Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

Od ideje do virtuelne stvarnosti

Simulacije u arhitekturi, inženjerstvu i građevini

Napredak tehnologije i savremenih sistema pružaju veliki broj mogućnosti i stvaraju okruženje koje omogućava vizuelizaciju i kreiranje virtuelne stvarnosti.

Inovativne tehnologije uz podršku savremenih softverskih rešenja ideje poput podvodnih hotela, hiper-petlji i 3D štampanih objekata, pretvaraju u fizičke objekte.

Zajednički izazovi prilikom velikih građevinskih projekata

Neki od najvećih izazova su prekoračenje troškova i zadatih rokova izgradnjePre svega je neophodno uspostaviti ravnotežu između troškova, vremena izgradnje i kvaliteta.

U periodu izgradnje, arhitekte i građevinski inženjeri prvenstveno treba da predstave koncept i idejno rešenje koje odgovara unapred zadatim uslovima. Potrebno je identifikovati potencijalna strukturna opterećenja i prilagoditi konstrukciju tako da se nastala opterećenja adekvatno raspoređuju.

Celokupan proces predstavlja veliki izazov prilikom formiranja konstrukcije i usklađivanja identično zadatim graničnim uslovima u softveru (zavrtanjske veze, zavareni spojevi, ojačanja itd.). Precizno definisani uslovi u ranoj fazi razvoja projekta mogu značajno povećati kvalitet i sigurnost i produžavaju životni vek proizvoda.

Čemu služi virtuelna stvarnost? 

U arhitekturi virtuelna stvarnost i grafički modeli značajno doprinose kvalitetnijem konceptualnom dizajnu, uzimajući u obzir širok spektar različitih kriterijuma, kao što su raspored, osvetljenje i uređenje prostora. Virtuelni prikaz služi da se prikazani model što realnije predstavi.

U inženjerstvu se virtuelna stvarnost koristi za proračun strukturnih i geometrijskih konfiguracija, koje se zatim koriste u računarskim analizama, kako bi se predvidelo ponašanje materijala, raspored unutrašnjih napona i deformacija koje nastaju kao rezultat zadatih uslova. Nakon ovih analiza i simulacija, predviđene vrednosti podataka mogu se prikazati kroz dijagrame i matematički analizirati. Na osnovu ovih podataka, inženjeri mogu definisati mehaničke karakteristike materijala i odrediti mogućnost njihove primene.

U izgradnji, finalni dizajn se koristi za procenu i nabavku materijala, planiranje operacija i logističku podršku.

Simulacije daju podršku kroz sve tri faze građevinskog projekta, konceptualnog i arhitektonskog dizajna, inženjerske konstrukcije i izgradnje objekata. Alati za simulaciju i vizuelizaciju projekta značajno olakšavaju i ubrzavaju proces realizacije, poboljšavaju kvalitet i značajno doprinose povećanju bezbednosti

Rešenje Structure design koje nudi CADCAM Grupa je posebno razvijen modul, koji inženjerima i arhitektama pruža jedinstvenu mogućnost virtuelnog prikaza idejnog modela i izvođenja inženjerskih simulacija. Modul kreira, analizira i spaja međusobno povezane aplikacije u jednu celinu, kojom svi korisnici mogu istovremeno upravljati i sarađivati na projektu u skladu sa postavljenim zahtevima i standardima.

Za složenije proračune koristi se softverski paket Abaqus koji već preko četiri decenije služi za rešavanje multifizikalnih nelinearnih problema, kao što su elasto-plastične analize, analize oštećenja strukture, termalne analize i analize difuzionih efekata, dinamičke analize itd.

Primena softvera za simulaciju kod mostova

Nakon kreiranja 3D modela, kroz CATIA softver koji nudimo, sledi validacija opterećenja, ograničenja, generisanje mreže i graničnih uslova kroz softver SIMULIA i sve to objedinjeno platformom 3DEXPERIENCE. Na slici je prikazan most sa kugličnim nosačima, na čijem modelu je izvršena analiza metodom konačnih elemenata. Analiza prikazuje polje nastalih deformacija sa zadatim opterećenjima. Vrednost deformacija koje su nastale u zadatim uslovima mogu se pročitati sa skale koja je prikazana kroz brojčanu vrednost i paletu boja.

Simulacije u arhitekturi, inženjerstvu i građevini

Primena softvera za simulaciju kod građevinskih objekata 

Platforma 3DEXPERIENCE omogućava modeliranje i simulaciju realnih uslova u kojima se nalaze građevinski objekti. Na slici je prikazan primer zgrade od 25 spratova koja je izgrađena kao rešetkasta konstrukcija. Slika vizuelno prikazuje polja naprezanja i opterećenja, kao i vertikalno opterećenje, pod dejstvom gravitacione sile.

Simulacije u arhitekturi, inženjerstvu i građevini

Abaqus 

Kao softversko rešenje omogućava simulaciju dinamičkih opterećenja prikazanih u određenom vremenu. U obzir se uzimaju zamor i oštećenje materijala koje nastaje tokom vremena. Na ovaj način se dobija realna slika ponašanja konstrukcije kroz njen životni vek, što omogućava poboljšanje polaznih karakteristika konstrukcije kako bi se životni vek produžio.

Simulacije u arhitekturi, inženjerstvu i građevini

Da li želite da saznate više?

SIMULIA - Uvod v Abaqus tečaj
Simulacije u razvoju proizvoda
Objedinite procese i alate, smanjite troškove i neefikasnosti i osvojite konkurentsku prednost.
CATIA V5 napredni CAM tečaj
SIMULIA - Uvod u Abaqus
Obuka nudi sažet i praktičan uvod u modeliranje i analizu u softverskom rešenju Abaqus i
Izbor konačnih elemenata u Abaqusu
Izbor konačnih elemenata u softverskom rešenju Abaqus
Da postoji konačni element koji bi bio optimalan izbor za sve vrste naponskih stanja, za sve vrste
Virtualna resničnost na programski opremi CATIA
Virtuelna stvarnost u softveru CATIA
Primenjiva je u inženjeringu, marketingu, prodaji, ljudskim resursima, za nadgledanje projekata i