Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

Digitalna transformacija kao revolucija procesa proizvodnje

Digitalna transformacija kao revolucija procesa proizvodnje pruža proizvođačima nove načine za proizvodnju kreativnih, inovativnih proizvoda, koji ispunjavaju sve zahteve tržišta.

Digitalizacija omogućava reinvenciju proizvodnje. To je ključna komponenta nove industrijske renesanse — spajanje automatizacije, Interneta stvari (IoT), veštačke inteligencije, biznis procesa, važnih podataka i Cloud-a. Ona preoblikuje način na koji proizvođači inoviraju i odgovaraju na zahteve kupaca.

Krajnji korisnici, kupci, žele i zahtevaju sve više personalizovanih proizvoda, a samim tim menjaju se i zahtevi tržišta. Kompanije koje prihvataju digitalizaciju imaju opciju transformisanja od tradicionalnog modela masovne proizvodnje do masovne personalizacije. Ovakve kompanije karakterišu četiri ključne karakteristike moderne proizvodnje: kreativnost, pametnu proizvodnju, vrednost (povezivanje vrednosti od ideje do krajnjeg proizvoda) i ljudski aspekt.

U narednim redovima objašnjavamo na koji način ova četiri ključna atributa, koji obezbeđuju potpuno digitalizovano proizvodno okruženje, utiču na povećanje konkurentnosti određene kompanije i kreiraju revoluciju u načinu proizvodnje.

Digitalna transformacija kao revolucija procesa proizvodnje – Kreativnost

U savremeno doba, kompanije proizvode visokotehnološke, inovativne proizvode uz pomoć naprednih tehnologija, kao što su 3D modeliranje, IoT, veštačka inteligencija i robotika.

U prošlosti, složeni, jedinstveni proizvodi zahtevali su dugotrajne promene u dizajnu i celokupnom proizvodnom procesu. Sve ovo dovodilo je do neefikasne proizvodnje, proizvoda koji nemaju dovoljnu konkurentnost na tržištu i gubitaka kompanije.

Digitalna transformacija proizvodnja

Sada se sve što se tiče projektovanja, inženjeringa i izgradnje proizvoda može digitalizovati i sinhronizovati sa stvarnim fizičkim proizvodnim sredstvima. Dassault Systemes ovo digitalno okruženje naziva 3DEXPERIENCE. Korisnici 3DEXPERIENCE platforme mogu modelirati proizvodni proces bez ulaganja u fizičku opremu, kako bi utvrdili da li koncept može postati „spreman za proizvodnju“.

Ovo povećava sposobnost proizvođača da odgovori brzo ispunjavaju zahteva tržišta i minimiziraju povezane troškove proizvodnje.

Joby Aviation je jedan primer proizvođača koji je na ivici redefinisanja čitavog industrijskog sektora kroz digitalizaciju. Kompanija u Kaliforniji je u trci da predstavi prvi „leteći automobil“ na svetu. Plasiranje ovakvog proizvoda na tržište zahteva inovativan pristup proizvodnji.

„Mi sebe vidimo više kao kompaniju za mobilnost (a ne kao aviokompaniju)“, kaže Alek Klark, mašinski inženjer, Joby Aviation. „Kada smo krenuli da dizajniramo ovo, znali smo da treba da napravimo novo vozilo. ’’

Joby tim je želeo da brzo razvije proizvod. Izazov: Kompanija je morala da okupi mnoge različite tehnologije na sažet način uz pridržavanje strogih vazduhoplovnih propisa. Simulacija i 3D tehnologije omogućavaju kompaniji da testira različite verzije u virtuelnom okruženju i vrši prilagođavanja bez troškova fizičke izgradnje prototipa. 3D modeliranje i upotreba tehnologije digitalnog blizanca omogućava dizajnerima slobodu i kreativnost da neprestano poboljšavaju svoj dizajn, ali i da smanje troškove proizvodnje.

Pametna proizvodnja i digitalizacija poslovanja

Šta znači „pametna proizvodnja“? To je izraz koji se često koristi naizmenično sa automatizacijom ili Internetom Stvari. Ali zaista, pametna proizvodnja koristi podatke za izgradnju prediktivnih modela koji pomažu proizvođačima da optimizuju svoju poslovnu strategiju i povećaju operativnu agilnost.

