Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

Izbor konačnih elemenata u softverskom rešenju Abaqus

VEBINAR, 01.07.2022.

Datum: 01.07.2022.
Početak: 13:00 sati
Trajanje: 45 minuta
Dostupno online: da
Predavač: doc. dr Marko Vrh
Jezik predavanja: hrvatski

O vebinaru

Izbor konačnih elemenata jedno je od najosnovnijih pitanja na koje korisnici moraju da odgovore dok grade model konačnih elemenata. Prilikom odabira elementa treba uzeti u obzir mnoga pitanja, uključujući:

  • Da li će se element saviti tokom analize?
  • Da li postoji kontakt u modelu?
  • Da li je materijalno ponašanje nestišljivo?
  • Da li je struktura tankih zidova?
  • Da li će se mreža ozbiljno deformisati?
  • Da li je geometrija složena ili jednostavna?

Ovaj vebinar pruža kratak pregled strukturnih elemenata dostupnih u softverskom rešenju Abaqus (SIMULIA) za analizu napona i objašnjava njihove karakteristike koje mogu dovesti do lošeg ponašanja određenih tipova elemenata.

 

O predavaču

Dr Marko Vrh je od 2016. godine zaposlen u CADCAM Lab-u, koji je član CADCAM grupe, gde je odgovoran za numeričke simulacije u čitavom regionu u kojem grupacija posluje. Profesionalnu karijeru započeo je 2005. godine kao istraživač na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, gde je i doktorirao 2010. godine. U svom istraživanju kombinovao je analitičke, numeričke i eksperimentalne pristupe. Tokom svoje profesionalne karijere, pored pedagoškog i istraživačkog rada, bavi se i razvojnim istraživačkim i aplikativnim projektima, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. U poslednje vreme najviše vremena posvećuje primenjenim istraživanjima, posebno u automobilskoj industriji. Dr Marko Vrh je sertifikovani stručnjak kompanije Dassault Systemes u oblasti softvera SIMULIA.

Propustili ste vebinar?

Popunite formu i pogledajte ga na našem YouTube kanalu
Pogledajte ostale vebinare

SIMULIA - Uvod v Abaqus tečaj
Izbor konačnih elemenata u rešenju Abaqus
Ovaj vebinar pruža kratak pregled strukturnih elemenata dostupnih u softverskom rešenju Abaqus
ecycle Management
Sve što ste želeli da znate o PLM-u
O PLM-u se priča decenijama i svi se slažemo da je PLM okosnica upravljanja proizvodima, međutim,
Dinamičko planiranje proizvodnje - napredne mogućnosti
Kroz demo, odgovorićemo na pitanja kako da iznivelišemo obim posla i optimizujemo uska grla
Segmentacija aplikacija na platformi 3DEXPERIENCE
Tradicionalna arhitektura poslovnih rešenja zasnovana je na konceptu trostepene podele na nivoe: