Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

Efikasnija saradnja uz 3DEXPERIENCE platformu

Učinite svoju saradnju efikasnijom pomoću 3DEXPERIENCE platforme

Organizacije visokih performansi shvataju da je saradnja ključna komponenta njihovog uspeha i primenjuju niz najboljih praksi kako bi je učinili što efikasnijom. Poslovne platforme, kao što je platforma 3DEXPERIENCE, igraju ključnu ulogu u podršci i poboljšanju najboljih praksi. U ovom članku ćete saznati kako 3DEXPERIENCE platforma omogućava timovima i pojedincima bolju i integrisaniju saradnju.

Temelj: jedna verzija istine za sve

Počinje sa jednom verzijom istine: 3DEXPERIENCE platforma stvara uslove za zajednički jezik i metodologije koje možete da delite unutar i van vaše kompanije. Zatim, čini vašu verziju istine uvek vidljivom vašim saradnicima u svim područjima – dizajnu, inženjeringu, upravljanju životnim ciklusom, proizvodnji, itd.

Jedinstvena prezentacija vašeg projekta, inovacija, proizvoda ili usluga, omogućava svim učesnicima da obavljaju različite procese, proračune ili zadatke, a zatim podele statuse i rezultate sa drugima. Ovo pospešuje interdisciplinarnu saradnju i povećava transparentnost i sledljivost. Na kraju, to takođe donosi dodatne mogućnosti za napredovanje, jer olakšava prenos znanja (često u obliku podataka) između različitih grupa, tako da se donose bolje i informisane odluke.

Za kompaniju Flow Robotics, platforma 3DEXPERIENCE znači da učesnici iz svih oblasti imaju jedinstven pogled na životni ciklus proizvoda, što donosi bolje razumevanje svakog statusa u kom se projekat nalazi u u datom trenutku. U kompaniji Bureau Veritas, jedinstveni digitalni prikaz svakog plovila omogućava svima u proširenom timu da izvrše različite proračune kao što su verifikacija strukture, proračun stabilnosti i praćenje korozije, što je veliko poboljšanje u odnosu na dosadašnju praksu.

Bez podrške platforme 3DEXPERIENCE, ne bismo mogli da nastavimo da rastemo na ovaj način.
Per-Arne Jönsson
Senior Mechanical Engineer, Flow Robotics
Quotes
3D klasifikacija, zasnovana na platformi 3DEXPERIENCE, pomoći će nam da smanjimo troškove inženjeringa i da poboljšamo vreme našeg razvoja.
Olivier de la Boudonnaye
Executive Vice President Industry, Naval Group
Quotes

Vrednost: podržite talente unutar i izvan vašeg preduzeća

Kako kompanije koriste stručnost rasutu na različitim lokacijama unutar i van kompanije? Još važnije, kako efikasnije okupljanje ljudi može doprineti postizanju izvanrednih rezultata? Uvođenjem jedinstvenog, bezbednog okruženja za saradnju koje je dostupno u oblaku (ili na lokaciji – on premise) koje pomaže svim članovima tima da međusobno komuniciraju u kontekstu procesa, sadržaja i podataka. Sa 3DEXPERIENCE platformom, rad u kompanijama postaje ujednačeniji – radni odnosi između dizajnera, inženjera, dobavljača, pa čak i kupaca postaju bliži.

Povezivanjem pojedinaca, grupa, odeljenja i dobavljača, 3DEXPERIENCE platforma doprinosi efikasnijem i produktivnijem radu, jer svako može da se uključi bilo gde, bilo kada i preko bilo kog uređaja. Saradnici unutar i van vaše kompanije mogu lako da pristupe, uređuju i pregledaju bilo koji model ili dokument u realnom vremenu, čineći deljenje zastarelih datoteka preko servera ili nesigurne e-pošte bespotrebnim. Pored toga, kada ljudi dobiju inspiraciju, mogu odmah da sprovedu svoju ideju u delo, bez obzira gde se nalaze.

