Skip to main content
Kontakt
CADCAM Solutions

Planiranje i optimizacija proizvodnje

Savršen plan za savršen radni dan!
Carreaux

Strukturirano planiranje i optimizacija proizvodnje ključni faktori u tržišnom uspjehu kompanije.

Jezgru postupka planiranja i optimizacije predstavljaju sastavnica materijala potrebnih za izradu proizvoda (Bill Of Materials), te integracija iste, s ostalim sistemima uključenim u proizvodni proces.

Sastavnica se povezuje u sisteme za upravljanje poslovnim resursima (Enterprise Resource Planning),  te se time uspostavlja statički plan proizvodnje, temeljen na postojećim kapacitetima i proizvodnim pogonima.

Kako je proizvodnja dinamičan proces u kojem gotovo nikada nismo u stanju predvidjeti šta nam budućnost donosi, izuzetno je važno osigurati mogućnost dinamičkog planiranja i reorganiziranja rasporeda planiranih aktivnosti i potreba.

Na taj način, uz What if scenario, možemo uvijek biti spremni i korak ispred svake eventualne promjene okolnosti.

 

Pogledajte pobliže šta sve uključuje
napredno planiranje i optimizacija proizvodnje!

Izazov #1

Sastavnica materijala

Model sastavnice predstavlja središnju strukturu podataka za planiranja i optimizaciju proizvodnje, te je neizostavan dokument pri organiziranju potrebnih aktivnosti.

Izazov #2

Plan proizvodnje

Velik izazov za proizvodnju svakog proizvoda predstavlja priprema plana njegove izrade, te usklađivanje planiranih aktivnosti dinamičkim uvjetima tržišta.

Izazov #3

Integracija sistema

Moderna proizvodnja zasniva se na brzoj i dinamičkoj razmjeni podataka između IT sistema uključenih u procesu realizacije planiranih radnih aktivnosti.

Upravljanje sastavnicom (BOM Management)

 

Sastavnica materijala sadrži popis potrebnih dijelova proizvoda za pojedine faze proizvodnog procesa. U pravilu razlikujemo 3 tipa sastavnica, ovisno o potrebama konkretnog odjela za pojedinu fazu proizvodnog procesa istog proizvoda:

  • inžinjerska
  • proizvodna
  • procesna

Premda predstavljaju zapis istog objekta / proizvoda, svaka od njih ga opisuje na različite načine, prilagođene specifičnim potrebama odjela. Problem je, što su te sastavnice međusobno nepovezane i u različitim formatima.  Nije teško zaključiti da to može rezultirati skupim pogreškama uslijed nepovezanosti sastavnica.

3DEXPERIENCE platforma pruža mogućnost povezivanja različitih sastavnica u jedan jedinstveni data model, transparentan svakom odjelu u procesu, te dinamičan u skladu s poslovnim potrebama i zahtjevima.

ERP Integracija (ERP Integration)

Za početak da definišemo, šta je to ERP, a šta integracija?

ERP sistem je softverska platforma s centralnom bazom podataka. U pravilu se upotrebljava za određivanje i planiranje proizvodnih resursa i njihovu distribuciju prema zahtjevima kupaca. Integracija je usklađivanje ERP sistema s drugim poslovnim sistemima, najčešće PLM-om (Product Lifecycle Management), kako bi se osigurali: protok informacija, planiranje i automatizacija aktivnosti.

Implementacija integracije specifična je za odabranu kombinaciju PLM i ERP sistema, te ovisi o mogućnosti proširivanja i prilagodbe njihovih programskih rješenja.

Na najnižem nivou, integracija se svodi na mogućnost automatiziranog prijenosa podataka iz jednog sistema (PLM-a ili ERP-a) u drugi, u skladu s konkretnim zahtjevima i potrebama proizvodnje.

Naprednije integracije također, omogućuju i dvosmjernu komunikaciju između sistema.

Razvoj programskog rješenja za naprednije integracije zahtijeva saradnju timova i stručna znanja iz oba sistema.

Upravo iz tog razloga, CADCAM Solutions logičan je izbor za implementaciju takvih rješenja, jer imamo dugogodišnju ekspertizu upravo u projektima implementacije PLM rješenja i integracije s drugim poslovnim sistemima.

 

Osoba objašnjava statičko planiranje proizvodnje na ploči

Statičko planiranje proizvodnje (Static Planning)

 

Nakon konstruisanja 3D sklopa ili jednoga dijela, potrebno je planirati proizvodne korake. Neizbježni koraci od koncepta do gotovog proizvoda u statičkom planiranju proizvodnje su:

  • proizvodna sastavnica
  • planiranje operacija i procesa proizvodnje
  • osiguravanje potrebnih resursa uz adekvatne radne upute.

 

 

Skupina ljudi radi na planiranju proizvodnje

Uz pomoć DELMIA alata iz 3DEXPERIENCE platforme moguće je uz PLM funkcionalnosti uspostaviti napredan plan proizvodnje, te učinkovito upravljati planom.

Svi sudionici proizvodnog procesa u svakom trenutku imaju ažuriran pregled svih relevantnih podataka za proizvodnju, a najbolja se rješenja bilježe za stvaranje baze znanja, za buduća planiranja.

Time se ostvaruje:

  • znatno manji rizik nastanka pogreške tokom planiranja, naročito kod čestih izmjena plana
  • primjetno skraćivanje vremena za plasiranje proizvoda na tržište
  • posljedično, neusporedivo veća konkurentnost kompanije na tržištu
DELMIA Ortems za dinamičko planiranje proizvodnje

Dinamičko planiranje (Dynamic Scheduling)

Poseban segment planiranja proizvodnje predstavlja dinamičko određivanje rasporeda u skladu s raznim proizvodnim ograničenjima: to mogu biti izazovi s nedostatnim ljudskim resursima, sirovinama ili promjenama na tržištu.

To su specifični izazovi za proizvodnju, zato je neophodno dinamičko određivanje rasporeda predviđenih aktivnosti.

Kao rješenje nudimo DELMIA Ortems sistem.

Simboličan prikaz dinamičkog planiranja proizvodnje na mobitelu

Ključnu prednost DELMIA Ortems APS sistema predstavlja upravo njegova dinamičnost – brza prilagodljivost svakoj promjeni, te vam omogućuje predviđanje svih eventualnih materijalnih ograničenja. Jasnom slikom trenutnih i budućih potreba možete brzo prepoznati i riješiti uska grla u proizvodnji.

Nudimo vam sistem naprednog planiranja APS (Advanced Planning and Scheduling System) kojim učinkovito upravljate svakim segmentom proizvodnog pogona.

Carreaux
CADCAM tim za digitalnu transformaciju

Sve to zvuči izvrsno! Ali zašto baš CADCAM Grupa?

 

Više od 300 vodećih kompanija Adriatic regije odabralo je za partnera upravo CADCAM Grupu. Savremena i inovativna rješenja, dokazani inžinjeri na području konstrukcije, simulacija i metodologije, iskustvo u najboljim svjetskim praksama, te stotine uspješno odrađenih projekata garancija su vašeg uspjeha. Dozvolite da vam demonstriramo mogućnosti za unaprjeđenje vaših razvojno-proizvodnih procesa i povećanje učinkovitosti vašeg tima. 

Vaš sljedeći korak ka optimizaciji proizvodnje počinje ovdje

Kontaktirajte nas za više informacija.