Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

Implementacija PLM-a

Product Lifecycle Management

Implementacija PLM-a je uvođenje promena u organizaciju. Današnje poslovanje opstaje ako je svesno koliko su promene neophodne i ako zna da upravlja istom. Svaka promena po svojoj prirodi izaziva otpor i potrebno je da joj se pristupi pažljivo i planirano. Najvažniji posao menadžmenta kod uvođenja novog sistema unutar organizacije jeste jasna vizija implementacije (jasan smer i jasan angažman) i nakon toga jasno definisana strategija implementacije (jasni i merljivi ciljevi s odgovorima na pitanje – kako postići definisanu viziju?). Implementacija je timski rad koji zahteva angažman i konsultanata i članova organizacije. Treba je pažljivo isplanirati i sprovesti. Dobro definisanim procesima, ulogama i ciljevima, implementacija PLM-a može proći bezbolno i efikasno.

Implementacija PLM-a

Da bi se kvalitetno definisala vizija i strategija implementacije, potrebno je voditi računa o dvema bitnim stvarima:

  • model podataka nije zasnovan na mogućnostima sistema ili alata, već na vrsti poslovanja koje preduzeće vodi
  • PLM omogućava efikasan protok podataka kroz organizaciju; nema vlasništva nad podacima; radi se o odgovornostima za određene sadržaje prema fazama životnog ciklusa u kombinaciji sa deljenjem

Operativno govoreći, važno je dobro razumeti, definisati i dokumentovati:

  1. ograničenje i opseg PLM -a unutar organizacije – potrebno je uzeti u obzir kontekst uvođenja PLM -a u strukturu organizacije
  2. osnovne principe PLM-a – ko, kada i kako pristupa određenim informacijama
  3. mogućnosti novih tehnologija s kojima se vrši implementacija – kako se nove tehnologije mogu iskoristiti za implementaciju PLM-a
  4. procese unutar organizacije – veza između ljudi-procesa-tehnologije mora biti jasna i prilagođena uvođenju novog sistema

Za implementaciju su potrebni interdisciplinarni timovi koji sistematski i sa razumevanjem pristupaju svakoj od četiri navedene tačke, prateći pri tome definisanu viziju. Sistem se uvodi postepeno, u fazama.

Najvažnije prednosti uvođenja PLM sistema (osim povećanja efikasnosti i konkurentnosti organizacije na tržištu) može biti stvaranje nove kulture unutar organizacije i boljeg i zadovoljnijeg radnog okruženja.

Piše: Inda Balagić, (Solution and Business Consultant, PMP Project manager), CADCAM Group

Pročitajte ostale blogove

Moć 3D vizualizacije u promociji dizajnerskog nameštaja
Moć 3D vizualizacije u promociji dizajnerskog nameštaja
3D vizualizacija pruža detaljan, jasan i fotorealističan uvid u budući izgled datog objekta koji
MODSIM i održivi razvoj proizvoda
MODSIM i održivi razvoj proizvoda
MODSIM i održivi razvoj proizvoda kao krajnji cilj imaju očuvanje i zaštitu životne sredine od
Izbjegnite burnout uz DELMIA Ortems
Izbegnite „burnout“ uz Ortems
Stres na radnom mestu je situacija u kojoj razni faktori vezani za posao u interakciji sa radnikom
Kako maksimalno iskoristiti proizvodne kapacitete?
Koristite rešenje DELMIA Advanced Planning and Scheduling (APS).