Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

Digital roadmap

Digital roadmap ili digitalne mape puta pomažu raznim organizacijama i kompanijama da ostvare svoje strateške ciljeve, koristeći digitalne alate i incijative. Ali šta su one tačno i kako mogu da donesu poslovnu dobit i povećaju vrednost vašeg biznisa?

Posedovanje sveobuhvatne digitalne mape puta je ključno kako biste bili sigurni da vaše digitalne inicijative zaista imaju uticaja na strateške ciljeve i proizvode koje plasirate. Digital roadmap predstavlja ’’dokument’’ koji opisuje šta vaše preduzeće ili kompanija želi da postigne, identifikujući rešenja koja vam na tom putu mogu pomoći. On pruža plan za akciju, koji usklađuje vaše digitalne inicijative sa kratkoročnim i dugoročnim poslovnim ciljevima. Na kraju krajeva, razvoj digitalne strategije predstavlja omogućavanje vašoj organizaciji da pretvori poslovnu viziju u realističan akcioni plan, koji vas obaveštava o potencijalnim rizicima, preprekama i problemima sa kojima se možete suočiti na tom putu. Svim kompanijama koje su u procesu digitalne transformacije poslovanja, ovakvo planiranje i postojanje kvalitetne digitalne mape svakako se preporučuje.

Digital roadmap – Zbog čega je digitalna mapa puta važna?

Kompanije koje razmišljaju unapred, sasvim dobro prepoznaju da poslujemo u vremenu stalne tranzicije. Rigidni planovi više nisu od pomoći u okruženju koje se stalno menja.

Na mnogo načina, digital roadmap može se uporediti sa GPS sistemom za digitalnu strategiju jedne kompanije. Ona omogućava preduzeću da vidi gde se nalazi i u kom pravcu ide. Kao i kod GPS sistema, pravac kretanja se utvrđuje, ali tačna ruta se može promeniti usled različitih faktora. To je zato što uspešna digital roadmap, odnosno digitalna mapa puta može neprekidno da se razvija u skladu sa uvidom u trenutnu situaciju – na primer, sa promenljivim zahtevima vaše baze klijenata.

Digital roadmap

Bez kontinuiranog uvida i realnog plana, rizikujete da napravite loše i nefokusirane odluke, koje neće doneti korist vašem poslovanju ili održati vrednost vašeg biznisa, kako za vas, tako i za vaše klijente.

Digital roadmap bi trebalo da bude live dokument, koji je promenljiv i raste, sa rastom obima vašeg poslovanja. On pruža stalnu referentnu tačku za održavanje digitalne strategije na pravom putu, usklađenu sa poslovnim ciljevima – čak i kada se ti ciljevi vremenom promene ili razviju. Neophodne su česte revizije i ažuriranja, u skladu sa analizom u realnom vremenu, promenljivim poslovnim zahtevima i uticajem spoljnih faktora (tržišnih sila, poremećaja na nivou globalne ekonomije, fokusima konkuretnih kompanija).

Kako bi digitalna mapa puta mogla i zaista bila ovakav ’’dokument’’, neophodno je postojanje i korišćenje određenih softverskih rešenja i digitalnih platformi, koje će pomoći razvijanju saradnje između timova i zainteresovanih strana, u realnom vremenu. Jedna od takvih platformi je i 3DEXPERIENCE platforma.

Stvaranje integrisane digitalne strategije i digital roadmap-a podrazumeva stalnu kolaboraciju

Kako bi se stvorila integrisana digitalna strategija, usmerena na postizanje dogovorenog, zajedničkog poslovnog cilja, umesto serije izolovanih digitalnih inicijativa, digitalne mape puta moraju se kreirati i održavati kao deo kolaborativnih ’’radionica’’ koje će uključivati sve zainteresovane strane, inženjere, marketing stručnjake i druga lica. Kako bi se to moglo postići, neophodno je da svi uključeni u projekat realizacije digitalne strategije uz upotrebu digital roadmap-a, imaju pristup svim važnim podacima i dokumentima, u realnom vremenu.

Digital roadmap

Međusobna povezanost i saradnja od presudne su važnosti za uspešnost određenog projekta, razvijanje bilo koje vrste proizvoda, praćenje njegovog životnog ciklusa i slično. 3DEXPERIENCE platforma nudi vam upravo ovo. Zahvaljujući najatraktivnijim softverskim rešenjima za planiranje proizvodnje (DELMIA Ortems), upravljanje životnim ciklusom proizvoda (ENOVIA) i digitalnim alatima za konstruisanje i simulaciju (CATIA i SIMULIA), ova platforma predstavlja sveobuhvatnu bazu podataka neophodnu svakoj kompaniji na putu ka digitalnoj transformaciji poslovanja.

U svakom trenutku, gde god se nalazili, vaši timovi i zaposleni, kao i klijenti, mogu pristupiti bazi i upoznati se sa trenutnim stanjem projekta, prepoznati uska grla u proizvodnji, raditi zajedničkim snagama na rešenju problema i pronaći najbolje i najefikasnije strategije.

Digital roadmap – Polazna tačka digitalne transformacije poslovanja

Digital roadmap može predstavljati upravo osnov za digitalnu transformaciju vašeg poslovanja, a digitalna strategija pružiće vam sliku digitalne vizije ili cilja organizacije.

Ukoliko ste na samom početku procesa digitalne transformacije, verovatno imate opšti pogled na to kako bi vaša kompanija trebalo da izgleda i funkcioniše u budućnosti. Međutim, pre nego što zaronite u planiranje i izvršenje programa tansformacije, neophodno je da kreirate digital roadmap. Na ovaj način ćete veoma jednostavno premostiti jaz između vizije i implementacije.

Digitalna transformacija nije rešenje koje se događa preko noći – u pitanju je dugotrajan proces. Međutim, ovaj proces može biti olakšan upotrebom adekvatnih digitalnih alata, softvera i platformi, koje će vaše preduzeće učiniti konkurentnijim i održati vaše poslovanje na visokom nivou!

U ovome vam može pomoći siguran i pouzdan partner, kao što je kompanija CADCAM Data, koja će biti uz vas tokom celog procesa digitalne transformacije!

Pročitajte ostale blogove

Moć 3D vizualizacije u promociji dizajnerskog nameštaja
Moć 3D vizualizacije u promociji dizajnerskog nameštaja
3D vizualizacija pruža detaljan, jasan i fotorealističan uvid u budući izgled datog objekta koji
MODSIM i održivi razvoj proizvoda
MODSIM i održivi razvoj proizvoda
MODSIM i održivi razvoj proizvoda kao krajnji cilj imaju očuvanje i zaštitu životne sredine od
Izbjegnite burnout uz DELMIA Ortems
Izbegnite „burnout“ uz Ortems
Stres na radnom mestu je situacija u kojoj razni faktori vezani za posao u interakciji sa radnikom
Kako maksimalno iskoristiti proizvodne kapacitete?
Koristite rešenje DELMIA Advanced Planning and Scheduling (APS).