Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

3DEXPERIENCE: driving the engineering education with virtual twin

VEBINAR

Datum: 17.06.2021.
Početak: 13:00 časova
Trajanje: 45 minuta
Dostupno online: da
Predavač: Mateo Koko (Matteo Cocco)
Jezik predavanja: engleski

Vebinar

Nalazimo se usred nove industrijske renesanse, tehnologije su više nego dostupne i sada je izazov razviti prave veštine uz pomoć kojih se možete izboriti sa sve većom složenošću i multidisciplinarnošću industrije. Iz tog razloga je najvažnije razumeti koje se tehnološke poluge mogu koristiti za pokretanje digitalne transformacije obrazovanja u kojoj će tehnologija virtuelnog blizanca igrati ključnu ulogu. Pokazaćemo vam kako platforma 3DEXPERIENCE može pomoći profesoru da izgradi relevantan pedagoški projekat za nastavu složenih predmeta i kako timovi učenika, uključeni u različite izazove u moto-sportu, mogu lako raditi na razvoju proizvoda.

Predavač

 

Mateo Koko (Matteo Cocco) je vođa edukativnog sektora kompanije Dassault Systèmes za područje Centralne Evrope (EUROMED Education Leader). Nakon što je diplomirao inženjerski menadžment, radio je kao istraživač na polju Industrije 4.0 na Politehničkom univerzitetu u Milanu (Politecnico di Milano), a od 2016. godine vodi univerzitetske angažmane za Dassault Systèmes kojima pomaže u transformisanju načina na koji se sprovodi obrazovanje, uvođenjem tehnologije virtuelnog blizanca.

 

Video mask
3DEXPERIENCE : driving the engineering education with virtual twin

Propustili ste vebinar?

Pogledajte ga na našem YouTube kanalu

Pogledajte ostale vebinare

SIMULIA - Uvod v Abaqus tečaj
Izbor konačnih elemenata u rešenju Abaqus
Ovaj vebinar pruža kratak pregled strukturnih elemenata dostupnih u softverskom rešenju Abaqus
ecycle Management
Sve što ste želeli da znate o PLM-u
O PLM-u se priča decenijama i svi se slažemo da je PLM okosnica upravljanja proizvodima, međutim,
Dinamičko planiranje proizvodnje - napredne mogućnosti
Kroz demo, odgovorićemo na pitanja kako da iznivelišemo obim posla i optimizujemo uska grla
Segmentacija aplikacija na platformi 3DEXPERIENCE
Tradicionalna arhitektura poslovnih rešenja zasnovana je na konceptu trostepene podele na nivoe: