Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

SIMULIA – uvod u fe-safe

Za vreme obuke polaznici će naučiti kako se rade analize zamora materijala (eng. fatigue) i kako odrediti vek trajanja proizvoda pomoću softverskog rešenja fe-safe iz SIMULIA portfolija.

SIMULIA – uvod u fe-safe

Za vreme obuke polaznici će naučiti kako se rade analize zamora materijala (eng. fatigue) i kako odrediti vek trajanja proizvoda pomoću softverskog rešenja fe-safe iz SIMULIA portfolija.

Verzija softvera: 2018-2021
Trajanje: 16 sati
Nivo: osnovni
Ciljna publika: CAE inženjeri
Preduslovi: osnove metode konačnih elemenata
Dostupno online: DA

 

Nakon završene obuke znaćete:

 • Polaznici će na primerima naučiti kako da unesu rezultate FEM analize u fe-safe, kako da odrede ciklično opterećenje materijalne tačke, kako da izaberu odgovarajući algoritam i kako da definišu ili izaberu odgovarajući materijal iz baze materijala.

Detaljno o sadržaju:

 • Lekcija 1: Uvod u zamor
 • Lekcija 2: Rad u fe-safe korisničkom sistemu:
  – Unos opterećenja, deformacija i toplote iz FEM modela
  – Upotreba spoljnih podataka – Definisanje analize zamora
  – Proračun životnog veka u fe-safe softverskom rešenju
  – Ispis i prikaz rezultata
 • Lekcija 3: Definisanje opterećenja:
  – Pregled osnovnih vrsta cikličkog opterećenja
  – Napredne metode opterećenja
  – Uključivanje zaostalog naprezanja
  – Definicija opterećenja u fe-safe-u
 • Lekcija 4: Algoritmi i metode proračuna zamora:
  – Strain-life metode
  – Stress-life metode
  – Proračun FOS-a (eng. factor of safety)
  – Proračun FRF-a (eng. frequency response function)
  – Analiza zamora lijeva
  – Analiza zamora pri visokim temperaturama
  – Analiza zamora zavara, uključujući uvod u Verity® metodu

Kontaktirajte nas za više informacija:
Pogledajte ostale obuke

CATIA certifikacija
CATIA V5 ekspertski nivo
Naučite napredne funkcionalnosti softvera CATIA V5. Izaberite paket koji odgovara vašim potrebama
CATIA V5 Administracija tečaj
CATIA V5 specijalistički nivo
CATIA V5 specijalizovane obuke grupisane su u različite pakete koji su namenjeni dizajnerima
CATIA V5 Napredni tečaj
CATIA V5 osnovni nivo
Naučite osnovne funkcionalnosti softvera CATIA V5. Izaberite paket koji odgovara vašim potrebama i
CATIA V5 napredni CAM tečaj
SIMULIA - Uvod u Abaqus
Obuka nudi sažet i praktičan uvod u modeliranje i analizu u softverskom rešenju Abaqus i