Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data
KONELEK

Unapređenje procesa proizvodnje

O kompaniji

Kompanija koja se bavi proizvodnjom zemaljske opreme za održavanje putničkih aviona i mlaznih motora, razvojem bespilotnih letelica i projektnom organizacijom (DOA).
Industrija:
Vazduhoplovna
Veličina kompanije:
Srednje veličine
Lokacija:
Beograd, Srbija
Software:
CATIA V5

Izazov

Kompanija Konelek bila je u potrazi za CAM rešenjem (proizvodnja uz pomoć računara), koje bi, u kombinaciji sa postojećim softverskim rešenjem za projektovanje CATIA, unapredilo proces proizvodnje. Srednjoročni plan je obuhvatio 3 faze: osvajanje troosnog CNC programiranja, povećanje kapaciteta troosnog programiranja i osvajanje petoosnog CNC programiranja, paralelno sa petoosnom CNC simulacijom. Takođe, bilo je potrebno postepeno povećavati kapacitet ukupnog broja CAD licenci, kako bi se odgovorilo na povećani obim poslovanja.

Rešenje

Uvođenjem i primenom softvera CATIA za programiranje troosnih CNC mašina, počela je prva faza CNC strategije. Potom su u drugoj fazi kapaciteti prošireni dodavanjem dodatnih licenci troosne obrade. U trećoj, završnoj fazi, prethodilo je temeljno višemesečno proučavanje mnogobrojnogih softvera za petoosnu obradu i simulaciju. Doneta je odluka da se nastavi rad na softverskom rešenju CATIA, jer je najbolje odgovorila na sve postavljenje zahteve za dalje unapređenje poslovnih procesa.

Prednosti

Za kompaniju Konelek, softversko rešenje CATIA odgovara na sledeće zahteve: standard je u avio industriji, koriste je njihovi najveći kupci i na taj način su usklađeni sa njima, projektanti, programeri i tehnolozi rade na jedinstvenom rešenju, usaglašeni su sa Mašinskim fakultetom i Vazduhoplovnom akademijom. Takođe, sa najnovijim dodacima, CATIA prati nove pristupe u CNC obradi, a simulacija veoma dobro pokriva njihov mašinski park.

Quotes icon
CATIA decenijama predstavlja standard za mašinsko projektovanje u vazduhoplovnoj industriji. Koriste je svi vodeći proizvođači, među kojima su i neki naši krajnji kupci. Kompanija Konelek prati taj standard i primenjuje softversko rešenje CATIA u svim razvojno-proizvodnim projektima, uključujući i najnaprednije aktivnosti poput petoosne CNC obrade i njene simulacije.

Andrija Ekmedžić,
direktor
Andrija Ekmedžić  - direktor Testimonial BG
Konelek

Uspešne priče klijenata

Upravljanje razvojnim zadacima i tehničkom dokumentacijom
PRVI PARTIZAN
Upravljanje razvojnim zadacima i tehničkom dokumentacijom
Prevođenjem dokumentacije na platformu 3DEXPERIENCE olakšava se rad, distribucija crteža, analiziranje podataka, kreiranje novih baza podataka, kompletiranje novih proizvoda, kreiranje sklopova itd.
Pročitajte više
Analiza prostora, projektovanje tačnih delova i izrada preciznih tehničkih crteža
UTVA
Analiza prostora, projektovanje tačnih delova i izrada preciznih tehničkih crteža
Korišćenjem softverskog paketa CATIA, moguće je već u fazi projektovanja predvideti kakav će biti krajnji rezultat, tako da se na taj način smanjuje cena izgradnje prototipa u smislu sprečavanja greške.
Pročitajte više
Poboljšanje upravljanja projektima, uključujući promene proizvoda i poboljšanje komunikacije
JAKSCHE TECHNOLOGY
Poboljšanje upravljanja projektima, uključujući promene proizvoda i poboljšanje komunikacije
Platforma 3DEXPERIENCE pruža kompaniji JAKSCHE pristup zasnovan na podacima koji poboljšava vođenje projekata, uključujući konstrukcijske i projektantske izmene.
Pročitajte više
Kraće vreme projektovanja proizvoda i uklanjanje potencijalnih grešaka
KONČAR GENERATORI I MOTORI
Kraće vreme projektovanja proizvoda i uklanjanje potencijalnih grešaka
Pomoću platforme 3DEXPERIENCE, Končar je znatno skratio vreme projektovanja proizvoda. Kao rezultat, kompanija isporučuje brže i po konkurentnoj ceni.
Pročitajte više
Ubrzavanje procesa ispitivanja performansi
PIPISTREL VERTICAL SOLUTIONS
Ubrzavanje procesa ispitivanja performansi
Umesto da koristi fizička merenja za početak probnih letova, Pipistrel je uz SIMULIA Abaqus dokazao da su prirodne frekvencije izvan područja lepršanja.
Pročitajte više
Povezivanje i automatizacija internih procesa radi poboljšanja efikasnosti
TEH-CUT
Povezivanje i automatizacija internih procesa radi poboljšanja efikasnosti
Platforma 3DEXPERIENCE pomogla je kompaniji TEH-CUT da unapredi svoju internu komunikaciju među službama, da se sinhronizuje sa softverom drugih ponuđača i objedini svoje upravljanje životnim ciklusom proizvoda.
Pročitajte više