Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

Upravljanje podacima (Product Data Management)

Reč podatak potiče od mn. lat. datum što znači deo informacija. Podaci u kontekstu i kombinovani unutar strukture čine informacije.

Potreba za upravljanjem podacima sama po sebi proizlazi iz gore navedene definicije. Jedini način da podaci postanu informacije sa značenjem koje utiče na povećanje nivoa znanja primaoca je da se tim istim podacima upravlja na strukturisan i definisan način.

U svetu inženjeringa podaci su najčešće povezani sa opisom proizvoda. Ono što bi bio neophodan preduslov za uspešno plasiranje proizvoda na tržište (na vreme, sa ispunjenim zahtevima i sa zadovoljavajućim kvalitetom) jeste imati „dobre podatke“ o proizvodu. „Dobri podaci“ su pouzdani podaci pod kontrolom. U inženjerskoj kancelariji najvažnije je da se podaci mogu „lako“ pronaći i da su „lako“ dostupni. I tu se priča komplikuje u većini organizacija.

Da bi se podaci stavili pod kontrolu na nivou organizacije, rešenje je uvođenje PDM-a (Product Data Management), sistema koji upravlja podacima.

Za uspešnu implementaciju PDM sistema, poželjno je voditi računa o:

  1. Dobro definisanim ciljevima implementacije – „više je manje“
  2. Dobro definisanom „As-Is“ stanju – dobro je znati gde se nalazimo kako bismo znali kuda idemo
  3. Dobro identifikovanim i klasifikovanim podacima – gde se podaci koriste, kada, ko ih koristi itd.
  4. Dobro definisanim procesima unutar organizacije
  5. Dobro definisanom rečniku/pojmovniku – ništa se ne podrazumeva
  6. Dobro planiranoj implementaciji, planiranju troškova
  7. Dobroj komunikaciji i dokumentovanju svih izmena tokom implementacije

Podaci su istinska vrednost i bogatstvo svake organizacije.

Organizacije koje su prepoznale vrednosti kvalitetnog upravljanja podacima stiču zavidnu prednost na sve zahtevnijem tržištu.

Piše: Inda Balagić (Solution and Business Consultant, PMP Project manager), CADCAM Group

Pročitajte ostale blogove

PLM u industriji
PLM u industriji
Generalno govoreći, PLM rešenja i softveri koriste se za upravljanje svakim korakom životnog
Digitalna transformacija kao revolucija procesa proizvodnje
Digitalna transformacija kao revolucija procesa proizvodnje
Digitalna transformacija kao revolucija procesa proizvodnje pruža proizvođačima nove načine za
mecodes cadcam
MECODES
MECODES predstavlja rešenje koje omogućava kolaboraciju MCAD i ECAD rešenja. Uvodi novu
modsim cadcam
MODSIM
Integrisano modeliranje i simulacija, poznato kao MODSIM, pruža inženjerima mogućnost da na