Najnoviji alati za simulaciju sada uključuju bihejvioralnu funkcionalnost, koja podržava najmoćnije atribute ljudskog znanja, prema dr Majklu Grivsu, ko-direktora Centra za naprednu proizvodnju i inovativnost dizajn na Tehnološkom institutu Floride: konceptualizaciju, poređenje i saradnju.

„Uzeti zajedno, ovi atributi čine osnovu za sledeću generaciju rešavanja problema i inovacija’’, kaže dr. Majkl Grivs.

Konceptualizacija u sklopu 3DEXPERIENCE platforme omogućava proizvođačima da vide fizičke i virtuelne podatke o proizvodu istovremeno.

digitalna proizvodnja

Poređenje stvara mogućnost da se vide stvarna merenja u odnosu na specifikacije dizajna, kao i da se identifikuju sva odstupanja.

Saradnja je jedna od najvažnijih aktivnosti ljudi i zaposlenih na određenom projektu. Sada se svi mogu uključiti u rešavanje problema i poboljšati donošenje odluka.

Vrednost kao jedan od ključnih atributa u revoluciji procesa proizvodnje

Pametni, kreativni proizvođači žele plasiranje proizvoda koji imaju određenu vrednost do krajnih korisnika.

Kompanije mogu maksimizirati stvaranje vrednosti kada postoji veza – od ideje o proizvodu do krajnjeg, plasiranog proizvoda. Ovaj proces zahteva postojanje digitalnog kontinuiteta.

Digitalni kontinuitet u životnom ciklusu proizvoda je posebno važan. On osigurava da razvojni tim ima sve neophodne informacije koje su neophodne za ispunjavanje zahteva, ali i da su informacije verodostojne u svakom trenutku. Isto tako, povećava se i uvid u to kako različite promene mogu imati uticaja na krajnji proizvod i korisničko iskustvo, a samim tim i na vrednost datog proizvoda. Na taj način, proizvođači mogu na vreme prilagoditi svoj proizvod potrebama kupaca.

Ljudski aspekt digitalne transformacije poslovanja

Digitalna transformacija podrazumeva i činjenicu da će se uloge širom kompanije promeniti. Digitalni alati će radnicima u proizvodnom procesu više autonomije. Dok će mnogi manuelni zadaci nestati, zaposlenima se obezbeđuje mnogo više prostora da se fokusiraju na vrednije aktivnosti. Digitalna transformacija zapravo otvara vrata za kreativnost i ljudski aspekt.

Zaposleni poseduju digitalne alate i informacije u realnom vremenu, gde god se nalazili. To im omogućava veću angažovanost u proizvodnom procesu, ali i motivaciju da se dođe do željenih rezultata.

digitalizacija poslovanja

Komunikacija u procesu digitalne transformacije je izuzetno važna. Takođe, pravila raspodela uloga i obuka zaposlenih za rad u digitalizovanom okruženju mora postojati. Kako bi se pratili trendovi digitalizacije, zaposleni moraju biti spremni na promene i ići u korak sa njima. Ovo znači neprestano usavršavanje i želju za poboljšavanjem sopstvenih veština, ali i proizvoda koje kompanija plasira.

Ljudski aspekt je takođe jedan od četiri najvažnija atributa digitalne transformacije kao revolucije procesa proizvodnje.

Kako bi vaša kompanija uspešno prošla transformaciju sa tradicionalnih, klasičnih načina proizvodnje na nove i inovativne, digitalne načine, biće vam neophodan proveren i pouzdan partner. Kompanija CADCAM Data stoji vam na raspolaganju!

Pročitajte ostale blogove

Najbolja platforma za 3D modeliranje
Najbolja platforma za 3D modeliranje
Najbolja platforma za 3D modeliranje nudi vam širok spektar digitalnih alata za dizajn, simulaciju
7 razloga za upotebu digitalnog blizanca u proizvodnji
7 razloga za upotrebu digitalnog blizanca u proizvodnji
7 razloga za upotebu digitalnog blizanca u proizvodnji biće vam od pomoći da shvatite važnost
Kako poboljšati saradnju u timu?
Kako poboljšati saradnju u timu?
Ukoliko uspeh vašeg poslovanja zavisi prevashodno od kolaboracije zaposlenih, možda se pitate kako
industrijski internet stvari
Industrijski Internet stvari
Industrijski Internet stvari ili IIoT (Industrial Internet of Things) pomaže vam da iskoristite sve