Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

Vebinar: Napredna upotreba modela materijala u Abaqusu

Vebinar

Abaqus sadrži širok spektar modela materijala pomoću kojih možemo da nabrojimo reološka svojstva mnogih inženjerskih materijala, poput metala, gume i plastike, betona, viskoznih tečnosti i kompozitnih materijala. Na vebinaru su predstavljeni modeli elastičnih, hiperelastičnih, viskoelastičnih i plastičnih materijala, kao i modeli koji opisuju materijalnu štetu. Prikazano je kako možemo brzo odrediti parametre nekih složenih modela materijala uz pomoć integrisane šeme optimizacije Abaqus.

Predavač

Dr Marko Vrh zaposlen je u CADCAM Labu, članici CADCAM Grupe, od 2016. godine gde je odgovoran za numeričke simulacije u Sloveniji i celoj regiji u kojoj grupa posluje. Svoju profesionalnu karijeru započeo je 2005. godine kao istraživač na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, gde je i doktorirao 2010. godine. U svom istraživanju kombinovao je analitički, numerički i eksperimentalni pristup. Tokom svoje profesionalne karijere, pored pedagoškog i istraživačkog rada, bavi se i razvojnim istraživačkim i aplikativnim projektima, kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou. Odnedavno većinu svog vremena posvećuje primenjenim istraživanjima, posebno u automobilskoj industriji. On je sertifikovani Dassault Systemes stručnjak na polju softvera SIMULIA.

Video mask
Napredna uporaba materialnih modelov v Abaqusu

Propustili ste vebinar?

Pogledajte ga na našem YouTube kanalu

Pogledajte ostale vebinare

Dinamično planiranje_Delmia Ortems
Svakodnevni izazovi i rešenja u dinamičkom planiranju proizvodnje
Svakodnevni izazovi i rešenja u dinamičkom planiranju proizvodnje u drvnoj, prehrambenoj,
3DEXPERIENCE: okruženje u konfiguraciji visoke dostupnosti
Upoznaćete osnovne koncepte nužne za razumevanje procesa i neophodne elemente za uspostavljanje
Digital roadmap
Digital Roadmap
Da li znate šta sve obuhvata digitalna strategija i zašto je važna za budućnost poslovnih
SIMULIA - Uvod v Abaqus tečaj
Izbor konačnih elemenata u rešenju Abaqus
Ovaj vebinar pruža kratak pregled strukturnih elemenata dostupnih u softverskom rešenju Abaqus