Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

ZW3D CAD

Moćan translator za
maksimalnu ponovnu upotrebu podataka

ZW3D podržava prevođenje CAD podataka koji nisu izvorni različitih sistema za 3D projektovanje. Razmena CAD podataka sa više dobavljača tako postaje laka.

CAD data exchange in ZW3D software
Solid-Surface Hybrid Modeling of car parts in ZW3D

Inovativno hibridno projektovanje solida i površina za maksimalnu fleksibilnost dizajna

Zasnovano na inovativnoj tehnologiji hibridnog projektovanja solida i površina, korisnici mogu da izvrše Bulove operacije za površinske delove direktno sa solidima.

Napredne funkcije izrade sklopova za povećanje produktivnosti

Veliki broj alata može vam pomoći u rukovanju kompleksnim sklopovima putem top-down i bottom-up načina projektovanja. Možete fleksibilno sastavljati, uređivati i upravljati komponentama, pregledati različite statuse, ažurirati povezane modele itd.

Pouzdani alati za verifikaciju mogu pomoći da se obezbedi proizvodljivost vašeg dizajna.

machine parts and assembly design in ZW3D software
2D drawing of PMI tools

Automatska izrada 2D crteža i pametni PMI alati za optimizaciju radnih procesa

  • 2D crteži, sa detaljnim informacijama o dimenzijama, tolerancijama i anotacijama, mogu se lako kreirati za proizvodnju i pregled. Osim toga, mogu se automatski ažurirati kako se modeli ili sklopovi menjaju.
  • PMI alati omogućavaju vam da intuitivno pravite dimenzije i anotacije na 3D entitetima, čineći saradnju pri dizajniranju vrlo jednostavnom.

FUNKCIONALNOSTI

pipes in the designing sofware ZW3D

Piping Design Module

Sa ovim novododatim modulom, zgodnije je nego ikada projektovanje cevovoda sa fleksibilnim načinima rutiranja, živopisnim prikazom smera protoka, rigoroznim specifikacijama, moćnim funkcijama za uređivanje itd. (nije dostupno u nekim zemljama/regionima).

sketch blocks and objects in ZW3D software

Sketch Block

Pretvorite objekte u blokove skice i kreirajte nove objekte umetanjem blokova i brzom promenom njihove veličine.

sylos sketch in ZW3D software

3D Sketch

Objekti u 3D skici su trodimenzionalni, mogu se uhvatiti ili ograničiti i podržavaju upotrebu inteligentne referentne tačke. Možete direktno koristiti 3D skice kao konture, putanje, krive itd. za modeliranje.

Geometry Healing functionality in ZW3D software

Geometry Healing

Analizirajte i brzo popravite neregularne uslove (npr. otvorene ivice, praznine, duple površine, presečne petlje) pronađene u geometriji uvezenih datoteka.

model features in 3D

Layer Manager

Brzo sortirajte i organizujte feature-a modela u 3D: lako uredite slojeve preko Category attribute; kontrolišite i uređujte layer-e pomoću funkcija Filter i Select Object in Layer.

Customize Features in ZW3D software

Customize Features

Napravite jedan feature sa svim karakteristikama nekih geometrija tako da možete lako ponovo da koristite feature-e i izbegnete ponavljanje posla. 

motorcycle parts and functionalities in ZW3D software

Intelligent Design Tools

Rasterske slike se mogu lepo i brzo utisnuti na površinu vašeg modela pomoću komande Emboss. Morph i Winding se mogu koristiti za objekte, površine i STL modele.

The attribute information of all product parts

3D BOM

Informacije o atributima svih delova mogu se prikazati u redovima i kolonama 3D BOM-a, uređivati i direktno izvoziti u 2D inženjerske crteže.

modifying part names in ZW3D software

Batch Rename

Možete da modifikujete nazive delova u pozadini pomoću Rename Assembly bez promene strukture sklopa za brzo preoblikovanje serijalizovanih stavki sklopa.

Flexible Sub-Assembly in ZW3D software

Flexible Sub-Assembly

Promenom stepena slobode podsklopa u glavnom sklopu, možete nastaviti da menjate komponente podsklopa sa stepenom slobode u glavnom sklopu.

(Dis)assembly of Sub-Assemblies in ZW3D software

(Dis)assembly of Sub-Assemblies

Možete rastaviti i prevući komponente podsklopa, pretvoriti komponente u podsklop ili sačuvati podsklop kao novu datoteku ili novi objekat.

Automatic Annotation in ZW3D software

Automatic Annotation

Efikasno generišite linear/diameter/radius/hole dimenzije i tako dalje sa svim objektima u pogledu ili označite izabrane objekte.

adding annotations to the 3D model in ZW3D software

PMI Annotation

Možete dodati anotacije u 3D model. Svi PMI objekti mogu biti navedeni u menadžeru prikaza i direktno izvezeni u 2D inženjerske crteže.

Sheet Metal Design in ZW3D software

Sheet Metal Design

Projektovanje kompleksnih delova od lima se može upotpuniti pomoću Bend, Loft, Louver, Punch, itd. Uvezene datoteke se mogu konvertovati u sheetmetal delove za razvijanje, savijanje ili dizajn. Napredna funkcija FastBlank vam omogućava da generišete efekat razvijenog stanja.

3D model of a Greek sculpture in ZW3D software

Reverse Engineering

Pripremite podatke oblaka tačaka za generisanje površina brisanjem, sečenjem, deljenjem i pojednostavljenjem uvezenog oblaka tačaka. Savršena mreža se može kreirati iz obrađenog oblaka tačaka i automatski konvertovati u NURBS površinu.