Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

SIMULIA – Uvod u Abaqus

Obuka uključuje predavanja, demonstriranje primera i vežbe. Vežbe su koncipirane tako da učesnici obuke utvrđuju znanje i koncepte stečene tokom predavanja i demonstriranja primera.

SIMULIA – Uvod u Abaqus

Obuka nudi sažet i praktičan uvod u modeliranje i analizu u softverskom rešenju Abaqus i uključuje rad sa softverskim alatima Abaqus / CAE, Abaqus Standard i Abaqus Explicit. Naučićete da rešavate linearne i nelinearne probleme, pratite proces rešavanja graničnog problema, pregledate i razumete rezultate analiza koristeći interaktivni Abaqus pre i post procesor.

Verzija softvera: 2018-2021
Trajanje: 32 sata
Nivo: osnovni
Ciljna publika: Namenjen korisnicima koji za izradu FEM modela primarno koriste Abaqus/CAE
Preduslovi: osnovno znanje o mehanici kontinuuma i osnove metoda konačnih elemenata
Dostupno online: DA

Nakon završene obuke znaćete da:

 • Koristite Abaqus/CAE za izgradnju kompletnog FEM modela
 • Koristite Abaqus/CAE za praćenje toka analize
 • Koristite Abaqus/CAE za pregled i analizu rezultata
 • Rešavate strukturne probleme koristeći alate Abaqus/Standard i Abaqus/Explicit, uzimajući u obzir nelinearnosti u odzivu materijala, velike deformacije i kontakte.

Detaljno o sadržaju:

 • Lesson 1: Overview of Abaqus
 • Lesson 2: Working with Geometry in Abaqus
 • Lesson 3: Working with Models created outside Abaqus
 • Lesson 4: Material and Section Properties
 • Lesson 5: Assemblies in Abaqus
 • Lesson 6: Steps, Output, Loads, and Boundary Conditions
 • Lesson 7: Meshing Imported and Native Geometry
 • Lesson 8: Job Management and Results Visualization
 • Lesson 9: Linear and Nonlinear Problems
 • Lesson 10: Static, General Analysis procedure
 • Lesson 11: Static, Linear Perturbation; Buckle & Frequency procedures; Multistep Analyses
 • Lesson 12: Dynamic, Explicit procedure
 • Lesson 13: Analysis Continuation Techniques
 • Lesson 14: Constraints and Connections
 • Lesson 15: Contact
 • Appendix: Element Selection Criteria; Analyzing Nonlinear Quasi-Static Problems; Heat Transfer & Thermal-Stress Analysis

Kontaktirajte nas za više informacija:
Pogledajte ostale obuke

CATIA certifikacija
CATIA V5 ekspertski nivo
Naučite napredne funkcionalnosti softvera CATIA V5. Izaberite paket koji odgovara vašim potrebama
CATIA V5 Administracija tečaj
CATIA V5 specijalistički nivo
CATIA V5 specijalizovane obuke grupisane su u različite pakete koji su namenjeni dizajnerima
CATIA V5 Napredni tečaj
CATIA V5 osnovni nivo
Naučite osnovne funkcionalnosti softvera CATIA V5. Izaberite paket koji odgovara vašim potrebama i
CATIA V5 napredni CAM tečaj
SIMULIA - Uvod u Abaqus
Obuka nudi sažet i praktičan uvod u modeliranje i analizu u softverskom rešenju Abaqus i