Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data
TEH-CUT

Povezivanje i automatizacija internih procesa radi poboljšanja efikasnosti

O kompaniji

Kompanija za izradu specijalne opreme za aluminijumske odlivke, kalupe za ubrizgavanje polimera i alate za oblikovanje kompozita.
Industrija:
Automobilska
Veličina kompanije:
Srednje veličine
Lokacija:
Zagreb, Hrvatska
Software:
3DEXPERIENCE Platforma

Izazov

TEH-CUT je trebalo da poveže i automatizuje svoje interne procese radi veće efikasnosti i izbegavanja grešaka u proizvodnji.

Rešenje

Kompanija je usvojila platformu 3DEXPERIENCE® radi uspostavljanja radnih tokova, optimizacije internih procesa, povezivanja sa softverom drugih ponuđača i za implementaciju upravljanja podacima i rešavanja problema.

Prednosti

Platforma 3DEXPERIENCE pomogla je kompaniji TEH-CUT da unapredi svoju internu komunikaciju među službama, da se sinhronizuje sa softverom drugih ponuđača i objedini svoje upravljanje životnim ciklusom proizvoda. Namenske skripte omogućavaju kompaniji da generiše automatizovane procene troškova. Pomoću platforme 3DEXPERIENCE, kompanija sada može da prati promene u proizvodnji kako bi izbegla greške u budućnosti.

Quotes icon
Platforma 3DEXPERIENCE pomaže nam da radimo brže i da izbegnemo skupe greške tokom proizvodnje.

Duško Radović,
direktor i vlasnik
Duško Radović  - direktor i vlasnik Testimonial BG

Referentnu priču možete preuzeti ovde:

Uspešne priče klijenata

Upravljanje razvojnim zadacima i tehničkom dokumentacijom
PRVI PARTIZAN
Upravljanje razvojnim zadacima i tehničkom dokumentacijom
Prevođenjem dokumentacije na platformu 3DEXPERIENCE olakšava se rad, distribucija crteža, analiziranje podataka, kreiranje novih baza podataka, kompletiranje novih proizvoda, kreiranje sklopova itd.
Pročitajte više
Ubrzavanje procesa ispitivanja performansi
PIPISTREL VERTICAL SOLUTIONS
Ubrzavanje procesa ispitivanja performansi
Umesto da koristi fizička merenja za početak probnih letova, Pipistrel je uz SIMULIA Abaqus dokazao da su prirodne frekvencije izvan područja lepršanja.
Pročitajte više
Unapređenje procesa proizvodnje
KONELEK
Unapređenje procesa proizvodnje
Za kompaniju Konelek, softversko rešenje CATIA odgovara na sledeće zateve: standard je u avio industriji, koriste je njihovi najveći kupci i na taj način su usklađeni sa njima, projektanti, programeri i tehnolozi rade na jedinstvenom rešenju.
Pročitajte više
Poboljšanje upravljanja projektima, uključujući promene proizvoda i poboljšanje komunikacije
JAKSCHE TECHNOLOGY
Poboljšanje upravljanja projektima, uključujući promene proizvoda i poboljšanje komunikacije
Platforma 3DEXPERIENCE pruža kompaniji JAKSCHE pristup zasnovan na podacima koji poboljšava vođenje projekata, uključujući konstrukcijske i projektantske izmene.
Pročitajte više
Analiza prostora, projektovanje tačnih delova i izrada preciznih tehničkih crteža
UTVA
Analiza prostora, projektovanje tačnih delova i izrada preciznih tehničkih crteža
Korišćenjem softverskog paketa CATIA, moguće je već u fazi projektovanja predvideti kakav će biti krajnji rezultat, tako da se na taj način smanjuje cena izgradnje prototipa u smislu sprečavanja greške.
Pročitajte više
Kraće vreme projektovanja proizvoda i uklanjanje potencijalnih grešaka
KONČAR GENERATORI I MOTORI
Kraće vreme projektovanja proizvoda i uklanjanje potencijalnih grešaka
Pomoću platforme 3DEXPERIENCE, Končar je znatno skratio vreme projektovanja proizvoda. Kao rezultat, kompanija isporučuje brže i po konkurentnoj ceni.
Pročitajte više