Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

Saveti

Želim da usavršim svoje veštine

Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula (modul za projektiranje sklopova) koja omogućava kreiranje više instanci od jedne komponente ili podsklopa, pomoću Pattern-a koji je kreiran u Part-u.
CATIA V5 Tips & Tricks: Reuse Pattern
Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula koja omogućava kreiranje više instanci
Nakon što smo pozicionirali Sketch (tekst), pravimo Pocket na željenu dubinu i time završavamo izradu gravure logotipa na 3D modelu.
CATIA V5 Tips & Tricks: Dodavanje teksta (gravure) na Part
Dodavanje teksta (gravura) na određenu površinu 3D modela.
. Pored rupa koje su generirane iz 3D modela, na pogledu je još ručno dodan Center Line (3 puta).
CATIA V5 Tips & Tricks: Hole Dimension Table
Prilikom kreiranja crteža, često se javlja potreba da se položaj rupa i pripadajući prečnici
Sada ćemo kreirati novi part, s tom razlikom da što ćemo to učiniti pomoću Ordered Geometrical Set-a. Njega također dodajemo naredbom Insert / Oredered Geometrical Set. Napravit ćemo isti Extrude od linije i presjeći ga s ravninom YZ.
CATIA V5 Tips & Tricks: Geometrical Set vs. Ordered Geometrical Set
U Generative Shape Design (GSD) modulu postoje dve metode modeliranja, jedna koristi Geometrical
Multi-sections solid može se kreirati spajanjem dvaju ili više presjeka uzduž izračunate ili korisnički definirane glavne krivulje.
CATIA V5 Tips & Tricks: Multi-sections solid
Multi-sections solid može se kreirati spajanjem dva ili više preseka uzduž izračunate ili
Tu se ne prikazujejo vrednosti za Bounding box.
CATIA V5 Tips & Tricks: Bounding box
Da li vas zanima čemu služi funkcija Bounding Box unutar softvera CATIA V5? Pročitajte ceo

Zanimaju me i ostale teme centra znanja