Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

Prva 3DEXPERIENCE laboratorija u Nišu

Otvorena prva 3DEXPERIENCE laboratorija na Mašinskom fakultetu u Nišu

Na Mašinskom fakultetu u Nišu je svečano otvorena prva 3DEXPERIENCE laboratorija u Srbiji koja će studentima i nastavnicima omogućiti da koncepte za neki industrijski proizvod oprobaju prvo u virtuelnoj realnosti. Kroz ovu platformu multidisciplinarni tim imaće priliku da sagleda kompletan životni ciklus proizvoda, od ideje i dizajna, preko simulacije i testiranja, proizvodnje, lansiranja na tržište sve do reciklaže.

Ova laboratorija je rezultat zajedničke saradnje naše kompanije CADCAM Data i niškog Mašinskog fakulteta, a priliku da je koriste imaće studenti svih nivoa studija, istraživači i profesori.

Prema rečima dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu Nenada T. Pavlovića, cilj osnivanja 3DEXPERIENCE laboratorije jeste poboljšanje nastave na fakultetu i uslova za rad na naučno-istraživačkim projektima.

Student master studija niškog Mašinskog fakulteta Ivan Aranđelović ističe da će ovim dobiti priliku da oprobaju drugačiji način učenja, kao i da savladaju softverska rešenja koja sve više kompanija koristi.

U ovom programu možemo da projektujemo neki deo, osmislimo kako će on da izgleda, a potom pređemo na sledeću fazu razvoja koja je testiranje, da recimo proverimo da li je taj proizvod otporan na lom, da simuliramo njegov rad i kako se kreće. Onda možemo da pređemo na samu proizvodnju, dizajniramo celu liniju u fabrici i to i dalje sve pod jednom softverskom platformom, što je zaista neverovatno. Pritom, ovaj program nudi simulaciju proizvodnih procesa – kaže Aranđelović.

Velika prednost 3DEXPERIENCE platforme je mogućnost da na razvoju jednog proizvoda istovremeno radi tim koji čine inženjeri, dizajneri, projektanti, menadžeri, kao i stručnjaci za marketing i prodaju.

3DEXPERIENCE platforma može se koristiti u brojnim granama industrije – automobilskoj, vazduhoplovnoj, energetici, brodogradnji, elektronici i svim ostalim industrijama. Plaftorma je proizvod Dassault Systemes kompanije čija softverska rešenja u svetu koristi preko 4,5 miliona studenata, dok akademske insitucije imaju više od 35 hiljada licenci za njih.

Na otvaranju laboratorije demonstrirane su i neke od mogućnosti primene 3DEXPERIENCE platforme i rešenja koje integriše. Humanoidni robot Poppy kreiran je uz pomoć ove platforme za 4 meseca, dok je „Utva“ za stvaranje niskokrilca „Sova“ koristila softver CATIA V5. Profesori Mašinskog fakulteta pokazali su primenu CAD i CAE softverskih rešenja u biomedicniskom inženjeringu i simulaciji mehaničkog ponašanja automobilskih pneumatika.

Carreaux
Video mask
Otvaranje prve 3DEXPERIENCE laboratorije u Beogradu

Otvaranje prve 3DEXPERIENCE laboratorije u Nišu