Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

Zašto je CATIA najbolji 3D CAD softver?

Današnje inženjersko okruženje nudi čitav niz alata za projektovanje. Pitanje koje često čujemo je: “Zašto CATIA?“

Ovo pitanje deluje jednostavno, ali odgovor na njega je prilično složen. CATIA u osnovi zahteva veće inicijalno investiranje, ali kada se posmatra sveukupna cena projektovanja možda ćete se iznenaditi da čujete da CATIA licenca može biti vrlo povoljna.

Pitanje: “Šta želimo da postignemo?”

Kakvom vrstom projektovanja se vi bavite? Da li vam je potrebna mogućnost da kreirate složene površine? Da li ćete da napravite mali broj modela i male sklopove ili će to biti veliki broj modela i veliki sklopovi?

Da li delite modele sa kupcima ili prodavcima? Da li svaki vaš nacrt počinje od nule ili koristite što više postojećih podataka?

Ova lista pitanja sigurno nije potpuna ali možete videti po broju pitanja koja smo već postavili da odgovor može biti vrlo različit.

Kompleksne površine

Pogledajmo stvaranje kompleksnih površina. Mnogi CAD sistemi mogu da naprave površine određenih vrsta, ali šta ako vaša kompanija treba da napravi složene oblike? Pogledajte koliko CAD sistema može da kreira kompleksne površine i lista postaje kraća – znatno kraća. Sledeće, koliko sistema može da modifikuje kompleksne površine? Jedan primer za to je transformacija (morphing) složene površine. Ova sposobnost mogla bi se koristiti da se kompenzuju povratne elastične deformacije koje nastaju prilikom obrade metala deformisanjem ili da se spreče neželjene plastične deformacije. Sada je lista softvera koji to mogu još kraća. CATIA može jednostavno da obavi ove operacije.

Veliki sklopovi

Sledeće, pogledajmo velike sklopove – nešto što ima 500 do 1000 i više modela. Svaki sistem može da pravi sklopove, ali šta se dešava kad ti sklopovi postanu jako veliki? Može li sistem da radi sa njima? Kako ćete da upravljate ovim sklopovima? Da li sistem i dalje može da radi, ili su njegove performanse toliko loše da je praktično neupotrebljiv? CATIA može da radi sa veoma velikim sklopovima, celim automobilima, avionima, brodovima, itd. Sa softverom CATIA na platformi 3DEXPERIENCE upravljanje ovim modelima je standardna stvar. Nakon nabrajanja svih ovih funkcionalnosti, lista sistema koji ovo mogu da podrže se svodi na svega nekoliko.

Ponovno korišćenje podataka

Na kraju, pogledajmo ponovno korišćenje podataka. U današnjem okruženju u kome se teži da se ’uradi više sa manje sredstava’, ponovno korišćenje podataka bi trebalo da predstavlja značajan faktor pri izboru alata. Prvo da objasnimo na jednostavan način definiciju ponovnog korišćenja: Ponovno korišćenje podataka nije samo ponovno korišćenje starog modela ili sklopa i njegovo modifikovanje da bi se stvorio novi. Problem sa tom metodologijom je što se svi problemi koji su postojali u početnom modelu / sklopu kopiraju u novi i omogućava se nastajanje novih problema. Ovo u nastavku može da dovede do problema sa kvalitetom što košta kompaniju vremena i novca. Možete koristiti biblioteku delova ali oni verovatno moraju znatno da se modifikuju.

CATIA ima „radnu tezgu“ koji se zove Knowledgeware

Knowledgeware pruža vašoj kompaniji mogućnost da ponovo koristite vaše korporativno znanje tako što ćete to znanje ugraditi u šablon (template). Ovi šabloni su zasnovani na pravilima i korisnik može imati ograničenja u pogledu promena koje su mu na raspolaganju – npr. one koje su ponuđene u padajućem meniju. Knowledgeware ne samo da omogućava ponovno korišćenje podataka nego sa metodologijom zasnovanom na pravilima, korisnik može vrlo brzo da kreira nove nacrte na osnovu postojećih šablona pridržavajući se standarda koji postoje u kompaniji. Šabloni mogu biti povezani sa crtežima koji se osavremenjuju u skladu sa novim projektom. Ako ovaj proces kombinujete sa „skeleton modeling“, možete izuzetno brzo kreirati čitave sklopove. Ovaj proces takođe može da se automatizuje, što omogućava veoma brzo kreiranje iteracija projektovanja.

Ovaj proces može biti povezan sa operacijama koje slede – npr. postavljanje alata. To može da omogući stvaranje novog projekta, crteža, dizajn alata i NC programiranje koji će biti bazirani na standardima vaše kompanije u toku vrlo brzog procesa. Intelektualna svojina vaše kompanije je zaštićena od krađe od strane nepouzdanih radnika ili zbog podataka koji su poslati van kompanije na procenu ili slično. Ova tehnologija je u upotrebi danas od strane mnogih OEM i njihovih snabdevača.

Verujemo da u ovoj oblasti CATIA nema konkurenciju.

Kao što ste videli odgovor na pitanje „Zašto CATIA?“ je veoma kompleksan. Odgovor je verovatno složeniji nego tri primera koja su ovde navedena. Nadamo se da su vam ovi primeri pomogli da razumete da je moć CATIA sistema mnogo više nego obična CAD alatka. CATIA može pomoći vašoj kompaniji da postigne više sa manje ulaganja i manje vremena uz istovremeno poboljšan kvalitet vašeg projektovanja.

Kontaktirajte nas za više informacija o kombinaciji trigrama koje odgovaraju baš vašem poslovanju i iskoristite aktuelne pogodnosti.

Pročitajte ostale blogove

Moć 3D vizualizacije u promociji dizajnerskog nameštaja
Moć 3D vizualizacije u promociji dizajnerskog nameštaja
3D vizualizacija pruža detaljan, jasan i fotorealističan uvid u budući izgled datog objekta koji
MODSIM i održivi razvoj proizvoda
MODSIM i održivi razvoj proizvoda
MODSIM i održivi razvoj proizvoda kao krajnji cilj imaju očuvanje i zaštitu životne sredine od
Izbjegnite burnout uz DELMIA Ortems
Izbegnite „burnout“ uz Ortems
Stres na radnom mestu je situacija u kojoj razni faktori vezani za posao u interakciji sa radnikom
Kako maksimalno iskoristiti proizvodne kapacitete?
Koristite rešenje DELMIA Advanced Planning and Scheduling (APS).