Za kompaniju Yeşilova Group, ova integrisana saradnja omogućava ranu identifikaciju i rešavanje problema dizajna kako bi se izbegle skupe prerade, koje nastaju kada se takvi problemi otkriju kasnije. U kompaniji Vertical Aerospace, 3DEXPERIENCE platforma okuplja čak i timove koje nisu CAD i omogućava svim učesnicima da koriste veb aplikacije za pregled aerodinamičkog dizajna, strukturu i pregled materijala.

Platforma 3DEXPERIENCE u oblaku bila je pravi izbor za naše poslovne potrebe i posebno korisna za rad na daljinu.
Onur Sinak
Product Development Engineer, Yeşilova
Quotes
3DEXPERIENCE platforma će nam pomoći da razvijemo i podelimo kritične korake zahteva, obezbedimo razvijanje aviona u skladu sa tim zahtevima, izvršimo validaciju i takođe upravljamo sertifikacijom aviona kod nadležnih organa. To je jedini izvor istine za Vertical Aerospace i naše poslovne partnere, koji nam omogućava da radimo istovremeno gde god da se nalazimo u svetu.
Eric Samson
Head of Engineering, Vertical Aerospace
Quotes

Rezultat: iskoristite svestrane mogućnosti saradnje

Kao što je već istaknuto, platforma, koja kombinuje upravljanje projektima i saradnju, doprinosi formalizaciji i upravljanju projektima, aktivnostima i procesima, obezbeđivanju transparentnosti i sledljivosti u realnom vremenu. 3DEXPERIENCE platforma omogućava članovima tima da komuniciraju u realnom vremenu i prate interakcije koje se tiču procesa, sadržaja, podataka i saradnika. Na ovaj način saradnja je fokusirana i fluidna.

Platforma 3DEXPERIENCE takođe omogućava manje strukturisanu saradnju i interakcije u manjim virtuelnim prostorima (zajednice i razgovori) koji omogućavaju pojedincima da se sastanu radi određene svrhe. Prostori mogu biti aktivni samo nekoliko dana kako bi se rešio nepredviđeni problem ili na trajnijoj osnovi kako bi se omogućilo kupcima da učestvuju u aktivnostima zajedničkog kreiranja.

Moćne platforme za saradnju karakteriše podrazumevana asinhronija, što ih čini idealnim za globalne lance vrednosti (i njihove učesnike). U izvesnom smislu, platforma 3DEXPERIENCE omogućava doslednu saradnju bez potrebe dda svaki saradnik bude dostupan u isto vreme.

U kompaniji Flow Robotics, platforma 3DEXPERIENCE omogućava zaposlenima da otvore grupne diskusije. Na taj način mogu da vide o čemu se razgovara na sastancima i svi imaju pristup istim podacima. Pored toga, zaposleni u malim grupama mogu tražiti ideje ili odgovore, a rezultati ili rad su odmah dostupni široj radnoj grupi.

Zaključak

U današnjim najuspešnijim kompanijama shvataju da je bliska saradnja u njihovoj mreži vrednosti ključna komponenta uspeha. 3DEXPERIENCE platforma omogućava izuzetno efikasnu saradnju u smislu procesa, podataka, grupa i aplikacija. Ovaj sveobuhvatni pristup omogućava organizacijama i njihovim mrežama vrednosti da rade zajedno na integrisaniji način, čineći sveukupne procese ili projekte efikasnijim.

 

Pročitajte ostale blogove

Moć 3D vizualizacije u promociji dizajnerskog nameštaja
Moć 3D vizualizacije u promociji dizajnerskog nameštaja
3D vizualizacija pruža detaljan, jasan i fotorealističan uvid u budući izgled datog objekta koji
MODSIM i održivi razvoj proizvoda
MODSIM i održivi razvoj proizvoda
MODSIM i održivi razvoj proizvoda kao krajnji cilj imaju očuvanje i zaštitu životne sredine od
Izbjegnite burnout uz DELMIA Ortems
Izbegnite „burnout“ uz Ortems
Stres na radnom mestu je situacija u kojoj razni faktori vezani za posao u interakciji sa radnikom
Kako maksimalno iskoristiti proizvodne kapacitete?
Koristite rešenje DELMIA Advanced Planning and Scheduling (APS).