Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

SIMULIA – uvod u Tosca Structure

Teoretski deo obuke pokriva osnove optimizacije proizvoda, a u praktičnom delu će polaznici naučiti kako da optimizuju razne modele. 

SIMULIA – uvod u Tosca Structure

Tosca Structure je softversko rešenje koje omogućava topološku optimizaciju različitih 3D modela i optimizaciju debljine i ojačanja delova od savijenog lima. Optimizacija se temelji na naprednim optimizacijskim algoritimima pomoću kojih se proizvod može optimizovati već u fazi razvoja, a na osnovu rezultata simulacija metodom konačnih elemenata. Na ovaj način se može ubrzati i poboljšati proces konstrukcije lakih, krutih i izdržljivih delova i smanjiti broj prototipa, ispitivanja i kontrola u razvoju proizvoda. 

Verzija softvera: 2018-2021
Trajanje: 16 sati
Nivo: osnovni
Ciljna publika: Tosca structure obuku preporučujemo svima koji žele da nauče da optimizuju topologiju proizvoda, nezavisno od toga koji FE-solver i alate za pri/post procesiranje koriste.
Preduslovi: osnove metode konačnih elemenata
Dostupno online: DA

Nakon završene obuke znaćete da:

 • Napravite optimalni koncept konstrukcije ili poboljšate postojeće strukture
 • Optimizujete topologiju, površine, debljinu stene i ojačanja
 • Optimizujete komponente s obzirom na težinu, krutost i životni vek
 • Vizualizujete, vrednujete i prenesete rezultate optimizacije

Detaljno o sadržaju:

 • Lekcija 1: Uvod u strukturnu optimizaciju
 • Lekcija 2: Definicija optimizacijskog problema u različitim alatima (Abaqus CAE, Tosca ANSATM, Tosca Structure.gui, Tosca za ANSYS Workbench)
 • Lekcija 3: Kako postići najbolju konstrukciju topološkom optimizacijom sa modulom Tosca Structure.topology
 • Lekcija 4: Vizualizacija, postprocesiranje (eng. postprocessing) i potvrda rezultata (eng. result validation)
 • Lekcija 5: Produžetak radnog veka, smanjenje naprezanja i povećanje vlastite frekvencije optimizacijom oblika površine u modulu Tosca Structure.shape
 • Lekcija 6: Optimizacija debljine lima (zavareni proizvodi, …) sa modulom Tosca Structure.sizing
 • Lekcija 7: Povećanje krutosti konstrukcija od savijenog lima optimizacijom izdržljivosti sa modulom Tosca Structure.bead
 • Lekcija 8: Integracija Tosca Structure rešenja u razvojni proces: interakcija sa FEM alatima i unos podataka u CAD softverska rešenja

Kontaktirajte nas za više informacija:
Pogledajte ostale obuke

CATIA certifikacija
CATIA V5 ekspertski nivo
Naučite napredne funkcionalnosti softvera CATIA V5. Izaberite paket koji odgovara vašim potrebama
CATIA V5 Administracija tečaj
CATIA V5 specijalistički nivo
CATIA V5 specijalizovane obuke grupisane su u različite pakete koji su namenjeni dizajnerima
CATIA V5 Napredni tečaj
CATIA V5 osnovni nivo
Naučite osnovne funkcionalnosti softvera CATIA V5. Izaberite paket koji odgovara vašim potrebama i
CATIA V5 napredni CAM tečaj
SIMULIA - Uvod u Abaqus
Obuka nudi sažet i praktičan uvod u modeliranje i analizu u softverskom rešenju Abaqus i