Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

Upravljanje projektima

Sve je bolje kada tim dobro sarađuje.
COVID i digitalizacija

Pitate se kako da na najjednostavniji način upravljate projektima, a da istovremeno imate kontrolu nad procesima i pristup svim bitnim podacima? Želite da jednim klikom odgovornoj osobi dodelite zadatak sa odgovarajućim dokumentom? 

Isprobajte sve mogućnosti aplikacije Project Management na platformi 3DEXPERIENCE i olakšajte upravljanje složenim projektima koji zavise od uzajamne saradnje članova projekta, dobavljača, partnera i kupaca. 

Povežite sva uključena odeljenja ključnim informacijama i nadgledajte projekat i projektnu dokumentaciju u realnom vremenu.  

Aplikacija 3DEXPERIENCE Project Management je nezamenljiv alat za menadžere projekata, a koriste je i ostali članovi projektnog tima, dobavljači, partneri i kupci koji aktivno učestvuju na projektu. Svi relevantni učesnici mogu dodavati ili menjati sadržaj na projektu i obavljati zadatke koji su im dodeljeni.  

Aplikacijom određujete sve članove projekta i aktivno pratite fazu realizacije svakog od zadataka. Na jednom mestu imate čitav lanac odlučivanja, delegiranja i odobravanja dokumenata koje možete lako i brzo nadgledati.

Za menadžera projekta to znači manje uloženog vremena, manje troškova i znatno manje stresa: ne bavite se traženjem odgovarajućih dokumenata već procenom napretka projekta, identifikovanjem rizika i još boljim upravljanjem resursima.

Naime, jedan od vodećih problema kod upravljanja projektom upravo je planiranje raspodele resursa za pojedinačne zadatke.

Obično se koriste različiti sistemi upravljanja resursima i projektima, što otežava koordinaciju i planiranje i može dovesti do skupih grešaka. Zahvaljujući aplikaciji 3DEXPERIENCE Project Management više nema iznenađenja i nesporazuma – možete automatski da pratite sve zadatke i više nema netačnih i zastarelih informacija. Kao menadžer projekta dobijate stalno ažuriran status projekta u realnom vremenu.

Pored toga, možete dodeljivati verzije i revizije dokumenata relevantnim članovima tima i odeljenja, različitim dobavljačima i ostalim učesnicima po potrebi.

Aplikacija Project Managament na 3DEXPERIENCE platformi pruža vam sveobuhvatan, jasan i uvek ažuriran prikaz projekta – imate sve na vidiku u realnom vremenu. Na početnoj stranici svakog projekta možete videti status projekta koji uključuje stanje budžeta, ukupni sažetak procene i rizike na projektu.

Svim podacima možete pristupiti sa bilo koje lokacije ili uređaja. Pomoću ove aplikacije projekat se izvodi mnogo brže, lakše i jeftinije i uvek imate tačne informacije.

PREUZMITE BROŠURE:
Project Manager i Project Planner
Vaš sledeći korak ka upravljanju životnim ciklusom proizvoda počinje ovde

 

Kontaktirajte nas za više informacija