Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

Multi-sections solid

CATIA V5 Tips & Tricks

Geometrical Set vs. Ordered Geometrical Set je nastavak serijala saveta CATIA V5 Tips & Tricks  koji ćemo objavljivati kako bismo vam olakšali svakodnevno snalaženje u softverskom rešenju CATIA V5, koji nudi brojne mogućnosti i funkcije.

U Generative Shape Design (GSD) modulu postoje dve metode modeliranja, jedna koristi Geometrical Set, a druga Ordered Geometrical Set. Metode se bitno razlikuju u pristupu modeliranju. Geometrical Set omogućuje da se različiti geometrijski elementi grupišu u jedan set, ili više pod-setovai da se organizuje struktura stabla kada postane previše složena ili stablo postane predugačko. Možete staviti bilo koji element koji želite u geometrijski set, pri čemu struktura ne mora biti logična i ne mora slediti korake izrade samog modela. Redosled tih elemenata ne mora biti smislen, dok je upravljanje njima nezavisno tj. ne podleže nikakvim pravilima. Ovakva struktura je vrlo fleksibilna te ne mora u korak slediti izradu modela.

Ordered Geometrical Set odlikuje sledivost koraka koji određuju dizajn i apsorpciju elemenata. Ovde se stvaranjem elementa kreira novi objekt, a prethodni elementi se apsorbuju. Apsorbovani elementi nisu vidljivi niti dostupni, kao da su „maskirani“ apsorbirajućim elementom. Kod ovog seta, redosled elemenata u strukturi stabla je u skladu s koracima stvaranja modela. Za razliku od elemenata unutar Geometrical Set-a, u Ordered Geometrical Set-u mogu se postaviti kao Current (slično kao u Part Design okruženju) s čime se postavljamo na željeni korak u stvaranju modela. Svi elementi koji se u strukturi stabla nalaze iza Current elementa se ne vide.

Sledeći primer prikazuje razliku između modeliranja jednim odnosno drugim setom.

U novom Part-u dodaćemo Geometrical Set, pomoću naredbe Insert / Geometrical Set. Napravićemo jednostavan Extrude od prethodno kreirane linije. Zatim ćemo preseći površinu Extrude sa ravni YZ.

U Generative Shape Design (GSD) modulu postoje dvije metode strukturiranja geometrijskih elemenata; jedna koristi Geometrical Set, a druga Ordered Geometrical Set
Geometrical Set omogućava da se različiti geometrijski elementi grupiraju u jedan set, ili u više pod-setova i da se organizira struktura stabla kada postane presložena ili kada stablo postane predugo. Ovakva struktura vrlo je fleksibilna.
Ordered Geometrical Set odlikuje se strukturiranim načinom slaganja geometrijskih elemenata koji određuju dizajn.

Ukoliko sada želimo ponovo iskoristiti Extrude.1 i od njega napraviti npr. Offset, sistem nam to dozvoljava bez obzira što smo Extrude.1 već presekli. Uvidom u Parents and Children vidimo da su od Extrude.1 nastala dva elementa, Split.1 i Offset.1.

Ako sada želimo ponovno iskoristiti Extrude.1 i od njega napraviti npr. Offset, sustav nam to dopušta bez obzira na to što smo Extrude.1 već presjekli. Uvidom u Parents and Children vidimo da su od Extrude.1 nastala dva elementa, Split.1 i Offset.1.

Sada ćemo kreirati novi part s razlikom što ćemo to uraditi pomoću Ordered Geometrical Set. Takođe ga dodajemo naredbom Insert / Oredered Geometrical Set. Napravićemo isti Extrude od linije i preseći ga sa ravni YZ.

Sada ćemo kreirati novi part, s tom razlikom da što ćemo to učiniti pomoću Ordered Geometrical Set-a. Njega također dodajemo naredbom Insert / Oredered Geometrical Set. Napravit ćemo isti Extrude od linije i presjeći ga s ravninom YZ.
Sada ćemo kreirati novi part, s tom razlikom da što ćemo to učiniti pomoću Ordered Geometrical Set-a. Njega također dodajemo naredbom Insert / Oredered Geometrical Set. Napravit ćemo isti Extrude od linije i presjeći ga s ravninom YZ.
Sada ćemo kreirati novi part, s tom razlikom da što ćemo to učiniti pomoću Ordered Geometrical Set-a. Njega također dodajemo naredbom Insert / Oredered Geometrical Set. Napravit ćemo isti Extrude od linije i presjeći ga s ravninom YZ.

Ukoliko sada želimo ponovo iskoristiti Extrude.1 i od njega napraviti Offset, sistem nam to ne dozvoljava, pa nas upozorava da se Extrude.1 ne može selektovati budući da je već apsorbovan od strane elementa Split.1.

Ako sada želimo ponovo iskoristiti Extrude.1 i od njega napraviti Offset, sustav nam to ne dopušta pa nas upozorava da ne možemo odabrati Extrude. 1 budući da je on već apsorbiran od strane elementa Split.1.

Ovde je jedino moguće napraviti Offset od poslednjeg elementa (Split.1). Ukratko, kada koristimo Ordered Geometrical Set nemamo mogućnost ponovnog korišćenja već apsorbovanog elementa.

Ovdje je jedino moguće napraviti Offset od posljednjeg elementa (Split.1). Ukratko, kada koristimo Ordered Geometrical Set, nemamo mogućnost ponovnog korištenja već apsorbiranog elementa.
Ovdje je jedino moguće napraviti Offset od posljednjeg elementa (Split.1). Ukratko, kada koristimo Ordered Geometrical Set, nemamo mogućnost ponovnog korištenja već apsorbiranog elementa.
Ovdje je jedino moguće napraviti Offset od posljednjeg elementa (Split.1). Ukratko, kada koristimo Ordered Geometrical Set, nemamo mogućnost ponovnog korištenja već apsorbiranog elementa.

Želim da usavršim svoje veštine

Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula (modul za projektiranje sklopova) koja omogućava kreiranje više instanci od jedne komponente ili podsklopa, pomoću Pattern-a koji je kreiran u Part-u.
CATIA V5 Tips & Tricks: Reuse Pattern
Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula koja omogućava kreiranje više instanci
Nakon što smo pozicionirali Sketch (tekst), pravimo Pocket na željenu dubinu i time završavamo izradu gravure logotipa na 3D modelu.
CATIA V5 Tips & Tricks: Dodavanje teksta (gravure) na Part
Dodavanje teksta (gravura) na određenu površinu 3D modela.
. Pored rupa koje su generirane iz 3D modela, na pogledu je još ručno dodan Center Line (3 puta).
CATIA V5 Tips & Tricks: Hole Dimension Table
Prilikom kreiranja crteža, često se javlja potreba da se položaj rupa i pripadajući prečnici
Sada ćemo kreirati novi part, s tom razlikom da što ćemo to učiniti pomoću Ordered Geometrical Set-a. Njega također dodajemo naredbom Insert / Oredered Geometrical Set. Napravit ćemo isti Extrude od linije i presjeći ga s ravninom YZ.
CATIA V5 Tips & Tricks: Geometrical Set vs. Ordered Geometrical Set
U Generative Shape Design (GSD) modulu postoje dve metode modeliranja, jedna koristi Geometrical