Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

Bounding box

CATIA V5 Tips & Tricks

CATIA V5 Bounding box je prva tema serijala saveta CATIA V5 Tips & Tricks koji ćemo objavljivati kako bismo vam olakšali svakodnevno snalaženje u softverskom rešenju CATIA V5, koje nudi brojne mogućnosti i funkcije.

Bounding box je vrlo korisna funkcija, posebno u slučaju delova složenog oblika. Predstavlja fizički oblik za određeni objekat koji se po veličini i formi može znatno razlikovati od vizuelnog izgleda objekta. 

Kako bi se kreirao Bounding box potrebno je selektovati Part body ili celi Part i potom kliknuti na ikonu Measure Inertia. Otvara se prozor Measure Inertia gde se mogu iščitati razni podaci poput mase, zapremine, površine, momenata inercije.

Za kreiranje Bounding Box je potrebno klikniti na ikono Measure Inertia

Međutim, tu se ne prikazuju vrednosti za Bounding box. Kako bi smo to videli, potrebno je kliknuti na Customize i zatim uključiti opciju Principal Axes i kliknuti OK, sa čim se zatvara dodatni meni.

Da bi lahko to videli, je potrebno klikniti na Customize ter nato vključiti možnost Principal Axis in klikniti OK, s čimer se zapre dodatni meni.

Zatim je potrebno otvoriti granu Measure u stablu (ukoliko želimo da zadržimo sve u stablu potrebno je prethodno u glavnom prozoru uključiti opciju Keep measure).

Tu se ne prikazujejo vrednosti za Bounding box.

Na dnu stabla prikazane su vrednosti BBLx, BBLy, BBLz koje predstavljaju mere Bounding box-a.

Na dnu stebla so prikazane vrednosti BBLx, BBLy, BBLz, ki predstavljajo mere Bounding box-a.

Želim da usavršim svoje veštine

Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula (modul za projektiranje sklopova) koja omogućava kreiranje više instanci od jedne komponente ili podsklopa, pomoću Pattern-a koji je kreiran u Part-u.
CATIA V5 Tips & Tricks: Reuse Pattern
Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula koja omogućava kreiranje više instanci
Nakon što smo pozicionirali Sketch (tekst), pravimo Pocket na željenu dubinu i time završavamo izradu gravure logotipa na 3D modelu.
CATIA V5 Tips & Tricks: Dodavanje teksta (gravure) na Part
Dodavanje teksta (gravura) na određenu površinu 3D modela.
. Pored rupa koje su generirane iz 3D modela, na pogledu je još ručno dodan Center Line (3 puta).
CATIA V5 Tips & Tricks: Hole Dimension Table
Prilikom kreiranja crteža, često se javlja potreba da se položaj rupa i pripadajući prečnici
Sada ćemo kreirati novi part, s tom razlikom da što ćemo to učiniti pomoću Ordered Geometrical Set-a. Njega također dodajemo naredbom Insert / Oredered Geometrical Set. Napravit ćemo isti Extrude od linije i presjeći ga s ravninom YZ.
CATIA V5 Tips & Tricks: Geometrical Set vs. Ordered Geometrical Set
U Generative Shape Design (GSD) modulu postoje dve metode modeliranja, jedna koristi Geometrical