Kontakt Envelope
CADCAM
KONČAR GENERATORI I MOTORI

Kraće vreme projektovanja proizvoda i uklanjanje potencijalnih grešaka

O kompaniji

Končar razvija, projektuje i proizvodi generatore i motore za elektroenergetska postrojenja i opremu, uključujući i namenske usluge.
Industrija:
Elektroindustrija
Veličina kompanije:
Velika kompanija
Lokacija:
Zagreb, Hrvatska
Software:
3DEXPERIENCE Platforma

Izazov

Kompanija Končar Generatori i motori želela je da skrati vreme potrebno za projektovanje proizvoda i da eliminiše potencijalne greške zajedničkim korišćenjem preciznih podataka za proizvodnju. Njen cilj bio je da celokupan proces učini transparentnim, upravljivim i sledljivim.

Rešenje

Kompanija je usvojila platformu 3DEXPERIENCE® zbog kombinovanih mogućnosti konstruisanja i parametarskog projektovanja, povezanog funkcijama upravljanja životnim ciklusima njenih proizvoda.

Prednosti

Pomoću platforme 3DEXPERIENCE, Končar je znatno skratio vreme projektovanja proizvoda. Kao rezultat, kompanija isporučuje brže i po konkurentnoj ceni.

Quotes icon
Bio je to naš prvi projekat s platformom 3DEXPERIENCE. Ostvarili smo više od očekivanja, a to je tek početak.

Ante Elez,
direktor
Ante Elez  - direktor Testimonial BG

Referentnu priču možete preuzeti ovde: