Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

Dodavanje teksta (gravure) na Part

CATIA V5 Tips & Tricks

Dodavanje teksta (gravure) na Part je nastavak serijala saveta CATIA V5 Tips & Tricks koji ćemo objavljivati kako bismo vam olakšali svakodnevno snalaženje u softverskom rešenju CATIA V5, koje nudi brojne mogućnosti i funkcije.

Ponekad je potrebno dodati tekst (gravuru) na određenu površinu 3D modela. Ukoliko ne koristite TYPE3-CAA, dodatak za CATIA V5/ 3DEXPERIENCE za uređivanje teksta i grafičkih elemenata, jednostavniji tekst na ravne površine moguće je dodati i pomoću osnovnih funkcionalnosti unutar CATIA V5 Part Design okruženja.

Sledeći primer pokazuje kako na jednostavan način dodati logo na površinu 3D modela. Za početak ćemo otvoriti novi 3D Part i napraviti pločicu dimenzija 200 x 100 mm, debljine 10 mm.

Sljedeći primjer pokazuje kako na jednostavan način dodati logo na površinu 3D modela. Za početak ćemo otvoriti novi 3D Part i napraviti pločicu dimenzija 200 x 100 mm, debljine 10 mm.

Zatim otvaramo novi Drawing gde unosimo tekst pomoću ikone za dodavanje teksta ili naredbom Insert / Annotations / Text / Text. Tekstu možemo promeniti font i veličinu.

Zatim otvaramo novi Drawing gdje unosimo tekst pomoću ikone za dodavanje teksta ili naredbom Insert / Annotations / Text / Text. Tekstu možemo promijeniti font i veličinu.

Nakon što smo završili tekst, snimimo crtež u DXF formatu.

Nakon što smo završili tekst, crtež snimimo u DXF formatu.

Vratimo se na 3D model i na prednjoj površini kreiramo Sketch u koji pomoću funkcije Paste ili CTRL+V ubacimo tekst koji smo kopirali iz DXF File-a.

Vratimo se na 3D model i na prednjoj površini kreiramo Sketch u koji pomoću funkcije Paste ili CTRL+V ubacimo tekst koji smo kopirali iz DXF File-a.

Zatim pomoću funkcije Scale skaliramo tekst na željenu veličinu, pa ga pozicioniramo gde želimo. Tekst je moguće povećati ili smanjiti.

Zatim pomoću funkcije Scale razmjerno povećavamo ili smanjujemo tekst na željenu veličinu i pozicioniramo ga gdje želimo.

Nakon što smo pozicionirali Sketch (tekst), pravimo Pocket na željenu dubinu i s tim smo završili izradu gravure logotipa na 3D modelu.

Nakon što smo pozicionirali Sketch (tekst), pravimo Pocket na željenu dubinu i time završavamo izradu gravure logotipa na 3D modelu.

Želim da usavršim svoje veštine

Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula (modul za projektiranje sklopova) koja omogućava kreiranje više instanci od jedne komponente ili podsklopa, pomoću Pattern-a koji je kreiran u Part-u.
CATIA V5 Tips & Tricks: Reuse Pattern
Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula koja omogućava kreiranje više instanci
Nakon što smo pozicionirali Sketch (tekst), pravimo Pocket na željenu dubinu i time završavamo izradu gravure logotipa na 3D modelu.
CATIA V5 Tips & Tricks: Dodavanje teksta (gravure) na Part
Dodavanje teksta (gravura) na određenu površinu 3D modela.
. Pored rupa koje su generirane iz 3D modela, na pogledu je još ručno dodan Center Line (3 puta).
CATIA V5 Tips & Tricks: Hole Dimension Table
Prilikom kreiranja crteža, često se javlja potreba da se položaj rupa i pripadajući prečnici
Sada ćemo kreirati novi part, s tom razlikom da što ćemo to učiniti pomoću Ordered Geometrical Set-a. Njega također dodajemo naredbom Insert / Oredered Geometrical Set. Napravit ćemo isti Extrude od linije i presjeći ga s ravninom YZ.
CATIA V5 Tips & Tricks: Geometrical Set vs. Ordered Geometrical Set
U Generative Shape Design (GSD) modulu postoje dve metode modeliranja, jedna koristi Geometrical