Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data
UTVA

Analiza prostora, precizni delovi i tehnički crteži

O kompaniji

Fabrika aviona u Pančevu, poznata po proizvodnji lakih, sportskih aviona i aviona za obuku. Utvin jednomotorni niskokrilac U75 A41M „SOVA“ namеnjеn je za počеtnu obuku, sportsko i turističko lеtеnjе.
Industrija:
Vazduhoplovna
Veličina kompanije:
Velika kompanija
Lokacija:
Pančevo, Srbija
Software:
CATIA V5

Izazov

Projektni zadatak je bio poboljšanje karakteristika aviona Utva 75 u smislu dinamike, novih sistema, integracija novog motora i  nove elise. Modifikacija kabinskog dela podrazumevala je promenu iz dvoseda u četvorosed, kompletno preprojektovanje svih mehaničkih sistema, gorivne instalacije, kao i hidraulične i kočione instalacije, komplet motorskih sistema, integraciju motora, ugradnju nove elise, aero-dinamičku oblogu oko motora koja poboljšava aero-dinamiku i konstruktivno poboljšanje vrata i samog ulaza u kabinu.

Rešenje

Softversko rešenje CATIA V5 omogućava da se veoma lako uradi analiza prostora, zatim da se lako isprojektuju tačni delovi i izrade tačni tehnički crteži. Takođe, softver ima funkcionalnosti koje omogućavaju da se na jednostavan način analizira kinematika mehanizama, a izuzev toga i naponsko stanje pojedinih delova aviona.

Prednosti

Korišćenjem softverskog paketa CATIA, moguće je već u fazi projektovanja predvideti kakav će biti krajnji rezultat, tako da se na taj način smanjuje cena izgradnje prototipa u smislu sprečavanja greške. Produktivnost u procesu projektovanja je podignuta na dosta viši nivo, što je omogućilo da se tokom izrade tehničke dokumentacije, na dnevnom nivou, izda veliki broj crteža.

Quotes icon
Osim u postupku projektovanja, sektor za razvoj u Utva avio-industriji koristi CATIA V5 softver i za izradu eksploatacione dokumentacije, u smislu pravljenja skica za koje je ranije bilo potrebno angažovati inženjere i tehničare sa velikim iskustvom i sposobnošću lepog crtanja rukom.

Aleksandar Petrović,
rukovodilac razvoja i projektovanja
Aleksandar Petrović  - rukovodilac razvoja i projektovanja Testimonial BG
Utva

Pogledajte video o korišćenju softverskog rešenja CATIA V5 prilikom projektovanja Sove:

Uspešne priče klijenata

Upravljanje razvojnim zadacima i tehničkom dokumentacijom
PRVI PARTIZAN
Upravljanje razvojnim zadacima i tehničkom dokumentacijom
Prevođenjem dokumentacije na platformu 3DEXPERIENCE olakšava se rad, distribucija crteža, analiziranje podataka, kreiranje novih baza podataka, kompletiranje novih proizvoda, kreiranje sklopova itd.
Pročitajte više
Ubrzavanje procesa ispitivanja performansi
PIPISTREL VERTICAL SOLUTIONS
Ubrzavanje procesa ispitivanja performansi
Umesto da koristi fizička merenja za početak probnih letova, Pipistrel je uz SIMULIA Abaqus dokazao da su prirodne frekvencije izvan područja lepršanja.
Pročitajte više
Unapređenje procesa proizvodnje
KONELEK
Unapređenje procesa proizvodnje
Za kompaniju Konelek, softversko rešenje CATIA odgovara na sledeće zateve: standard je u avio industriji, koriste je njihovi najveći kupci i na taj način su usklađeni sa njima, projektanti, programeri i tehnolozi rade na jedinstvenom rešenju.
Pročitajte više
Kraće vreme projektovanja proizvoda i uklanjanje potencijalnih grešaka
KONČAR GENERATORI I MOTORI
Kraće vreme projektovanja proizvoda i uklanjanje potencijalnih grešaka
Pomoću platforme 3DEXPERIENCE, Končar je znatno skratio vreme projektovanja proizvoda. Kao rezultat, kompanija isporučuje brže i po konkurentnoj ceni.
Pročitajte više
Poboljšanje upravljanja projektima, uključujući promene proizvoda i poboljšanje komunikacije
JAKSCHE TECHNOLOGY
Poboljšanje upravljanja projektima, uključujući promene proizvoda i poboljšanje komunikacije
Platforma 3DEXPERIENCE pruža kompaniji JAKSCHE pristup zasnovan na podacima koji poboljšava vođenje projekata, uključujući konstrukcijske i projektantske izmene.
Pročitajte više
Povezivanje i automatizacija internih procesa radi poboljšanja efikasnosti
TEH-CUT
Povezivanje i automatizacija internih procesa radi poboljšanja efikasnosti
Platforma 3DEXPERIENCE pomogla je kompaniji TEH-CUT da unapredi svoju internu komunikaciju među službama, da se sinhronizuje sa softverom drugih ponuđača i objedini svoje upravljanje životnim ciklusom proizvoda.
Pročitajte više