Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

Može li pristup zasnovan na proizvodu promeniti građevinsku industriju?

Očekuje se da će se današnji proces izgradnje zasnovan na projektu radikalno prebaciti na pristup zasnovan na proizvodu koji je standardizovaniji, efikasniji i integrisaniji. Ovo će poboljšati zadovoljstvo kupaca i nadoknaditi troškove poštovanja promenljivih klimatskih propisa.

Digitalni blizanac može olakšati kružni dizajn koji se odnosi na ponovnu upotrebu proizvoda, reciklažu i kaskadnu upotrebu. Ključne oblasti u kojima je kružni dizajn ekonomski isplativ uključuju izbor i nabavku materijala, standardizovane komponente i dizajn za jednostavno sortiranje na kraju životnog veka, kao što su građevinski materijali sa sertifikatom Cradle to Cradle.

Vidimo pravi pomak ka proizvodnji na udaljenoj lokaciji. Iako modularizacija, prefabrikacija i daljinska proizvodnja u sigurnim i kontrolisanim okruženjima nisu novina, kombinacija lakših materijala koji pojednostavljuju sledljivost, transport materijala, digitalni dizajn i automatizovane proizvodne sisteme mogla bi da podstakne nove nivoe kvaliteta i efikasnosti proizvoda i rada. Umesto da grade jedinstveno dizajnirane strukture na licu mesta, kompanije će proizvoditi komponente i cele zgrade na udaljenoj lokaciji kao prenosive delove. Ovakav pristup poboljšava kvalitet, jer se rad obavlja u fabričkim uslovima, što rezultira bržim i efikasnijim procedurama odobravanja.

 

Prema istraživanju kompanije McKinsey iz 2018. godine, 40% građevinara u Velikoj Britaniji i 45% u Skandinaviji uložilo je u proizvodne pogone ili planira da to učine uskoro.

Danas imamo još jedan ključni cilj – optimizaciju energije. Ranom integracijom u proces planiranja korišćenjem digitalnih blizanaca, potrošnja energije u zgradama može se smanjiti za 30 do 80%, pružajući značajnu tržišnu prednost. Neka od ovih energetskih rešenja mogu se naknadno ugraditi u postojeće zgrade, što je ključno jer mnoge starije zgrade nisu projektovane za energetsku efikasnost.

Glavna prepreka efikasnijim održivim rešenjima u građevinarstvu je rad u odvojenim „silosima“ i nedostatak koherentnosti i usklađenosti u lancu vrednosti različitih timova. Digitalni blizanac rešava problem rada u odvojenim „silosima“, omogućavajući bolju saradnju, bolju kontrolu lanca vrednosti, poštovanje ugovora i donošenje odluka na osnovu podataka.

Članak je preuzet iz brošure Kako digitalni blizanci pokreću održivije zgrade i zgrade visokih performansi.

 

Pročitajte ostale blogove

mecodes cadcam
MECODES
MECODES predstavlja rešenje koje omogućava kolaboraciju MCAD i ECAD rešenja. Uvodi novu
modsim cadcam
MODSIM
Integrisano modeliranje i simulacija, poznato kao MODSIM, pruža inženjerima mogućnost da na
Simulia Abaqus
SIMULIA Abaqus
SIMULIA Abaqus predstavlja najbolji i najkompletniji skup rešenja za nelinearnu analizu konačnih
Tehnologija digitalnog blizanca i ekološka održivost
Tehnologija digitalnog blizanca i ekološka održivost
Tehnologija digitalnog blizanca i ekološka održivost idu ruku pod ruku. Kako virtuelni blizanac