Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

Lightweight engineering & simulation with CATIA and SIMULIA on 3DEXPERIENCE platform

VEBINAR - na zahtev

Trajanje: 60 minuta
Dostupno online: da
Jezik predavanja: engleski
Cena: besplatno

Dizajnirajte lakše delove kako biste smanjili ukupnu težinu proizvoda, upotrebu materijala i potrošnju energije.

CATIA Lightweight Engineering omogućava projektantima da minimiziraju težinu delova, maksimiziraju krutost, smanjuju troškove i optimizuju upotrebu materijala. Platforma 3DEXPERIENCE nudi integrisano okruženje koje će omogućiti kompanijama da povećaju produktivnost koristeći opsežni portfolio aplikacija za kreiranje i upravljanje sofisticiranim laganim proizvodima.

Pridružite se vebinaru „Lightweight Engineering & Simulation with CATIA and SIMULIA on 3DEXPERIENCE platform“ i otkrijte kako da: 

  • Optimizujete težinu i krutost proizvoda
  • Smanjite vreme i troškove bržom procenom koncepata
  • Procenite više različitih koncepata u okviru istih specifikacija
  • Lako generišete i simulirate optimizovane oblike koncepta
  • Jednostavno upravljate saradnjom između inženjera za dizajn, simulaciju i proizvodnju
  • Iskoristite MODSIM pristup (integrisani dizajn i simulacija) kombinovanjem CATIA i SIMULIA tehnologija kako bi se obezbedio zajednički korisnički interfejs i model podataka za modeliranje i simulaciju

Pogledajte ostale vebinare

SIMULIA - Uvod v Abaqus tečaj
Izbor konačnih elemenata u rešenju Abaqus
Ovaj vebinar pruža kratak pregled strukturnih elemenata dostupnih u softverskom rešenju Abaqus
ecycle Management
Sve što ste želeli da znate o PLM-u
O PLM-u se priča decenijama i svi se slažemo da je PLM okosnica upravljanja proizvodima, međutim,
Dinamičko planiranje proizvodnje - napredne mogućnosti
Kroz demo, odgovorićemo na pitanja kako da iznivelišemo obim posla i optimizujemo uska grla
Segmentacija aplikacija na platformi 3DEXPERIENCE
Tradicionalna arhitektura poslovnih rešenja zasnovana je na konceptu trostepene podele na nivoe: