Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

Change management

Upravljanje (inženjerskim) promenama

Tokom (inženjerskog) kreiranja proizvoda, u zavisnosti od procesa u kome se proizvod nalazi, neizbežno se javlja potreba za upravljanjem promenama (Change management). Pa tako od konceptualnog dela kreiranja proizvoda, gde se razmatraju zahtevi za proizvod i njegov mogući prototip, do samog procesa razvoja i proizvodnje, promene su više pravilo nego izuzetak. Definisano, strukturisano i temeljno praćenje promena ključno je za kvalitetan ishod kreiranja novog proizvoda. Posledice organizacija koje proces praćenja promena ne shvataju ozbiljno, najčešće rezultiraju doradama, neplaniranim radnim vremenom, „škartovima“ itd.

Neki od osnovnih pojmova (procesa) koji se javljaju u procesu praćenja promena su:

  1. Zahtev za promenu (CR, Change Request) kao proces može se pojaviti u bilo kom procesu kreiranja proizvoda (unutar i van organizacije). Osnovni koraci ovog procesa su prijem zahteva, analiza zahteva, korektivna mera (ako postoji) i zaključivanje zahteva. Korektivne mere najčešće usvaja (za velike organizacije i promene koje imaju značajan uticaj na životni ciklus proizvoda) takozvani Odsek za kontrolu promena (CCB, Change Control Bord).
  2. Nalog za inženjersku promenu (ECO, Engineering Change Order) je proces koji se javlja nakon pozitivnog završetka analize zahteva za promenu. Ukoliko postoji opravdan razlog za izmenu koju je odobrila CCB, zahtev se prosleđuje odgovornim timovima koji ga sprovode.
  3. Akcija promene (CA, Change Action) je skup aktivnosti koje opisuju radnje potrebne da bi se izvršila promena u okviru ECO-a. Oni opisuju niz aktivnosti kojima se izvršava potrebna promena.

Svaki od navedenih procesa prolazi kroz svoje životne cikluse, ima svoje precizno definisane izlazne i ulazne parametre, rokove za izvršenje kao i lica zadužena za obavljanje određenih aktivnosti u okviru procesa.

U zavisnosti od složenosti organizacije, složenosti razvoja samog proizvoda i u krajnjoj liniji složenosti promene i uticaja na sam proizvod, potrebno je voditi računa o jednom od navedenih procesa kojima se mogu pratiti promene. Možda najvažniji segment kvalitetnog praćenja promena je njihova dobra dokumentacija. Čitav proces izgleda prilično administrativno zahtevan – što svakako jeste – ali uštede u smanjivanju dorada, dodatnom radnom vremenu, „škartu“ itd. mogu podstaći organizacije da više vode računa o promenama i da ih prate.

Piše: Inda Balagić (Solution and Business Consultant, PMP Project manager), CADCAM Group

Pročitajte ostale blogove

Digitalna transformacija kao revolucija procesa proizvodnje
Digitalna transformacija kao revolucija procesa proizvodnje
Digitalna transformacija kao revolucija procesa proizvodnje pruža proizvođačima nove načine za
mecodes cadcam
MECODES
MECODES predstavlja rešenje koje omogućava kolaboraciju MCAD i ECAD rešenja. Uvodi novu
modsim cadcam
MODSIM
Integrisano modeliranje i simulacija, poznato kao MODSIM, pruža inženjerima mogućnost da na
Simulia Abaqus
SIMULIA Abaqus
SIMULIA Abaqus predstavlja najbolji i najkompletniji skup rešenja za nelinearnu analizu konačnih