Kontakt Envelope
CADCAM
TEH-CUT

Povezivanje i automatizacija internih procesa radi poboljšanja efikasnosti

O kompaniji

Kompanija za izradu specijalne opreme za aluminijumske odlivke, kalupe za ubrizgavanje polimera i alate za oblikovanje kompozita.
Industrija:
Automobilska
Veličina kompanije:
Srednje veličine
Lokacija:
Zagreb, Hrvatska
Software:
3DEXPERIENCE Platforma

Izazov

TEH-CUT je trebalo da poveže i automatizuje svoje interne procese radi veće efikasnosti i izbegavanja grešaka u proizvodnji.

Rešenje

Kompanija je usvojila platformu 3DEXPERIENCE® radi uspostavljanja radnih tokova, optimizacije internih procesa, povezivanja sa softverom drugih ponuđača i za implementaciju upravljanja podacima i rešavanja problema.

Prednosti

Platforma 3DEXPERIENCE pomogla je kompaniji TEH-CUT da unapredi svoju internu komunikaciju među službama, da se sinhronizuje sa softverom drugih ponuđača i objedini svoje upravljanje životnim ciklusom proizvoda. Namenske skripte omogućavaju kompaniji da generiše automatizovane procene troškova. Pomoću platforme 3DEXPERIENCE, kompanija sada može da prati promene u proizvodnji kako bi izbegla greške u budućnosti.

Quotes icon
Platforma 3DEXPERIENCE pomaže nam da radimo brže i da izbegnemo skupe greške tokom proizvodnje.

Duško Radović,
direktor i vlasnik
Duško Radović  - direktor i vlasnik Testimonial BG

Referentnu priču možete preuzeti ovde: