Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data
TEKNIA

Jedinstveno i konzistentno okruženje za istraživanje i razvoj

O kompaniji

Kompanija Teknia proizvodi metalne i plastične komponente za najpoznatije svetske automobilske brendove.
Industrija:
Automobilska
Veličina kompanije:
Velika kompanija
Lokacija:
Kragujevac, Srbija
Software:
3DEXPERIENCE Platforma

Izazov

Kompaniji Teknia bilo je potrebno rešenje kojim bi podržala rast i promene kroz efikasno upravljanje podacima, sastavnicama, projektima za OEM proizvođače i kojim bi pojednostavila i poboljšala saradnju i integraciju između inženjera i menadžera projekata.

Rešenje

Kompanija je usvojila 3DEXPERIENCE platformu na vrhu sa softverom CATIA V5 kako bi poboljšala svoje procese, pružajući jedinstveno i konzistentno okruženje za istraživanje i razvoj.

Prednosti

  • Upravljanje projektom u realnom vremenu
  • Projekti u zadatim okvirima i ​​bolja vidljivost
  • Poboljšana saradnja i istovremeni inženjering
  • Poboljšano vreme ciklusa isporuke 

Quotes icon
3DEXPERIENCE platforma nam pomaže da dinamički upravljamo projektima u realnom vremenu, skraćujemo razvojne cikluse uz bolju kontrolu i sledljivost.

Dipl. Eng. Predrag Stanković,
direktor
Dipl. Eng. Predrag Stanković  - direktor Testimonial BG

Uspešne priče klijenata

Upravljanje razvojnim zadacima i tehničkom dokumentacijom
PRVI PARTIZAN
Upravljanje razvojnim zadacima i tehničkom dokumentacijom
Prevođenjem dokumentacije na platformu 3DEXPERIENCE olakšava se rad, distribucija crteža, analiziranje podataka, kreiranje novih baza podataka, kompletiranje novih proizvoda, kreiranje sklopova itd.
Pročitajte više
Analiza prostora, projektovanje tačnih delova i izrada preciznih tehničkih crteža
UTVA
Analiza prostora, projektovanje tačnih delova i izrada preciznih tehničkih crteža
Korišćenjem softverskog paketa CATIA, moguće je već u fazi projektovanja predvideti kakav će biti krajnji rezultat, tako da se na taj način smanjuje cena izgradnje prototipa u smislu sprečavanja greške.
Pročitajte više
Poboljšanje upravljanja projektima, uključujući promene proizvoda i poboljšanje komunikacije
JAKSCHE TECHNOLOGY
Poboljšanje upravljanja projektima, uključujući promene proizvoda i poboljšanje komunikacije
Platforma 3DEXPERIENCE pruža kompaniji JAKSCHE pristup zasnovan na podacima koji poboljšava vođenje projekata, uključujući konstrukcijske i projektantske izmene.
Pročitajte više
Kraće vreme projektovanja proizvoda i uklanjanje potencijalnih grešaka
KONČAR GENERATORI I MOTORI
Kraće vreme projektovanja proizvoda i uklanjanje potencijalnih grešaka
Pomoću platforme 3DEXPERIENCE, Končar je znatno skratio vreme projektovanja proizvoda. Kao rezultat, kompanija isporučuje brže i po konkurentnoj ceni.
Pročitajte više
Ubrzavanje procesa ispitivanja performansi
PIPISTREL VERTICAL SOLUTIONS
Ubrzavanje procesa ispitivanja performansi
Umesto da koristi fizička merenja za početak probnih letova, Pipistrel je uz SIMULIA Abaqus dokazao da su prirodne frekvencije izvan područja lepršanja.
Pročitajte više
Povezivanje i automatizacija internih procesa radi poboljšanja efikasnosti
TEH-CUT
Povezivanje i automatizacija internih procesa radi poboljšanja efikasnosti
Platforma 3DEXPERIENCE pomogla je kompaniji TEH-CUT da unapredi svoju internu komunikaciju među službama, da se sinhronizuje sa softverom drugih ponuđača i objedini svoje upravljanje životnim ciklusom proizvoda.
Pročitajte više