Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

Svakodnevni izazovi i rešenja u dinamičkom planiranju proizvodnje

VEBINAR, 27.10.2022.

Datum: 27.10.2022.
Početak: 13:00 sati
Trajanje: 45 minuta
Dostupno online: da
Predavač: Krunoslav Glavač
Jezik predavanja: hrvatski

O vebinaru

Svakodnevni izazovi i rešenja u dinamičkom planiranju proizvodnje u drvnoj, prehrambenoj, farmaceutskoj i industriji robe široke potrošnje pomoću DELMIA Ortems softverskog rešenja.

Nakon prethodnih vebinara „Dinamičko planiranje – najveći izazov svake fabrike“ i „Napredne mogućnosti u dinamičkom planiranju proizvodnje“, gde smo se upoznali sa DELMIA Ortems rešenjem za planiranje proizvodnje sa svakodnevnim i konkretnim problemima u planiranju proizvodnje u automobilskoj industriji, kao što su: nepotpuni uvid u plan, optimizacija uskih grla i sinhronizacija svih resursa sa konačnim kapacitetima po različitim prioritetima i optimizacija plana nakon nepredviđenih događaja poput kvarova, nedostatka radne snage, resursa ili materijala uz praćenje i simulaciju svih potrebnih KPI-a , na sledećem vebinaru ćemo se fokusirati na ciljeve u pomenutim industrijama, a to su:

  • Bolji odgovor na promene i sve veće zahteve kupaca
  • Efikasno upravljajte sve većom složenošću proizvodnje: Širi asortiman proizvoda i skraćeno vreme isporuke
  • Pritisak na troškove zaliha i minimiziranje WIP-a

Ovi ciljevi se mogu postići dinamičkim planiranjem proizvodnje kroz sledeće merljive karakteristike i vrednosti:

  • Minimiziranjem vremena isporuke i ciklusa
  • Minimiziranjem vremena promena i podešavanja proizvodnje
  • Povećana iskorišćenost kapaciteta i korišćenje resursa dovodi do povećanja kvaliteta usluga korisnicima

Pored toga, pokazaćemo kako se planeri nose sa svakodnevnim izazovima i nepredviđenim situacijama i zahtevima kao što su kašnjenja u isporuci, optimizacija vremena postavljanja proizvodne linije i uvođenje novih proizvoda, problemi sa kvalitetom isporučenih sirovina, kratkoročni rasporedi, odgovor kupcu na proširenje narudžbine i ostalim realnim problemima.

O predavaču

Krunoslav Glavač je diplomirani mašinski inženjer sa više od 20 godina iskustva u proizvodnji. Iskustvo je sticao kao tehnolog, CNC programer, konstruktor, planer i direktor proizvodnje u proizvodnim kompanijama u oblasti automobilske industrije, industrijske opreme i mašina, vojne industrije i industrije široke potrošnje. U CADCAM Grupi je direktor odeljenja za digitalna rešenja u proizvodnji – Digital Manufacturing Solutions Manager. Trenutno mu je fokus na softverskom rešenju DELMIA Ortems APS – sistemu za dinamičko planiranje i optimizaciju proizvodnje. Pomaže kompanijama da primene najbolje prakse i da postignu nivo izvrsnosti u proizvodnji uvođenjem APS sistema.

Pogledajte ostale vebinare

Dinamično planiranje_Delmia Ortems
Svakodnevni izazovi i rešenja u dinamičkom planiranju proizvodnje
Svakodnevni izazovi i rešenja u dinamičkom planiranju proizvodnje u drvnoj, prehrambenoj,
3DEXPERIENCE: okruženje u konfiguraciji visoke dostupnosti
Upoznaćete osnovne koncepte nužne za razumevanje procesa i neophodne elemente za uspostavljanje
Digital roadmap
Digital Roadmap
Da li znate šta sve obuhvata digitalna strategija i zašto je važna za budućnost poslovnih
SIMULIA - Uvod v Abaqus tečaj
Izbor konačnih elemenata u rešenju Abaqus
Ovaj vebinar pruža kratak pregled strukturnih elemenata dostupnih u softverskom rešenju Abaqus