Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

Izbor konačnih elemenata u softverskom rešenju Abaqus

VEBINAR, 01.07.2022.

Datum: 01.07.2022.
Početak: 13:00 sati
Trajanje: 45 minuta
Dostupno online: da
Predavač: doc. dr Marko Vrh
Jezik predavanja: hrvatski

O vebinaru

Izbor konačnih elemenata jedno je od najosnovnijih pitanja na koje korisnici moraju da odgovore dok grade model konačnih elemenata. Prilikom odabira elementa treba uzeti u obzir mnoga pitanja, uključujući:

  • Da li će se element saviti tokom analize?
  • Da li postoji kontakt u modelu?
  • Da li je materijalno ponašanje nestišljivo?
  • Da li je struktura tankih zidova?
  • Da li će se mreža ozbiljno deformisati?
  • Da li je geometrija složena ili jednostavna?

Ovaj vebinar pruža kratak pregled strukturnih elemenata dostupnih u softverskom rešenju Abaqus (SIMULIA) za analizu napona i objašnjava njihove karakteristike koje mogu dovesti do lošeg ponašanja određenih tipova elemenata.

 

O predavaču

Dr Marko Vrh je od 2016. godine zaposlen u CADCAM Lab-u, koji je član CADCAM grupe, gde je odgovoran za numeričke simulacije u čitavom regionu u kojem grupacija posluje. Profesionalnu karijeru započeo je 2005. godine kao istraživač na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, gde je i doktorirao 2010. godine. U svom istraživanju kombinovao je analitičke, numeričke i eksperimentalne pristupe. Tokom svoje profesionalne karijere, pored pedagoškog i istraživačkog rada, bavi se i razvojnim istraživačkim i aplikativnim projektima, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. U poslednje vreme najviše vremena posvećuje primenjenim istraživanjima, posebno u automobilskoj industriji. Dr Marko Vrh je sertifikovani stručnjak kompanije Dassault Systemes u oblasti softvera SIMULIA.

Propustili ste vebinar?

Popunite formu i pogledajte ga na našem YouTube kanalu
Pogledajte ostale vebinare

Dinamično planiranje_Delmia Ortems
Svakodnevni izazovi i rešenja u dinamičkom planiranju proizvodnje
Svakodnevni izazovi i rešenja u dinamičkom planiranju proizvodnje u drvnoj, prehrambenoj,
3DEXPERIENCE: okruženje u konfiguraciji visoke dostupnosti
Upoznaćete osnovne koncepte nužne za razumevanje procesa i neophodne elemente za uspostavljanje
Digital roadmap
Digital Roadmap
Da li znate šta sve obuhvata digitalna strategija i zašto je važna za budućnost poslovnih