodima proizvedenim u kraćem vremenu i po nižoj ceni, logično je i da od softvera zahtevamo više. Zbog toga su nam potrebna moćna rešenja koja nam pomažu da budemo konkurentni, smanjuju mogućnost grešaka u svim fazama razvoja i proizvodnje, a istovremeno omogućavaju komunikaciju između različitih odeljenja, sa dobavljačima i kupcima.

Mnoge kompanije se suočavaju sa ograničenjima u planiranju složenijih proizvodnih procesa. Da li ste razmišljali o tome da vam digitalni model vaše proizvodnje pomogne u individualnom i celokupnom pogledu, jer povezuje mašine, radnike, alate i procese, uzimajući u obzir njihova ograničenja? Da li želite da se proizvodni plan kreira automatski na osnovu porudžbina i da se omogući optimizacija planova, istovremeno stvarajući različite scenarije za samo nekoliko minuta? Pa, krenimo sa planom.

Većina planera suočava se sa teškim zadatkom kada planira proizvodnju: stvoriti optimalan plan proizvodnje kako bi se postigla maksimalna iskorišćenost proizvodnih kapaciteta, skratilo vreme protoka, koordinirani protok materijala, minimalne zalihe i dobra stabilnost plana. Na kraju dana, planer želi da ima potpunu kontrolu nad planom i osigura visok nivo rokova isporuke. Takođe, većina proizvodnih kompanija i dalje koristi Excel tabele / tabele za planiranje proizvodnje, koje se obično zasnivaju na projektovanom kapacitetu, vremenu proizvodnje i radnom opterećenju. Budući da znamo da je proizvodnja dinamična i da su podaci u realnom vremenu presudni za reagovanje na promenljive mogućnosti i potrebe, nudimo vam rešenje za napredno planiranje i raspoređivanje proizvodnje. Rešenje DELMIA Advanced Planning and Scheduling (APS) kompanije Dassault Systèmes eliminiše ograničenja planiranja proizvodnje pomoću Excel tabela i pruža jedinstveni izvor podataka u realnom vremenu, kojem može pristupiti svako ko je uključen u planiranje proizvodnje i ima pregled stvarnog statusa proizvodnje.

Softver DELMIA Ortems ima više od 4.000 korisnika, uglavnom u Severnoj Americi i zapadnoj Evropi i više od 30 godina je na vrhu rešenja S&OP (Sales & Operations Planning).

Najbolji efekat upotrebe rešenja APS prikazan je u složenim proizvodnim okruženjima sa mnogim proizvodima i poluproizvodima, složenim višestepenim troškovnikom i velikom količinom mašina i ljudi. Prednosti osećaju i manje složena proizvodna okruženja, jer DELMIA Ortems omogućava brzi odgovor i automatizaciju na promene u proizvodnji. Takođe nudi mogućnost prilagođavanja funkcionalnosti vašim potrebama ili okruženju, jer možete lako uključiti ili isključiti funkcije po potrebi.

Glavne prednosti softverskog rešenja DELMIA Ortems su:

  • Smanjenje zaliha sirovina i potrebnih materijala – Sinhronizacija sirovina i potrebnih materijala tokom kupovine i proizvodnje, uzimajući u obzir sva ograničenja proizvodnih kapaciteta mašina.
  • Skraćivanje vremena proizvodnje – Sinhronizacija svih neophodnih operacija za proizvodnju finalnog proizvoda i svih potrebnih poluproizvoda. Kao rezultat, vreme čekanja mašine se skraćuje i sprečava se nedostatak delova.
  • Postizanje rokova isporuke – Kompletan pregled plana i realni rokovi, mogućnost aktivnog odlučivanja i postavljanja prioriteta.
  • Povećanje protoka i iskorišćenja mašina i radne snage – Pregled i upravljanje opterećenjima mašina i radne snage i optimizacija promena alata.
  • Ušteda vremena, bolja saradnja i razmena informacija unutar organizacije – Digitalna transformacija planiranja proizvodnje – zamena zastarelih metoda planiranja zasnovanih na proračunskim tablicama, makroima i nalepnicama naprednim softverskim rešenjima.

Implementacija softvera Ortems traje oko četiri do šest meseci, u zavisnosti od veličine kompanije i složenosti proizvodnje. Za uspešnu implementaciju i integraciju svih podataka dobro je da kompanija poseduje implementiran ERP sistem (Enterprise Resource Planning), a možda i MES (Manufacturing Execution Sistem). DELMIA Ortems se preko svojih komunikacionih interfejsa može povezati sa postojećim sistemima i iz njega crpiti podatke koji su mu potrebni (porudžbine kupaca, radni nalozi, nabavke, planirani i neplanirani prekidi itd.).

Očekuje se da će se upotreba APS sistema povećavati u budućnosti kako sve više kompanija počinje da ulaže u prednosti digitalne transformacije. Kompanije su shvatile da su prednosti optimizacije poslovnih i proizvodnih procesa, prodaje i distribucije ključne za uspešan rast kompanije.

Ne zaboravimo da su efikasno prikupljanje podataka, obrada i vizuelizacija u kompaniji, razvoj procesa i digitalnih rešenja za podršku poslovanju i proizvodnji, uvođenje digitalnih poslovnih modela, razvoj digitalnog osoblja i digitalnih poslova, razvoj digitalne kulture osnovni gradivni elementi uspešne digitalne transformacije.

Pročitajte ostale blogove

Digitalna transformacija kao revolucija procesa proizvodnje
Digitalna transformacija kao revolucija procesa proizvodnje
Digitalna transformacija kao revolucija procesa proizvodnje pruža proizvođačima nove načine za
mecodes cadcam
MECODES
MECODES predstavlja rešenje koje omogućava kolaboraciju MCAD i ECAD rešenja. Uvodi novu
modsim cadcam
MODSIM
Integrisano modeliranje i simulacija, poznato kao MODSIM, pruža inženjerima mogućnost da na
Simulia Abaqus
SIMULIA Abaqus
SIMULIA Abaqus predstavlja najbolji i najkompletniji skup rešenja za nelinearnu analizu konačnih