Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

Rešenje za proizvodnju bez gubitaka

DELMIA rešenje za proizvodnju bez gubitaka (Perfect Manufacturing Operations) omogućava realizaciju proizvodnih procesa i eliminiše potrebu za postojanjem tehničke dokumentacije, čime se ubrzava proces uvođenja novih proizvoda (New Product Introduction – NPI) i smanjuju troškovi kontrole kvaliteta.

Firme mogu da upravljaju koordinisanim NPI procesima, od kanala nabavke do sinhronizacije razmene elektronskih dokumenata na nivou svih verzija. Stope gubitaka se smanjuju, a reputacija brenda je netaknuta jer se u realnom vremenu mogu eliminsati greške po pitanju štampe, pakovanja i obeležavanja. Rešenje Manufacturing Execution Precision se može koristiti za više brendova jedne kompanije i za više područja. Upravljanje operativnim aktivnostima proizvodnje se može odvijati na nivou svih pogona, što olakšava proces uvođenja novih proizvoda (NPI) i pomaže održavanju kvalitetnog odnosa sa kupcima, nezavisno od njihove lokacije.

Pročitajte ostale blogove

Digitalna transformacija kao revolucija procesa proizvodnje
Digitalna transformacija kao revolucija procesa proizvodnje
Digitalna transformacija kao revolucija procesa proizvodnje pruža proizvođačima nove načine za
mecodes cadcam
MECODES
MECODES predstavlja rešenje koje omogućava kolaboraciju MCAD i ECAD rešenja. Uvodi novu
modsim cadcam
MODSIM
Integrisano modeliranje i simulacija, poznato kao MODSIM, pruža inženjerima mogućnost da na
Simulia Abaqus
SIMULIA Abaqus
SIMULIA Abaqus predstavlja najbolji i najkompletniji skup rešenja za nelinearnu analizu konačnih