Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data
KONČAR GENERATORI I MOTORI

Kraće vreme projektovanja proizvoda i uklanjanje potencijalnih grešaka

O kompaniji

Končar razvija, projektuje i proizvodi generatore i motore za elektroenergetska postrojenja i opremu, uključujući i namenske usluge.
Industrija:
Elektroindustrija
Veličina kompanije:
Velika kompanija
Lokacija:
Zagreb, Hrvatska
Software:
3DEXPERIENCE Platforma

Izazov

Kompanija Končar Generatori i motori želela je da skrati vreme potrebno za projektovanje proizvoda i da eliminiše potencijalne greške zajedničkim korišćenjem preciznih podataka za proizvodnju. Njen cilj bio je da celokupan proces učini transparentnim, upravljivim i sledljivim.

Rešenje

Kompanija je usvojila platformu 3DEXPERIENCE zbog kombinovanih mogućnosti konstruisanja i parametarskog projektovanja, povezanog funkcijama upravljanja životnim ciklusima njenih proizvoda.

Prednosti

Pomoću platforme 3DEXPERIENCE, Končar je znatno skratio vreme projektovanja proizvoda. Kao rezultat, kompanija isporučuje brže i po konkurentnoj ceni.

Quotes icon
Bio je to naš prvi projekat s platformom 3DEXPERIENCE. Ostvarili smo više od očekivanja, a to je tek početak.

Ante Elez,
direktor
Ante Elez  - direktor Testimonial BG

Referentnu priču možete preuzeti ovde:

Uspešne priče klijenata

Unapređenje procesa proizvodnje
KONELEK
Unapređenje procesa proizvodnje
Za kompaniju Konelek, softversko rešenje CATIA odgovara na sledeće zateve: standard je u avio industriji, koriste je njihovi najveći kupci i na taj način su usklađeni sa njima, projektanti, programeri i tehnolozi rade na jedinstvenom rešenju.
Pročitajte više
Upravljanje razvojnim zadacima i tehničkom dokumentacijom
PRVI PARTIZAN
Upravljanje razvojnim zadacima i tehničkom dokumentacijom
Prevođenjem dokumentacije na platformu 3DEXPERIENCE olakšava se rad, distribucija crteža, analiziranje podataka, kreiranje novih baza podataka, kompletiranje novih proizvoda, kreiranje sklopova itd.
Pročitajte više
Poboljšanje upravljanja projektima, uključujući promene proizvoda i poboljšanje komunikacije
JAKSCHE TECHNOLOGY
Poboljšanje upravljanja projektima, uključujući promene proizvoda i poboljšanje komunikacije
Platforma 3DEXPERIENCE pruža kompaniji JAKSCHE pristup zasnovan na podacima koji poboljšava vođenje projekata, uključujući konstrukcijske i projektantske izmene.
Pročitajte više
Ubrzavanje procesa ispitivanja performansi
PIPISTREL VERTICAL SOLUTIONS
Ubrzavanje procesa ispitivanja performansi
Umesto da koristi fizička merenja za početak probnih letova, Pipistrel je uz SIMULIA Abaqus dokazao da su prirodne frekvencije izvan područja lepršanja.
Pročitajte više
Analiza prostora, projektovanje tačnih delova i izrada preciznih tehničkih crteža
UTVA
Analiza prostora, projektovanje tačnih delova i izrada preciznih tehničkih crteža
Korišćenjem softverskog paketa CATIA, moguće je već u fazi projektovanja predvideti kakav će biti krajnji rezultat, tako da se na taj način smanjuje cena izgradnje prototipa u smislu sprečavanja greške.
Pročitajte više
Povezivanje i automatizacija internih procesa radi poboljšanja efikasnosti
TEH-CUT
Povezivanje i automatizacija internih procesa radi poboljšanja efikasnosti
Platforma 3DEXPERIENCE pomogla je kompaniji TEH-CUT da unapredi svoju internu komunikaciju među službama, da se sinhronizuje sa softverom drugih ponuđača i objedini svoje upravljanje životnim ciklusom proizvoda.
Pročitajte više