Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

CATIA Lightweight Engineering

Smanjite težinu komponenata istovremeno ispunjavajući zahteve čvrstoće, krutosti i bilo kojih potencijalnih ograničenja u proizvodnji.

Smanjenje težine konačnog proizvoda i posledično svih komponenata, jedan je od osnovnih zahteva za ispunjavanje standarda zaštite životne sredine i održivosti, a istovremeno i zahtev kupaca. Proizvodi i dalje moraju ostati jednako trajni i elastični, a moraju se uzeti u obzir ograničenja proizvodnih kapaciteta i procesa. Dakle, potrebni su vam novi alati koji će vam omogućiti inovativni pristup pretvaranju idejnog dizajna u stvarni krajnji proizvod.

Kako donosimo vrednost?

CATIA Lightweight Engineering konfiguracija kombinuje modeliranje proizvoda, simulaciju i analizu, uključujući sve discipline i proizvodnju u okviru jedne platforme. Platforma nudi dizajnerima i konstruktorima širok spektar opcija za smanjenje težine proizvoda, povećanje krutosti, smanjenje troškova i optimizaciju potrošnje materijala.

Konfiguracija omogućava:

  • optimizaciju težine i krutosti proizvoda,
  • brži razvoj koncepta, koji će skratiti vreme proizvodnje i smanjiti troškove,
  • procenu više različitih koncepata u okviru istih specifikacija,
  • promenu geometrije u skladu sa proizvodnim procesima konvencionalne ili aditivne proizvodnje,
  • lako stvaranje i simulaciju koncepata optimizovane forme,
  • nesmetanu saradnju između inženjera uključenih u dizajn, simulaciju i proizvodnju.

Gde sve „Lightweight“ inženjering može biti koristan?

Prošireni kognitivni dizajn (Cognitive Augmented Design)
– od tradicionalnog dizajna do novog, generativnog pristupa

Cognitive Augmented Design je rešenje koje pruža nove načine za istraživanje i stvaranje laganih oblika za aditivne i konvencionalne proizvodne procese. Dizajneri počinju sa funkcionalnim specifikacijama poput geometrijskog konteksta, ciljanih performansi i ograničenja. Konceptni oblici su automatski generisani korišćnjem funkcionalnih specifikacija, koje se mogu lako strukturalno validirati.

Strategija na kojoj se zasniva, kao i njene moćne funkcije, dostupne su kao deo korisničkih uloga CATIA Functional Generative Design, gde se CATIA i SIMULIA tehnologije kombinuju na platformi 3DEXPERIENCE.

Dizajn zasnovan na simulaciji (Simulation-driven Design)

Simulation-driven Design je koncept koji omogućava upotrebu simulacija za optimizaciju struktura, pronalaženje optimalnih oblika i proizvodnju lakših proizvoda u ranim fazama razvoja. Povežite dizajn i simulaciju u ranoj konceptualnoj fazi razvoja, efikasno izradite i izmenite površine modela. Ovo će ubrzati proces razvoja proizvoda i smanjiti mogućnost grešaka.

Za više informacija o moćnim alatima za Simulation-driven Design, kliknite ovde.

Reverzni inženjering (Reverse engineering)

Reverzni inženjering povezuje digitalni i fizički svet. Pomoću njega možete digitalizovati proizvode za koje nemate CAD modele. Skeniranjem možete dobiti tačnu rekonstrukciju u pravim razmerama, a deo se zatim može optimizovati i preraditi, kako biste ga učinili lakšim.

Kompozitni materijali (Composite Materials)

CATIA za kompozitne materijale nudi sveobuhvatno rešenje koje pokriva celokupan inženjering, od koncepta, preko razvoja, do procesa proizvodnje visokokvalitetnih kompozitnih delova.

Pružiće vam alat za sve faze procesa dizajniranja, svaki uzimajući u obzir uslove koji moraju biti ispunjeni za proizvodnju, kao i sva postojeća ograničenja. U svim delovima ovog procesa lako je proceniti izvodljivost proizvodnje u datim okolnostima.

Hidroformiranje (Hydroforming)

Hidroforming je pristupačna tehnologija koja oblikuje metale poput aluminijuma i čelika. CATIA omogućava dizajn modela lima za integrisanu proizvodnju. U jednom koraku možete kombinovati nekoliko zavarenih delova u jedan.

Projektovanje preserskih alata (Stamping Die)

Ovo rešenje pomaže dizajnerima preserskih alata u analizi pogodnosti za oblikovanje, planiranju rada i geometrijskoj analizi. Rezultat su visokokvalitetne površine koje se mogu direktno koristiti za proces proizvodnje kalupa.

PREUZMITE BROŠURU