Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

CATIA Connected Engineering

Dobitna kombinacija za pobednike na tržištu
Dobitna kombinacija za tržišne pobjednike

Zbog sve veće složenosti poslova kojima se bave, inženjering i proizvodnja danas se suočavaju sa ogromnim izazovima. Proces globalizacije doprineo je da razvoj i proizvodnja budu raštrkani po celom svetu. Tržišta su nepredvidiva pa je neophodno imati alate koji će na osnovu odgovarajućih podataka omogućiti brzu i konkretnu reakciju na bilo koju promenu.

Odgovor na sve ove izazove, kao i podizanje efikasnosti industrijskih procesa, zasniva se na jednoj zajedničkoj tački: digitalnom kontinuitetu.


Pristup svim podacima, u pravom trenutku

Više nije dovoljno oslanjati se na postojeće sisteme, organizovane u odvojene silose koji međusobno slabo komuniciraju ili ne komuniciraju uopšte. Kvalitetna saradnja i razmena informacija izuzetno su važni za uspeh bilo kog posla. Uvođenje novih sistema i promena radnog okruženja mogu biti zahtevni i izazovni, ali se na kraju uvek isplate.

Potrebna vam je organizacija koja će funkcionisati nesmetano i prirodno i u kojoj svi – od dizajnera, inženjera i menadžera fabrike do direktora marketinga, računovodstva i članova uprave – imaju pristup podacima i informacijama koji su im potrebni u datom trenutku. Takođe je potreban sistem u koji ćete moći da uključite partnere, dobavljače i spoljne saradnike, kao i krajnje kupce. Pitate se zašto? Da vam mogu dati povratne informacije koje će povećati šanse za uspeh projekta.

CATIA Connected Engineering je inicijativa kompanije Dassault Systemes, zasnovana na upotrebi platforme 3DEXPERIENCE, koja je idealna za povezivanje ljudi, podataka i procesa. Pristup zasnovan na platformi povezaće vaše poslovanje u jedinstvenu digitalnu celinu i otvoriti vrata korisnicima softvera CATIA V5 širokog spektra mogućnosti za saradnju u platformi 3DEXPERIENCE.

Šta vam tačno ovo donosi? 

  • drastično skraćeno vreme izvršenja,
  • stalno ažurirane i kompletne informacije dostupne kao 3D model,
  • laka saradnja i upravljanje podacima,
  • zaštita intelektualne svojine i znanja,
  • zaista integrisani inženjering,
  • agilna inovacija i saradnja sa svim učesnicima u projektu na svim nivoima,
  • revizija odluke,
  • ne ometa i ne prekida postojeće procese.

Koristite CATIA Connected Engineering za povećanje produktivnosti i oslonite se na širok spektar mogućnosti dostupnih na platformi 3DEXPERIENCE.

Iskoristite prednosti niz aplikacija i započnite upravljanje sofisticiranim projektima koji uključuju izradu sastavnih delova i alata, pripremu sklopa, napredni dizajn površine…
Sve ovo vam je dostupno bilo gde, bilo kada i sa bilo kog uređaja.

PREUZMITE BROŠURU
Pročitajte ostale blogove

mecodes cadcam
MECODES
MECODES predstavlja rešenje koje omogućava kolaboraciju MCAD i ECAD rešenja. Uvodi novu
modsim cadcam
MODSIM
Integrisano modeliranje i simulacija, poznato kao MODSIM, pruža inženjerima mogućnost da na
Simulia Abaqus
SIMULIA Abaqus
SIMULIA Abaqus predstavlja najbolji i najkompletniji skup rešenja za nelinearnu analizu konačnih
Tehnologija digitalnog blizanca i ekološka održivost
Tehnologija digitalnog blizanca i ekološka održivost
Tehnologija digitalnog blizanca i ekološka održivost idu ruku pod ruku. Kako virtuelni blizanac