Skip to main content
Kontakt

Inteligentno 2-osno glodanje

Strategije za rupe i 2-osno glodanje mogu pomoći da se automatski generišu produktivne putanje alata, skraćujući vreme programiranja za 70%.

2-Axis Milling with CNC machine in ZW3D software

Produktivno 3-osno glodanje

Dostupno je više od 40 tipova mašinskih operacija koje olakšavaju efikasnu mašinsku obradu, tako da možete sa lakoćom da obavljate sve vrste proizvodnih poslova.
Bez obzira da li programira na Nurbs krivama ili STL geometriji, putanje alata mogu se lako generisati.

3-Axis Milling with CNC machine in ZW3D software

Napredno 4-osno i 5-osno glodanje

5-osno glodanje pruža kompletno rešenje za indeksiranje i mašinsku obradu od 4 do 5 osa, a takođe može da radi sa STL datotekom.
Dostupne su sveobuhvatne funkcije, kao što su Swarf, Drive Curve, Drive Surface, Flow Cut, Side Cut i Point Control za proširenje mogućnosti obrade za različite scenarije.

CNC machine for CAM in ZW3D software

Pouzdana verifikacija i simulacija

Isporučuju se brojni alati za verifikaciju i simulaciju kako bi se obezbedila izvodljiva, pouzdana i bezbedna obrada.


Solid Verify može se koristiti za simulaciju stvarnog procesa obrade i analizu viška materijala, ostvarujući pouzdanu i efikasnu mašinsku obradu.
Funkcije analize pomažu u otkrivanju kolizija i udubljenja između alata i pripremaka, stolova, stega itd.

CNC machine for CAM in ZW3D software

Lako prilagodljiv post procesor

ZW3D Post nudi napredne mogućnosti post procesora za pretvaranje podataka o lokaciji reznog dela alata (APT-CL) u mašinske specifične kodove (GM kodove) koje zahtevaju CNC mašine. Podržane su sve klase glodalica sa 3 do 5 osa.

Easy-to-Customize Post Processor in ZW3D software

FUNKCIONALNOSTI

2-Axis Machining in ZW3D software

2-osna mašinska obrada (2-Axis Machining)

Forme kao što su rupe, žlebovi i stepenice u delovima mogu se automatski prepoznati tako da se mogu generisati efikasni programi bušenja i putanje alata za glodanje u skladu sa potrebama korisnika, značajno smanjujući vreme za programiranje.

Superior Roughing Strategies

Superiorne strategije grube obrade (Superior Roughing Strategies)

Volumill™ za ZW3D može pomoći u generisanju optimizovanih putanja alata uz uštedu vremena ciklusa obrade od 50%-80%. Osim toga, može se koristiti puna dubina reznog dela alata, štedeći troškove reznog alata do 75%.

3-Axis Milling with the CNC machine in ZW3D software

3-osno glodanje (3-Axis Milling)

Dostupno je više od 40 tipova mašinskih operacija koje olakšavaju efikasnu mašinsku obradu, tako da možete sa lakoćom da obavljate sve vrste proizvodnih poslova. Uz QuickMilling, glatke putanje alata se mogu lako generisati kako bi se garantovale površine visokog kvaliteta.

5-Axis Milling with CNC machine in ZW3D software

5-osno glodanje (5-Axis Milling)

Dostupno je kompletno rešenje za indeksiranje i mašinsku obradu od 4 do 5 osa koje može da radi sa STL datotekama. Možete efikasno koristiti funkcije kao što su Swarf, Drive Curve, Flow Cut, itd. za proizvodnju finih komponenti.

Turning part of the machine in ZW3D software

Struganje (Turning)

Spoljne i unutrašnje operacije Roughing, Finishing, Grooving, Threading, Facing i Drilling lake su za upotrebu i korisne za rukovanje većinom obrtnih delova. Ciklusi glodanja, simulacija i verifikacija ubrzavaju bezbedno prebacivanje sa ručnog programiranja i obrade.

Toolpath Editor

Uređivanje putanje alata (Toolpath Editor)

Dobijte bolje putanje alata, poboljšajte efikasnost obrade i izbegavajte zamorna podešavanja parametara i ponovno izračunavanje putanje alata. Celokupne ili delimične putanje alata mogu se fleksibilno uređivati pomoću alata kao što su Trim, Re-order, Re-link, Extend and Transform.

Simulation and Verification

Simulacija i verifikacija (Simulation and Verification)

Wireframe Simulation, Solid Verify i Full Machine Simulation alati mogu da realizuju pouzdanu, efikasnu i bezbednu mašinsku obradu otkrivanjem kolizija, analizom ostataka materijala itd. kako bi se izbegle oštećene mašine, loš kvalitet i odložena isporuka.

Post Processing in ZW3D software

Post procesiranje (Post Processing)

ZW3D dolazi sa više od 80 predefinisanih postprocesora koji rade sa svim vrstama CNC mašina za glodanje i struganje. Profesionalna i lokalizovana podrška za izradu postprocesora vam je na usluzi.

ZW3D FREE - 30 Day Trial