Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

Šta je BOM?

Bill of Materials

BOM (Bill of Materials) ili „sastavnica“, jedna je od okosnica inženjeringa. Po definiciji, sastavnica je sveobuhvatna lista sirovina, komponenti i sklopova potrebnih za izgradnju ili proizvodnju proizvoda.

BOM predstavlja najvažniji izvor informacija o jednom proizvodu tokom njegovog životnog ciklusa. Opisuje ga tokom svog razvoja, proizvodnje pa sve do održavanja i servisiranja. Inženjerima za razvoj potreban je funkcionalan pogled na sastavnicu, tehnološkim inženjerima potreban je tehnološki prikaz iste sastavnice, inženjerima proizvodnje potreban je proizvodni prikaz iste sastavnice, itd. Vremenom su se razvile i pojedine tzv. klasifikacije sastavnica u zavisnosti od potreba delova organizacije koja je koristi i vrste pogleda koji su im potrebni.

Osnovna podela sastavnica jednog proizvoda:

a) Inženjerska sastavnica (engl. EBOM – Engineering Bill of Materials) sastoji se od liste delova koje definišu funkcionalni dizajn krajnjeg proizvoda. Najčešće se generiše iz CAD modela – tzv. CADBOM-a. CADBOM-om se definiše samo ono što je konstruisano unutar CAD alata (bez npr. masti, ulja, lepka, itd. – naknadno se dodaje unutar EBOM-a). Struktura EBOM-a obično prati strukturu CAD modela i prilikom modeliranja unutar CAD alata važno je voditi računa o samoj metodologiji rada i strukturi koja će se kasnije koristiti za kreiranje sastavnice.

b) Proizvodna sastavnica (engl. MBOM – Manufacturing Bill of Materials) je lista svega što je potrebno da bi se proizveo proizvod koji je definisan EBOM-om (npr. razne mašine, alati, proizvodne operacije, instrukcije za rad, itd.)

c) Servisna sastavnica (engl. SBOM – Service Bill of Material) se sastoji od informacija koje su potrebne za servisiranje proizvoda (npr. lista servisnih delova, servisna uputstva, itd.

d) Ostale sastavnice (prodajna sastavnica, sastavnica standardnih delova,…)

Sastavnice imaju svoju hijerarhijsku strukturu koja može biti na jednom nivou, tzv. količinske sastavnice (engl. Single-level BOM) ili na više nivoa, tzv. strukturne sastavnice (eng. Multi-level BOM). Količinska sastavnica prikazuje samo jedan nivo sklopova ili podsklopova, dok je sa strukturnom sastavnicom moguć uvid u sve delove sklopova ili podsklopova od kojih je proizvod napravljen.

 

Količinska sastavnica (Single-level BOM)

 

Strukturna sastavnica (Multi-level BOM)

 

Sa složenošću proizvoda dolazi i potreba za tzv. 150%BOM-om ili celom sastavnicom. 150%BOM sadrži sve konfiguracije jednog proizvoda i sa redefinisanim filterima moguće je generisati različite konfiguracije istog proizvoda.

Tokom čitavog procesa stvaranja sastavnica potrebno je njima dobro upravljati. Upravljanje životnim ciklusom i promenama kroz koje prolazi svaka od sastavnica unutar organizacije zahtevan je i složen zadatak. Ovaj zadatak obavlja PLM.

U sledećim blogovima biće osvrta na istorijski razvoj sastavnica i detaljnije ćemo opisati pojedine pojmove vezane za sastavnicu.

Pročitajte ostale blogove

Prednosti koje inženjeri strojarstva ostvaruju upotrebom 3DEXPERIENCE CATIA softverskog rješenja
Prednosti koje mašinski inženjeri ostvaruju upotrebom 3DEXPERIENCE CATIA softverskog rešenja
3DEXPERIENCE CATIA nudi sve alate koji su mašinskim inženjerima potrebni za rad, ujedno ih
Moć 3D vizualizacije u promociji dizajnerskog nameštaja
Moć 3D vizualizacije u promociji dizajnerskog nameštaja
3D vizualizacija pruža detaljan, jasan i fotorealističan uvid u budući izgled datog objekta koji
MODSIM i održivi razvoj proizvoda
MODSIM i održivi razvoj proizvoda
MODSIM i održivi razvoj proizvoda kao krajnji cilj imaju očuvanje i zaštitu životne sredine od