Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

Nove tehnologije i njihov uticaj na poslovanje

Datum: 23.11.2021.
Početak: 13:00 sati
Trajanje: 45 minuta
Dostupno online: da
Predavač: Drago Cmuk
Jezik predavanja: hrvatski

 

Vebinar

Osnova poslovanja je stvaranje dodatne vrednosti za kupca. Na nove tehnologije obično se gleda samo kao na alat koji nam pomaže da uradimo više za manje vremena, učinimo to bolje, lepše ili kvalitetnije i na kraju pružimo bolje korisničko iskustvo.

Tako je zapravo bilo sve do pojave digitalnih tehnologija. Računari, električni uređaji ili automatizacija imali su upravo takav cilj. Ali nove tehnologije su daleko više. Nove tehnologije imaju uticaj koji prevazilazi okvire standardnih „alata“. Digitalne tehnologije danas otvaraju put do naših kupaca i oblikuju njihovo iskustvo. One utiču na kvalitet usluge, na poslovne modele i način monetizacije tih usluga.

Novi vebinar koji prati seriju Digitalna transformacija – potreba ili samo trend? u organizaciji CADCAM Grupe, namenjen je menadžmentu i vodećim predstavnicima industrije, a razgovaraćemo o novim tehnologijama i njihovom uticaju na poslovanje.

Predavač

Drago Cmuk je direktor za poslovni razvoj CADCAM Grupe u polju digitalne transformacije (DX). Pomaže kompanijama u strateškoj transformaciji i stvara konkurentsku prednost koristeći vodeće digitalne platforme i tehnologije. Stekao je međunarodni, dvostruki doktorat iz elektronike i ICT-a na Univerzitetu Sanio u u Italiji i na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, kao i Master iz upravljanja poslovanjem (Executive MBA) u poslovnoj školi Cotrugli Business School. U industriji je vodio istraživanje i tehnološki razvoj (R&D) i proizvodnju softverskih i hardverskih rešenja u oblasti IoT rešenja. Kroz istaknute projekte u javnom i industrijskom sektoru, doneo je inovacije i digitalnu transformaciju velikim organizacijama. Predaje u poslovnim školama i fakultetima, kao i na brojnim konferencijama.

Video mask

Propustili ste vebinar?

Pogledajte ga na našem YouTube kanalu

Pogledajte ostale vebinare

SIMULIA - Uvod v Abaqus tečaj
Izbor konačnih elemenata u rešenju Abaqus
Ovaj vebinar pruža kratak pregled strukturnih elemenata dostupnih u softverskom rešenju Abaqus
ecycle Management
Sve što ste želeli da znate o PLM-u
O PLM-u se priča decenijama i svi se slažemo da je PLM okosnica upravljanja proizvodima, međutim,
Dinamičko planiranje proizvodnje - napredne mogućnosti
Kroz demo, odgovorićemo na pitanja kako da iznivelišemo obim posla i optimizujemo uska grla
Segmentacija aplikacija na platformi 3DEXPERIENCE
Tradicionalna arhitektura poslovnih rešenja zasnovana je na konceptu trostepene podele na nivoe: